ÖRÜMCEKLER (TDK)

Örümceklerle akrepleri içine alan bir eklem bacaklılar takımı.

Örümcekler kelimesi baş harfi Ö son harfi R olan bir kelime. Başında Ö sonunda R olan kelimenin birinci harfi Ö , ikinci harfi R , üçüncü harfi Ü , dördüncü harfi M , beşinci harfi C , altıncı harfi E , yedinci harfi K , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi E , onuncu harfi R . Başı Ö sonu R olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AKREP Nedir?

Akreplerden, sıcak ve nemli yerlerde yaşayan, kıvrık ve kalkık kuyruğunda zehirli iğnesi olan bir tür böcek (Scorpio).

AKREPLER Nedir?

Örümceğimsilerin, örneği akrep olan takımı.

ALAN Nedir?


1 . Düz, açık ve geniş yer, meydan, saha.
2 . Orman içinde düz ve ağaçsız yer, düzlük, kayran.
3 . Yüz ölçümü.
4 . Eski Roma'da açık hava gösterisi yapılan geniş yer.
5 . mecaz Bir çalışma çevresi: "Sanat kapalı bir alan değildir; sanat eseri herkes için, bütün toplum için yaratılır."- N. Ataç.
6 . fizik İçinde birtakım kuvvet çizgilerinin yayılmış bulunduğu varsayılan uzay parçası: "Yer çekimi alanı. Mıknatıs alanı. Elektrik alanı."- .
7 . sinema, TV (***) Bir alıcı merceğinin net bir görüntü sağlayabildiği derinlik ve genişliğin bütünü.
8 . spor Yarışmaların, karşılaşmaların ve oyunların yapıldığı yer, saha.

BACA Nedir?


1 . Dumanı ocaktan çekip havaya vermeye yarayan yol: "Kırlangıçlar daha çok sahildeki apartmanların bacalarında, pencere pervazlarında barınıyorlar."- H. Taner.
2 . Su yolu, lağım, maden ocağı vb. yer altı yapılarının hava deliği.
3 . halk ağzında Çatı penceresi.

BACAK Nedir?


1 . Vücudun kasıktan tabana kadar olan bölümü: "Yorgun vücudunu zahmetle taşıyan ince bacakları üstünde doğruldu."- P. Safa.
2 . anatomi Hayvanlarda yürümeye veya atlamaya yarayan organ.
3 . Bazı şeylerin yerden yüksekçe durmasını sağlayan dayak, destek veya bunlardan her biri, ayak: "Masanın bacağı."- .
4 . Oyun kâğıtlarında oğlan, vale.

BACAKLI Nedir?


1 . Bacağı olan.
2 . Bacakları uzun olan, uzun boylu.
3 . isim, eskimiş Felemenk altını.

EKLEM Nedir?

Vücut kemiklerinin uç uca veya kenar kenara gelip birleştiği yer, mafsal.

ÖRÜMCE Nedir?

Örümcek.

ÖRÜMCEK Nedir?


1 . Örümcekler takımından, ince bir ağ kurarak küçük böcekleri avlayan eklemli bir hayvan (Aranea): "Köşede bir örümcek, ince ipliklerini tavandan duvara atarak ağını örüyor."- Y. Z. Ortaç.
2 . Bu hayvanın ördüğü ağ.
3 . Yürüteç.

ÖRÜMCEKLER Nedir?

Örümceklerle akrepleri içine alan bir eklem bacaklılar takımı.

TAKI Nedir?


1 . Çoğunlukla evlenen veya nişanlanan birine armağan olarak verilen küpe, bilezik, yüzük, zincir gibi şeylerin tümü.
2 . Kadınların ziynet eşyası: "Abuk sabukluktan bir çizgi yaratan giysileri, ilginç takılarıyla çağdaş bir efsaneydi."- M. Mungan.
3 . dil bilgisi Adın başka bir kelime ile ilgi kurmak üzere aldığı durum eki: "Türkçede -i, -e, -de, -den, -in ekleri birer takıdır."- .
4 . dil bilgisi Cümleler ile kelimeler arasında ilişki kurmaya yarayan kelimeler: "Türkçede ile, göre birer takıdır."- .

C E E K L M R R Ö Ü Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Örümcekler,

8 Harfli Kelimeler

Örükleme,

7 Harfli Kelimeler

Körelme, Örkleme, Örülmek, Örümcek,

6 Harfli Kelimeler

Küreme, Mercek, Merkür, Örülme, Örümce, Ülkece, Üremek,

5 Harfli Kelimeler

Cemre, Cümle, Eklem, Ekler, Elmek, Emcek, Ermek, Kelem, Keler, Kemer, Kemre, Kerem, Kömür, Melce, Melek, Merek, Ölmek, Öreke, Örmek, Remel, Ülker, Üreme, Ürkme,

4 Harfli Kelimeler

Ecel, Ekme, Elek, Elem, Emek, Emel, Erce, Erek, Erke, Erme, Kele, Keme, Kere, Köle, Köre, Krem, Küme, Küre, Leke, Meke, Mülk, Ölme, Ölük, Ölüm, Ömür, Örek, Örme, Örük, Örüm, Reel, Röle, Ülke, Ürem,

3 Harfli Kelimeler

Cem, Cer, Ece, Eke, Ekü, Elk, Erk, Kel, Kem, Ker, Kör, Kül, Kür, Lök, Lük, Öcü, Öke, Ölü, Örk, Örü, Üre,

2 Harfli Kelimeler

Ce, Ek, El, Em, Er, Ke, Le, Me, Re,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.