ÖNGÖĞÜS (TDK)

Böceklerde göğüs bölgesinde bulunan üç bölütten en öndeki.

Öngöğüs kelimesi baş harfi Ö son harfi S olan bir kelime. Başında Ö sonunda S olan kelimenin birinci harfi Ö , ikinci harfi N , üçüncü harfi G , dördüncü harfi Ö , beşinci harfi Ğ , altıncı harfi Ü , yedinci harfi S . Başı Ö sonu S olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BÖCE Nedir?

Böcü.

BÖCEK Nedir?


1 . Eklem bacaklıların, altı bacaklı, çoğu kanatlı ve vücutları baş, göğüs, karın olarak eklemlerden oluşmuş hayvan sınıfı, haşere.
2 . Istakoza benzer, uzunluğu 30-
40 cm kadar olan, sarı renkli, kısa kıskaçlı, yenilen bir deniz hayvanı.
3 . halk ağzında Kelebek, kurt ve tırtılın dışında kalan küçük hayvancıklar: "Artık onun yalnızca bir böcek ısırığı olduğunu düşünüyordum."- O. Pamuk.

BÖCEKLER Nedir?

Vücutları baş, göğüs ve karın olarak üç bölgeye ayrılan, duyargaları birer, kanatları ikişer, ayaklarıyla ağız parçaları üçer çift olan eklem bacaklılar sınıfı, haşerat.

BÖLGE Nedir?


1 . Sınırları idari, ekonomik birliğe, toprak, iklim ve bitki özelliklerinin benzerliğine veya üzerinde yaşayan insanların aynı soydan gelmiş olmalarına göre belirlenen toprak parçası, mıntıka: "Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, seçildikleri bölgeyi veya kendilerini seçenleri değil, bütün Milleti temsil ederler."- Anayasa.
2 . Vücut yüzeyinde sınırları belli herhangi bir bölüm, nahiye: "Bel bölgesi. Koltuk altı bölgesi."- .

BÖLÜ Nedir?


1 - Bölme işlemini gösteren ÷ iminin okunuşu, °taksim; a ÷ b anlatımı, "a bölü b" diye okunur.
2 - Bir bayağı kesrin gösterilişinde pay ile payda arasına konulan yatay çizginin okunuşu; a / b kesri "a bölü b" diye okunur.

BÖLÜT Nedir?


1 . Zigotun bölünmesinden sonra embriyoda ortaya çıkan ve az çok birbirine benzeyen parçaların her biri.
2 . hayvan bilimi Eklem bacaklıların vücudunu oluşturan yan yana dizili parçaların her biri, halka.

G N S Ö Ö Ü Ğ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

5 Harfli Kelimeler

Göğüs,

4 Harfli Kelimeler

Öğün,

3 Harfli Kelimeler

Gön, Gün,

2 Harfli Kelimeler

Nü, Ön, Ün, Üs,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.