ÖNTİTREŞİM (TDK)

Büyük bir depremden önce belirlenen ve merkezi aynı olan yersarsıntısı ya da deprem dizisi.

Öntitreşim kelimesi baş harfi Ö son harfi M olan bir kelime. Başında Ö sonunda M olan kelimenin birinci harfi Ö , ikinci harfi N , üçüncü harfi T , dördüncü harfi İ , beşinci harfi T , altıncı harfi R , yedinci harfi E , sekizinci harfi Ş , dokuzuncu harfi İ , onuncu harfi M . Başı Ö sonu M olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AYNI Nedir?


1 - Başkası değil, yine o....
2 - Ayırt edilemeyecek kadar benzeri, özdeşi, tıpkısı.
3 - Bir değerde, eşit, özdeş, tıpkı, °müsavi.
4 - Değişmeyen, aralarında ayrım olmayan, eşit.

BELİ Nedir?

Evet.

BÜYÜK Nedir?


1 . Boyutları, benzerlerinden daha fazla olan (somut nesne), makro, küçük karşıtı: "Büyük ağaçların altında, gazinoya doğru gidiyoruz."- Y. Z. Ortaç.
2 . Çok, ortalamayı aşan (soyut kavram): "Büyük bir cevap sıkıntısı geçirdikten sonra itiraf etti."- P. Safa.
3 . Niceliği çok olan: "Benim büyük kalabalıklara karşı ürkekliğim vardır."- R. N. Güntekin.
4 . Üstün niteliği olan: "Molière büyük adammış, yeryüzüne gelmiş kişilerin en büyüklerinden biri."- N. Ataç.
5 . Yetişkin, belli bir yaşa gelmiş: "Büyüklerin yanında sesim çıkmazdı."- S. F. Abasıyanık.
6 . Önemli: "Ömrünün tek ve büyük oyunu bitmişti."- T. Buğra.

DEPREM Nedir?

Yer kabuğunun derin katmanlarının kırılıp yer değiştirmesi veya yanardağların püskürme durumuna geçmesi yüzünden oluşan sarsıntı, yer sarsıntısı, hareket, zelzele.

DİZİ Nedir?


1 . Bir iplik veya tel üzerine dizilmiş inci, boncuk vb.nin oluşturduğu bütün, sıra: "İki dizi inci."- .
2 . Herhangi bir bakımdan bir bütün oluşturan şeylerin tümü, seri: "İşte bütün eserlerini bir araya toplayacak olan bu dizinin başına yazılacak ön söz."- A. Ş. Hisar.
3 . Yan yana, art arda veya zaman sırasına göre sıralanmış birbiriyle ilişkili nesne veya olayların oluşturduğu bütün sıra: "Bir dizi olay. Olaylar dizisi."- .
4 . dil bilgisi Aynı söz dizimsel bağlam içinde birbirinin yerini alabilecek olan ve güçlü bir karşıtlık bağlantısı kuran ögelerin oluşturduğu bütün, paradigma.
5 . askerlik Saf durumundaki bir kıtada, birbiri arkasında duran erler.
6 . matematik Değerleri artarak veya eksilerek art arda gelen terimler takımı.
7 . müzik Bir oktavın içinde sıralanan sekiz sesin bütünü.
8 . sinema, TV (***) Dizi film.

MERKEZİ Nedir?

Merkezde olan, merkezi oluşturan, merkezsel.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

ÖNCE Nedir?


1 . Baştaki, geçmişteki bölüm, geçmiş zaman: "Demin söyledikleri bana sadece daha önce olup bitenleri düşündürdü."- T. Buğra.
2 . zarf (ö'nce) İlk olarak, başlangıçta, sonra karşıtı: "Önce hep birlikte basın suçunu tarif edelim."- B. Felek.

YERSARSINTISI Nedir?

Deprem.

E M N R T T Ö İ İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Titreşim,

7 Harfli Kelimeler

İmreniş, İmrenti, İttirme,

6 Harfli Kelimeler

Erişim, Eritiş, İşitme, İtişme, Öneriş, Önerti, Şömine, Temrin, Termin, Termit, Teşrii, Teşrin, Tişört, Titrem, Trişin,

5 Harfli Kelimeler

Ermin, Ermiş, İmren, İrite, İşret, Meşin, Metin, Minör, Neşir, Nimet, Öneri, Örtme, Reşit, Ritim, Şerit, Şetim, Şirin, Temin, Terim, Teşri, Tetir, Tiner, Tirit, Tirşe, Tören,

4 Harfli Kelimeler

Emin, Emir, Emiş, Enir, Erim, Erin, Eriş, Eşit, İniş, İnme, İnti, İrin, İşte, İtiş, İtme, Meni, Meri, Mert, Mine, Mini, Nite, Nötr, Önem, Ören, Örme, Ötme, Ötre, Remi, Rint, Şeni, Şeri, Şiir, Tein, Teşt, Tire, Titr, Töre, Tren,

3 Harfli Kelimeler

Eti, İni, İri, İti, Men, Met, Mir, Mit, Nem, Net, Nim, Niş, Öte, Ret, Şem, Şen, Şer, Şet, Şii, Tem, Ten, Ter, Tim, Tin, Tör,

2 Harfli Kelimeler

Em, En, Er, Eş, Et, İm, İn, İş, İt, Me, Mi, Ne, Ön, Re, Şe, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.