ÖNEMSİZLEŞTİRME (TDK)

Önemsizleştirmek eylemi.

Önemsizleştirme kelimesi baş harfi Ö son harfi E olan bir kelime. Başında Ö sonunda E olan kelimenin birinci harfi Ö , ikinci harfi N , üçüncü harfi E , dördüncü harfi M , beşinci harfi S , altıncı harfi İ , yedinci harfi Z , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi E , onuncu harfi Ş , onbirinci harfi T , onikinci harfi İ , onüçüncü harfi R , ondördüncü harfi M , onbeşinci harfi E . Başı Ö sonu E olan 15 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

EYLEM Nedir?


1 . Eyleme işi, fiil, hareket, aksiyon: "Ormanlara zarar verebilecek hiçbir faaliyet ve eyleme müsaade edilmez."- Anayasa.
2 . Bir durumu değiştirme veya daha ileriye götürme yönünde etkide bulunma çabası: "Eyleme beraber girersiniz, siz sonuca ulaşmayı düşünürsünüz, onlar ulaşmadan paylaşmayı."- A. İlhan.
3 . dil bilgisi Fiil.

ÖNEMSİZLEŞTİRMEK Nedir?

Önemsiz duruma getirmek.

E E E L M M N R S T Z Ö İ İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Eleştirmen, Özleştirme, Resimleşme, Resmileşme, Semizlenme, Semizleşme, Serinleşme, Serinletme, Temizleniş, Temizlenme,

9 Harfli Kelimeler

Eleştirim, Eleştirme, Emiştirme, Emzirilme, Erinleşme, Erteleniş, Estirilme, Eşitlenme, Eşlemesiz, İmrenilme, İstenilme, Milimetre, Minimetre, Nötrleşme, Önemsetme, Örseleniş, Örselenme, Özetlenme, Resimleme, Restleşme, Semizleme, Serinleme, Sertlenme, Sertleşme, Sezinleme, Sinirleme, Sterilize, Şeritleme, Temizleme, Terslenme, Tersleşme,

8 Harfli Kelimeler

Eleştiri, Emzirtme, Erişilme, Eritilme, Esinleme, Eşitleme, Etenesiz, İletişme, İrileşme, İşletmen, İtelenme, Meristem, Mesnetli, Metinsel, Mineleme, Mitleşme, Nemletme, Neşretme, Netleşme, Nezretme, Niteleme, Nötrleme, Önemseme, Önerilme, Önsezili, Örseleme, Ötelenme, Özenilme, Özentili, Özetleme, Resmetme, Rimelsiz, Semereli, Semirtme, Semitizm, Sertelme, Serzeniş, Sözlenme, Sözleşme, Şeneltme,

7 Harfli Kelimeler

Element, Elemsiz, Elimine, Emretme, Emziriş, Emzirme, Entimem, Esenler, Esnetme, Esritme, Estirme, Eşitsiz, Eşlenme, Eştirme, Eteneli, Etlenme, Ezilmiş, İmreniş, İmrenme, İmrenti, İnletme, İslenme, İsmetli, İstemli, İstenme, İsteşme, İşitsel, İşlenme, İşlenti, İşletme, İteleme, İtlenme, İtleşme, İzlenim, İzleniş, İzlenme, İzletme, Lösemit, Meleşme, Melinit,

6 Harfli Kelimeler

Elenme, Elenti, Eletme, Elezer, Emilme, Emişme, Emleme, Enişte, Erimez, Erinme, Erişim, Erişme, Erişte, Eriten, Eritiş, Eritme, Ermeni, Erseme, Ertesi, Eserme, Esinti, Esirme, Esleme, Esneme, Esrime, Eşilme, Eşinme, Eşleme, Etilen, Eziliş, Ezilme, Ezinti, İleniş, İlenme, İletim, İletiş, İletme, İlişme, İmleme, İnilme,

5 Harfli Kelimeler

Eleme, Elzem, Eneme, Eneze, Enlem, Enöte, Enser, Ensiz, Entel, Enzim, Erime, Ermin, Ermiş, Ersiz, Erzel, Erzin, Eseme, Esire, Esmer, Ester, Eşlem, Eşsiz, Etene, Etmen, Etsel, Etsiz, Ezine, İleri, İleti, İmren, İrite, İrsen, İslim, İsmen, İsmet, İstem, İster, İstim, İşeme, İşlem,

4 Harfli Kelimeler

Elem, Elim, Elit, Elti, Emel, Emen, Emet, Emin, Emir, Emiş, Emme, Emmi, Enez, Enir, Enli, Ense, Eren, Eril, Erim, Erin, Eriş, Erme, Erte, Esen, Eser, Esim, Esin, Esir, Esme, Esre, Eşit, Eşli, Eşme, Eten, Eter, Etil, Etli, Etme, Ezel, Ezme,

3 Harfli Kelimeler

Eti, İle, İni, İri, İrs, İti, Leş, Lim, Lir, Lös, Men, Met, Mil, Mim, Mir, Mis, Mit, Nem, Net, Nim, Niş, Örs, Öte, Öze, Ret, Sel, Sem, Sen, Ser, Set, Sim, Sin, Sit, Siz, Sör, Söz, Şem, Şen, Şer, Şet,

2 Harfli Kelimeler

El, Em, En, Er, Es, Eş, Et, İl, İm, İn, İs, İş, İt, İz, Le, Me, Mi, Ne, Ön, Öz, Re, Se, Si, Şe, Te, Ti, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.