ÖRDEKGİLLER (TDK)

Kısa bacaklı, perde ayaklı, süzgeç gagalı su kuşları familyası.

Ördekgiller kelimesi baş harfi Ö son harfi R olan bir kelime. Başında Ö sonunda R olan kelimenin birinci harfi Ö , ikinci harfi R , üçüncü harfi D , dördüncü harfi E , beşinci harfi K , altıncı harfi G , yedinci harfi İ , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi E , onbirinci harfi R . Başı Ö sonu R olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AYAK Nedir?


1 . Bacakların bilekten aşağıda bulunan ve yere basan bölümü.
2 . Bacak.
3 . Birtakım şeylerin yerden yüksekçe durmasını sağlayan dayak, destek veya bunlardan her biri: "İskemlenin bir ayağı kırık. Bu köprünün dört ayağı var."- .
4 . Vücudun belden aşağı bölümü: "Ayağına bir pantolon çekti."- .
5 . Yürüyüşün ağırlık veya çabukluk derecesi: "Senin ayağınla köye akşama kadar varamayız."- .
6 . Basamak.
7 . Fut.
8 . Futun küpü alınarak hesaplanan değer.
9 . halk ağzında Mayalardan önce, makama uygun olarak çalınan veya söylenen beste.
10 . eskimiş Yarım arşın veya 30,
5 cm uzunluğundaki ölçü birimi, kadem. 1
1 . coğrafya Göl ayağı. 1
2 . edebiyat Halk edebiyatında koşuklarda kısa yedekli dizeler. 1
3 . edebiyat Halk edebiyatında uyak: "Mânicilerin kafa yormadan buldukları ayaklar Cenap'ı şaşkınlıktan şaşkınlığa sürükler."- S. Birsel. 1
4 . matematik Bir doğrunun başka bir doğruyu veya bir düzlemi kestiği nokta: "Dikme ayağı."- . 1
5 . spor Karakucak ve yağlı güreşte pehlivanların ayrıldıkları beş dereceden biri. 1
6 . spor Altılı ganyanda yer alan her bir koşu.

AYAKLI Nedir?


1 . Ayağı olan.
2 . Bir destekle yere dayanan: "Ayaklı kadeh."- .
3 . Ayakla işletilen: "Ayaklı dikiş makinesi."- .

BACA Nedir?


1 . Dumanı ocaktan çekip havaya vermeye yarayan yol: "Kırlangıçlar daha çok sahildeki apartmanların bacalarında, pencere pervazlarında barınıyorlar."- H. Taner.
2 . Su yolu, lağım, maden ocağı vb. yer altı yapılarının hava deliği.
3 . halk ağzında Çatı penceresi.

BACAK Nedir?


1 . Vücudun kasıktan tabana kadar olan bölümü: "Yorgun vücudunu zahmetle taşıyan ince bacakları üstünde doğruldu."- P. Safa.
2 . anatomi Hayvanlarda yürümeye veya atlamaya yarayan organ.
3 . Bazı şeylerin yerden yüksekçe durmasını sağlayan dayak, destek veya bunlardan her biri, ayak: "Masanın bacağı."- .
4 . Oyun kâğıtlarında oğlan, vale.

BACAKLI Nedir?


1 . Bacağı olan.
2 . Bacakları uzun olan, uzun boylu.
3 . isim, eskimiş Felemenk altını.

FAMİLYA Nedir?


1 . Aile: "Halep'in esas familyalarının asılları Türklerdi."- F. R. Atay.
2 . biyoloji Birçok ortak özelliği sebebiyle bir araya getirilen cinslerin topluluğu, fasile: "Karabuğdaygiller. İzmaritgiller. Gelincikgiller."- .
3 . halk ağzında Karı, eş.

GAGALI Nedir?


1 . Gagası olan.
2 . isim, denizcilik Gagaburun.

KISA Nedir?


1 . Boyu, uzunluğu az olan, uzun karşıtı.
2 . Az süren, uzun olmayan: "Türk milleti en kısa zaman içinde yeni harflerle okumaya, yazmaya başladı."- E. İ. Benice.
3 . Ayrıntısı çok olmayan: "Kısa bilgi. Kısa yazı."- .
4 . isim Kısa olan şey: "Uzun lafın kısası."- .
5 . zarf Kısaca, kısaltarak: "Kısa konuştu."- .

KUŞLAR Nedir?

Çok hücreli hayvanlardan, omurgalıların geniş bir sınıfı.

PERDE Nedir?


1 . Görüşü, ışığı engellemek, bir şeyi gizlemek için pencereye veya bir açıklığın önüne gerilen örtü: "Perdeleri nasıl kendi eliyle pencerelere taktığını ... düşündü."- Y. K. Karaosmanoğlu.
2 . Üzerine bir cismin görüntüsü yansıtılan saydam olmayan yüzey: "Sinema perdesi. Karagöz perdesi."- .
3 . İki yeri birbirinden ayıran bölme: "Duvarın önüne çekilen tahta perdeye yapıştırılmış ilanlara bakıyordu."- M. Ş. Esendal.
4 . Seste pes perde: "Sonra da ince ve çok acıklı bir perdeden şarkı söylemeye başladı."- A. Mithat.
5 . mecaz Doğruyu görmeye engel olan şey: "Bu sözü duyunca gözlerimdeki perde kalkıverdi."- .
6 . hayvan bilimi Kaz, ördek, martı gibi hayvanların parmaklarını birbirine bitiştiren zar.
7 . müzik Bir müzik parçasını oluşturan seslerden her birinin kalınlık veya incelik derecesi.
8 . müzik Bu ses derecelerini sağlamak için çalgılarda bulunup parmaklarla basılan yer.
9 . tıp (***) Katarakt: "Gözlerine perde inmiş."- .
10 . tiyatro Bir sahne eserinin büyük bölümlerinin her biri: "Oyunun üç perdesi de böyle alkışlar içinde geçti."- M. Ş. Esendal.

SÜZGEÇ Nedir?


1 . Sıvıları süzmeye yarayan araç, süzek.
2 . Bir akışkandaki yabancı maddeleri süzüp ayıran alet veya aletlerden oluşan düzenek, süzek, filtre.
3 . Sulama kovasının ucuna takılan, küçük delikli metal parça.

D E E G K L L R R Ö İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Ördekgiller,

9 Harfli Kelimeler

Gerdellik,

7 Harfli Kelimeler

Gerekli, Gerilek, Giderek, Görelik, İlerlek, Kederli,

6 Harfli Kelimeler

Dereli, Dillek, Eldeli, Gerdek, Gerdel, Gördek, Görele, Göreli, Köleli, Lekeli,

5 Harfli Kelimeler

Delgi, Delik, Delil, Dergi, Derik, Dikel, Dilek, Direk, Döger, Dölek, Ekler, Ellik, Erdek, Erkli, Erlik, Gedik, Gelir, Gerek, Gider, Gölek, İlkel, Keder, Keler, Kelle, Kelli, Kerde, Kiler, Kirde, Kredi, Lider, Likör, Ödlek, Ördek, Öreke,

4 Harfli Kelimeler

Deli, Delk, Dere, Deri, Derk, Eder, Edik, Ekli, Elde, Elek, Elik, Elli, Erek, Ergi, Erik, Eril, Erke, Gele, Geri, Göle, Göre, Görk, Grek, Gril, İlke, İlle, Kedi, Kele, Kere, Kile, Köle, Köre, Leke, Örek, Örge, Reel, Röle,

3 Harfli Kelimeler

Dek, Dik, Dil, Döl, Ede, Edi, Ege, Eke, Elk, Erg, Erk, Gök, Göl, Gri, İde, İle, İlk, Kel, Ker, Kil, Kir, Kör, Lig, Lir, Lök, Öge, Öke, Örk,

2 Harfli Kelimeler

De, Ek, El, Er, Ge, İl, Ke, Ki, Le, Öd, Re,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.