ÖRÜMCEĞİMSİLER (TDK)

Karada yaşayan akrepler, örümcekler, keneler ve uyuz böceklerini içine alan, dört çift ayaklı eklem bacaklılar sınıfı.

Örümceğimsiler kelimesi baş harfi Ö son harfi R olan bir kelime. Başında Ö sonunda R olan kelimenin birinci harfi Ö , ikinci harfi R , üçüncü harfi Ü , dördüncü harfi M , beşinci harfi C , altıncı harfi E , yedinci harfi Ğ , sekizinci harfi İ , dokuzuncu harfi M , onuncu harfi S , onbirinci harfi İ , onikinci harfi L , onüçüncü harfi E , ondördüncü harfi R . Başı Ö sonu R olan 14 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AKREP Nedir?

Akreplerden, sıcak ve nemli yerlerde yaşayan, kıvrık ve kalkık kuyruğunda zehirli iğnesi olan bir tür böcek (Scorpio).

AKREPLER Nedir?

Örümceğimsilerin, örneği akrep olan takımı.

ALAN Nedir?


1 . Düz, açık ve geniş yer, meydan, saha.
2 . Orman içinde düz ve ağaçsız yer, düzlük, kayran.
3 . Yüz ölçümü.
4 . Eski Roma'da açık hava gösterisi yapılan geniş yer.
5 . mecaz Bir çalışma çevresi: "Sanat kapalı bir alan değildir; sanat eseri herkes için, bütün toplum için yaratılır."- N. Ataç.
6 . fizik İçinde birtakım kuvvet çizgilerinin yayılmış bulunduğu varsayılan uzay parçası: "Yer çekimi alanı. Mıknatıs alanı. Elektrik alanı."- .
7 . sinema, TV (***) Bir alıcı merceğinin net bir görüntü sağlayabildiği derinlik ve genişliğin bütünü.
8 . spor Yarışmaların, karşılaşmaların ve oyunların yapıldığı yer, saha.

AYAKLI Nedir?


1 . Ayağı olan.
2 . Bir destekle yere dayanan: "Ayaklı kadeh."- .
3 . Ayakla işletilen: "Ayaklı dikiş makinesi."- .

BACA Nedir?


1 . Dumanı ocaktan çekip havaya vermeye yarayan yol: "Kırlangıçlar daha çok sahildeki apartmanların bacalarında, pencere pervazlarında barınıyorlar."- H. Taner.
2 . Su yolu, lağım, maden ocağı vb. yer altı yapılarının hava deliği.
3 . halk ağzında Çatı penceresi.

BACAK Nedir?


1 . Vücudun kasıktan tabana kadar olan bölümü: "Yorgun vücudunu zahmetle taşıyan ince bacakları üstünde doğruldu."- P. Safa.
2 . anatomi Hayvanlarda yürümeye veya atlamaya yarayan organ.
3 . Bazı şeylerin yerden yüksekçe durmasını sağlayan dayak, destek veya bunlardan her biri, ayak: "Masanın bacağı."- .
4 . Oyun kâğıtlarında oğlan, vale.

BACAKLI Nedir?


1 . Bacağı olan.
2 . Bacakları uzun olan, uzun boylu.
3 . isim, eskimiş Felemenk altını.

BÖCE Nedir?

Böcü.

BÖCEK Nedir?


1 . Eklem bacaklıların, altı bacaklı, çoğu kanatlı ve vücutları baş, göğüs, karın olarak eklemlerden oluşmuş hayvan sınıfı, haşere.
2 . Istakoza benzer, uzunluğu 30-
40 cm kadar olan, sarı renkli, kısa kıskaçlı, yenilen bir deniz hayvanı.
3 . halk ağzında Kelebek, kurt ve tırtılın dışında kalan küçük hayvancıklar: "Artık onun yalnızca bir böcek ısırığı olduğunu düşünüyordum."- O. Pamuk.

BÖCEKLER Nedir?

Vücutları baş, göğüs ve karın olarak üç bölgeye ayrılan, duyargaları birer, kanatları ikişer, ayaklarıyla ağız parçaları üçer çift olan eklem bacaklılar sınıfı, haşerat.

ÇİFT Nedir?


1 - (Nesneler için) Birbirini tamamlayan iki tekten oluşan.
2 - Bir erkek ve bir dişiden oluşan iki eş.
3 - Toprağı sürmek için birlikte koşulan iki hayvan.
4 - Küçük maşa ya da cımbız.

DÖRT Nedir?


1 . Dört sayısının adı.
2 . Bu sayıyı gösteren 4, IV rakamlarının adı.
3 . sıfat Üçten bir artık.

EKLEM Nedir?

Vücut kemiklerinin uç uca veya kenar kenara gelip birleştiği yer, mafsal.

KARA Nedir?

Yeryüzünün denizle örtülü olmayan bölümü, toprak: "Havamız da karamız da denizlerimiz de kirli olduğuna göre..."- H. Taner.

KENELER Nedir?

Eklem bacaklı hayvanlardan, örümceğimsiler sınıfına giren bir takım.

ÖRÜMCE Nedir?

Örümcek.

ÖRÜMCEK Nedir?


1 . Örümcekler takımından, ince bir ağ kurarak küçük böcekleri avlayan eklemli bir hayvan (Aranea): "Köşede bir örümcek, ince ipliklerini tavandan duvara atarak ağını örüyor."- Y. Z. Ortaç.
2 . Bu hayvanın ördüğü ağ.
3 . Yürüteç.

ÖRÜMCEKLER Nedir?

Örümceklerle akrepleri içine alan bir eklem bacaklılar takımı.

SINIF Nedir?


1 . Öğrencilerin yıllık öğrenime göre ayrıldıkları bölümlerden her biri: "Birinci sınıf öğrencileri."- .
2 . Çeşitli amaçlarla oluşmuş kümeler.
3 . Ders okutulan yer, dershane, derslik.
4 . Önemlerine, niteliklerine göre kişi veya nesnelerin yerleştirildiği kategorilerden her biri: "Üçüncü sınıf bir gazeteciydi."- N. Cumalı.
5 . biyoloji Takımlardan oluşan birlik, dalların alt bölümü: "Memeliler, kuşlar, balıklar, omurgalılar dalının birer sınıfıdırlar."- .
6 . mantık Belli ortak belirtileri olan tek tek nesneler öbeği.
7 . toplum bilimi Bir toplumda, aynı görevi yapan, aynı yararı sağlayan, aynı şartlarda yaşayan büyük insan grubu, klas: "Parter, her sınıftan insanla hıncahınç dolu idi."- R. N. Güntekin.

UYUZ Nedir?


1 . Uyuz böceğinin, üst derinin altına girerek yaptığı kaşındırıcı, bulaşıcı bir deri hastalığı.
2 . sıfat, tıp (***) Bu hastalığa tutulmuş olan: "Uyuz köpekler gibi ne arkadan geliyorsun?"- S. Birsel.
3 . mecaz Hareketli, canlı olmayan, uyuşuk, pısırık, miskin kimse: "Bu uyuz, can acısından bağıracaktı, ağzı açıldı; ama sesi çıkmadı."- M. Ş. Esendal.

YAŞA Nedir?

Hoşnutluk, sevinç gibi duyguları anlatmak ya da alkışlamak için söylenir.

C E E L M M R R S Ö Ü Ğ İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

14 Harfli Kelimeler

Örümceğimsiler,

8 Harfli Kelimeler

Mermerci, Mermerli, Mermersi,

7 Harfli Kelimeler

Cümlesi, Eğrilme, Remilci, Resimci, Resimli, Seğirme, Seğrime, Semerci, Semerli, Semirme, Serilme, Silmece, Silmeci, Söğürme, Sömürme, Sümerce, Sürmeli, Üremsel,

6 Harfli Kelimeler

Cemile, Eğilim, Eğilme, Eğimli, Eğirme, Eğrice, Eğrili, Emilme, Ereğli, Esirci, Esirme, Esrime, İmleme, İsleme, Lösemi, Meclis, Memeli, Mermer, Mesire, Mücmel, Mücrim, Müslim, Müsmir, Öğürme, Ömerli, Örülme, Örümce, Serili, Süreli,

5 Harfli Kelimeler

Celse, Cemil, Cemre, Cesim, Ciğer, Cimri, Cirim, Cisim, Cümle, Eğmür, Eğrim, Emici, Erime, Esire, Esmer, İleri, İmece, İrice, İslim, Lemis, Meğer, Melce, Meles, Merci, Meres, Mermi, Mersi, Mesel, Milim, Milis, Mimli, Mirim, Misel, Misil, Recim, Remel, Remil, Resim, Resmi, Rimel,

4 Harfli Kelimeler

Celi, Cemi, Ecel, Ecir, Eğer, Eğil, Eğim, Eğir, Eğme, Eğri, Eğsi, Elci, Elem, Elim, Emel, Emir, Emme, Emmi, Erce, Eril, Erim, Erme, Eser, Esim, Esir, Esme, Esre, İğci, İlim, İlme, İris, İsim, İsli, Lice, Lime, Lise, Meme, Meri, Öğle, Öğür,

3 Harfli Kelimeler

Cem, Cer, Cim, Ece, Eğe, İle, İri, İrs, Lim, Lir, Lös, Mil, Mim, Mir, Mis, Öcü, Ölü, Örs, Örü, Sel, Sem, Ser, Sim, Sör, Üre,

2 Harfli Kelimeler

Ce, El, Em, Er, Es, İğ, İl, İm, İs, Le, Me, Mi, Re, Se, Si, Üs,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.