ÖNKOL (TDK)

Kolun dirsekle bilek arasındaki bölümü.

Önkol kelimesi baş harfi Ö son harfi L olan bir kelime. Başında Ö sonunda L olan kelimenin birinci harfi Ö , ikinci harfi N , üçüncü harfi K , dördüncü harfi O , beşinci harfi L . Başı Ö sonu L olan 5 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİLEK Nedir?


1 . Elle kolun, ayakla bacağın birleştiği bölüm: "Sonra bileğini avucumun içine alarak nabzını sayıyorum."- R. N. Güntekin.
2 . mecaz Güç, kuvvet.

BÖLÜ Nedir?


1 - Bölme işlemini gösteren ÷ iminin okunuşu, °taksim; a ÷ b anlatımı, "a bölü b" diye okunur.
2 - Bir bayağı kesrin gösterilişinde pay ile payda arasına konulan yatay çizginin okunuşu; a / b kesri "a bölü b" diye okunur.

BÖLÜM Nedir?


1 . Bir bütünü oluşturan parçaların her biri, kısım: "Asıl yalıya bitişik bir binada belki de eski selamlık bölümünde idiler."- R. H. Karay.
2 . Bir kuruluşun yönetim birimlerinden her biri, departman, seksiyon.
3 . mecaz Çağ, devir: "O gün edebiyat tarihinde hecenin beş şairi diye bir bölüm açanların üçü orada tanıştılar."- Y. Z. Ortaç.
4 . biyoloji Canlıların bölümlenmesinde filumların bir araya gelmesiyle oluşan birlik.
5 . eğitim bilimi Bir okul veya üniversitenin herhangi bir bilim ve uzmanlık dalında eğitim sağlayan birimlerinden her biri, departman.
6 . matematik Bölme işlemi sonunda elde edilen sayı.

DİRSEK Nedir?


1 . Kol ile ön kol arasındaki eklemin arka yanı.
2 . Giysi kolunda bu organa denk gelen bölüm: "Dirseği yırtık neftî bir örme ceket giymiş."- P. Safa.
3 . Boruların doğrultusunu değiştirmekte kullanılan bağlantı parçası: "Bu iki boruyu bir dirsekle birbirine bağlamalı."- .
4 . mimarlık Bir direği veya başka bir şeyi sağlamlaştırmak için yanına eğik olarak yerleştirilen ağaç, makas: "Elini oturduğu koltuğun dirsek yerine vurunca ben kalktım."- B. Felek.

K L N O Ö Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

4 Harfli Kelimeler

Klon,

3 Harfli Kelimeler

Kol, Lok, Lök,

2 Harfli Kelimeler

Ok, Ol, On, Ön,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.