ÖRDÜRMEK (TDK)

Örme işini yaptırmak, örmesini sağlamak: "Yün gelmiş, kızınıza bir kazak ördüreceksiniz."- O. S. Orhon.

Ördürmek kelimesi baş harfi Ö son harfi K olan bir kelime. Başında Ö sonunda K olan kelimenin birinci harfi Ö , ikinci harfi R , üçüncü harfi D , dördüncü harfi Ü , beşinci harfi R , altıncı harfi M , yedinci harfi E , sekizinci harfi K . Başı Ö sonu K olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

KAZAK Nedir?


1 . Baştan geçirilerek giyilen, genellikle kollu, örme üst giysisi.
2 . Jokeylerin giydiği, göz alıcı renklerde bir tür ceket.

ÖRME Nedir?


1 . Örmek işi: "Kale kapısından yalnız birini açık bırakarak bakilerini örmeye başlamışlardı."- O. S. Orhon.
2 . sıfat Örülerek yapılan: "Üstüne açık kahverengi yün örme bir ceket giymişti."- P. Safa.

SAĞLAM Nedir?


1 . Dayanıklı, kolay bozulmaz, yıkılmaz, stabil: "En sağlam sütunlar üstünde durduğu sanılan devir, bir karton kale gibi yıkılmıştı."- F. R. Atay.
2 . Zarar görmemiş, bozulmamış: "Bütün eşya sağlam."- .
3 . Sakatlık veya hastalığı bulunmayan, sağlıklı, sıhhatli: "Kendisi uzun boylu, sağlam, orta yaşlı bir adamdır; ama yıprandığını söylüyor."- M. Ş. Esendal.
4 . Güvenilir: "Sağlam iş. Sağlam para."- .
5 . Gerçek, inanılır bir temeli olan: "Böyle sağlam adı nereden bulacaksın."- M. Ş. Esendal.
6 . zarf, halk ağzında (sa'ğlam) Her hâlde, muhakkak: "Sağlam bu gece perilere karıştım gitti."- H. R. Gürpınar.

SAĞLAMA Nedir?


1 . Sağlamak işi: "Kimse siyasi ve kişisel çıkar yahut nüfuz sağlama amacıyla dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz."- Anayasa.
2 . matematik Bir problemin çözümü veya bir hesabın doğruluğunu denetlemek için yapılan kontrol işlemi, mizan.

SAĞLAMAK Nedir?


1 . Bir işin olması için gerekli durumu, şartları hazırlamak, temin etmek: "Biz bu ihtiyara son günlerinde hiç aklından geçirmediği bir saadet sağladık."- H. Taner.
2 . Elde etmek, sahip olmak: "... o sevimli yavru hâliyle sağladığı sempatinin büyük bir kısmını yitirmişti."- Y. N. Nayır.
3 . matematik Bir işlemin doğruluğunu ortaya koymak. sağlamak (II) (nsz) Öndeki aracın sağından ilerleyerek önüne geçmek.

YAPTIRMA Nedir?

Yaptırmak işi.

YAPTIRMAK Nedir?

Yapmasını sağlamak, yapmasına imkân vermek: "Uzatmayalım, yeni yaptırdığım smokini giydim."- B. Felek.

D E K M R R Ö Ü Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Ördürmek,

7 Harfli Kelimeler

Ördürme,

6 Harfli Kelimeler

Dürmek, Merkür,

5 Harfli Kelimeler

Dökme, Döküm, Dürme, Kömür, Ördek, Örmek, Ürkme,

4 Harfli Kelimeler

Derk, Köre, Krem, Küme, Küre, Ödem, Ömür, Örek, Örme, Örük, Örüm, Ürem,

3 Harfli Kelimeler

Dek, Dem, Dük, Ekü, Erk, Kem, Ker, Kör, Kür, Öke, Örk, Örü, Üre,

2 Harfli Kelimeler

De, Ek, Em, Er, Ke, Me, Öd, Re,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.