ÖNTABELA (TDK)

Yoldan görülebilecek biçimde yerleştirilen, yakında belirli bir etkinliğin bulunduğunu gösteren yazı, resim.

Öntabela kelimesi baş harfi Ö son harfi A olan bir kelime. Başında Ö sonunda A olan kelimenin birinci harfi Ö , ikinci harfi N , üçüncü harfi T , dördüncü harfi A , beşinci harfi B , altıncı harfi E , yedinci harfi L , sekizinci harfi A . Başı Ö sonu A olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BELİRLİ Nedir?

Açık ve kesin olarak sınırlanmış veya kararlaştırılmış olan, muayyen: "Öteki arkadaşımız da belirli saatte nöbetinin başında olacaktı."- E. Bener.

BİÇİM Nedir?

Biçme işi: "Buğday biçim zamanı."- . biçim (II) isim
1 . Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkal: "İtalya elçiliği bugüne değin ilk biçimini korumuştur."- S. Birsel.
2 . Yakışık alan şekil, uygun şekil: "Söylediklerimden çok, söyleyiş biçimi etkili oluyor kalabalığın üstünde."- A. İlhan.
3 . Herhangi bir şeyin benzeri.
4 . Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form.
5 . Tarz: "İngiliz biçimi ceketler, sıcak iklimler için yapılmış kısa pantolonlar."- F. R. Atay.
6 . bilişim Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format.
7 . bilişim Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu.
8 . edebiyat Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil: "Gazel, mesnevi, rubai, sone birer şiir biçimidir."- .

ETKİ Nedir?


1 . Bir kimse veya nesnenin başka bir kişi veya şey üzerindeki gücü, tesir: "Bu etki, genç kuşak konservatuvar mezunlarında yerini daha doğal bir Türkçeye bırakıyor."- H. Taner.
2 . Bir etken veya bir sebebin sonucu: "Tokadın etkisi kötü oldu."- .
3 . mecaz Bir kimse üzerinde bırakılan izlenim: "Sustu, istediği etkiyi tam olarak yapmak için olmalıydı bu."- T. Buğra.

ETKİN Nedir?


1 . Hareketli, işleyen, çalışan, etkili, faal, aktif, dinamik.
2 . felsefe Fiilde bulunan, etkinlik gösteren, edilgin karşıtı.
3 . kimya Kimyasal tepkimelere katılma yatkınlığı gösteren (molekül, atom).

GÖRÜ Nedir?


1 . Görme yetisi.
2 . Bir yerin çevreyi görme özelliği, nezaret: "Buranın görüsü geniş."- .
3 . felsefe Dolaysız kavrama, birden kavrama.

GÖSTEREN Nedir?

Gösterilenle birleşerek göstergeyi oluşturan ses veya sesler bütünü.

RESİM Nedir?


1 - Varlıkların, doğa görünüşlerinin kalem, fırça gibi araçlarla kâğıt, bez vb.üzerinde yapılan biçimleri.
2 - Bunu yapmak için gerekli yöntemleri öğreten sanat.
3 - Fotoğraf2.
4 - Kimi eşyadan ve kimi işlerden alınan vergi.

YAKINDA Nedir?


1 . Yakın bir yerde: "Yakında mı oturuyorsunuz?"- .
2 . Çok geçmeden: "Yakında görüşürüz."- .
3 . Son günlerde: "Yakında mı geldiniz?"- .

YAZI Nedir?


1 . Düşüncenin belli işaretlerle tespit edilmesi, yazma işi: "Türklerde yazının kullanılması eskidir."- .
2 . Alfabe: "Türk yazısı. Arap yazısı. Nota yazısı"- .
3 . Harfleri yazma biçimi: "İnci gibi bir yazı. Okunaklı yazı."- .
4 . Herhangi bir konuda yazılmış bilim, düşünce ve sanat ürünü: "İstiklal Harbi'nde millî duyguları aksettiren ümit ile dolu yazılarını hâlâ unutmadık."- O. S. Orhon.
5 . Anlam, sanat veya biçim bakımından yazılan şey, makale: "İlk yazı denemelerim için gazete bulmaya çalışıyorum."- F. R. Atay.
6 . Metal paraların üzerinde değeri yazılan yüzü.
7 . din b. (***) Yazgı.

A A B E L N T Ö Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Alaten, Tabela,

5 Harfli Kelimeler

Balat, Balet, Balta, Banal, Bölen, Lanet, Nebat, Nöbet, Taban, Tabla, Talan, Tebaa,

4 Harfli Kelimeler

Abat, Abla, Alan, Alet, Anal, Atel, Bala, Bale, Bana, Bant, Bela, Bent, Beta, Böle, Ebat, Elan, Lata, Naat, Nale, Ölet, Önel, Taba, Tabl, Tane, Tela,

3 Harfli Kelimeler

Aba, Abe, Ala, Alt, Ana, Ant, Ata, Ate, Bal, Ban, Bat, Bel, Ben, Bet, Bön, Ela, Lan, Leb, Nal, Net, Öte, Tab, Tal, Tan, Tel, Ten,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Al, An, At, Be, El, En, Et, La, Le, Ne, Ön, Ta, Te,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.