ÖNEMSENMEK (TDK)

Önem verilmek, üzerinde durulmak.

Önemsenmek kelimesi baş harfi Ö son harfi K olan bir kelime. Başında Ö sonunda K olan kelimenin birinci harfi Ö , ikinci harfi N , üçüncü harfi E , dördüncü harfi M , beşinci harfi S , altıncı harfi E , yedinci harfi N , sekizinci harfi M , dokuzuncu harfi E , onuncu harfi K . Başı Ö sonu K olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

DURULMAK Nedir?


1 . Duru duruma gelmek: "Bulanık su duruldu."- .
2 . Gürültü, kımıldanış, karışıklık, yağış, yel dinmek, sükûn bulmak: "Kar ve fırtına durulmuş, hava birden açıvermişti."- H. Taner.
3 . mecaz Uslanmak, sakinleşmek: "Canı yanan kısrak acı bir kişneme salıverdikten sonra birdenbire duruldu."- H. Taner. durulmak (II) Durma işi yapılmak: "Mor dağlara karargâhlar kurulur / Eteğinde bölük bölük durulur."- B. S. Erdoğan.

ÖNEM Nedir?

Bir şeyin nitelik veya nicelik bakımından değeri olma durumu, ehemmiyet.

ÜZERİNDE Nedir?


1 . Üstünde: "Donanan minareler sanki yolun üzerinde yakılan meşalelerdir."- R. E. Ünaydın.
2 . ... ile ilgili, üzerine: "Hacı Ömer'in hatırı için gecelerce başımı soğuk su ile ıslatarak kitaplar üzerinde çalıştım."- R. N. Güntekin.

VERİ Nedir?


1 . Bir araştırmanın, bir tartışmanın, bir muhakemenin temeli olan ana öge, muta, done: "İstatistik veriler."- .
2 . Bir sanat eserine veya bir edebî esere temel olan ana ilkeler: "Bir romanın verileri."- .
3 . Bilgi, data.
4 . matematik Bir problemde bilinen, belirtilmiş anlatımlardan bilinmeyeni bulmaya yarayan şey.
5 . bilişim Olgu, kavram veya komutların, iletişim, yorum ve işlem için elverişli biçimli gösterimi.

VERİLME Nedir?

Verilmek işi.

VERİLMEK Nedir?

Verme işine konu olmak: "Geç vakit suarenin verileceği büyük konağa gittik."- F. R. Atay.

E E E K M M N N S Ö Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Önemsenmek,

9 Harfli Kelimeler

Önemsemek, Önemsenme,

8 Harfli Kelimeler

Önemseme,

7 Harfli Kelimeler

Enenmek, Esnemek, Kösemen, Menemen,

6 Harfli Kelimeler

Enemek, Enenme, Esneme, Kesene, Mesken, Ökseme, Sekene, Sekmen, Sönmek,

5 Harfli Kelimeler

Eksen, Emmek, Eneme, Eseme, Esmek, Esnek, Kesen, Kesme, Kösem, Mesen, Nekes, Nemse, Nesne, Sekme, Semen, Senek, Sökme, Sönme,

4 Harfli Kelimeler

Ekme, Emek, Emen, Emme, Enek, Ense, Esen, Esme, Keme, Kene, Kese, Köse, Meke, Meme, Nene, Ökse, Önem, Seme, Sene, Söke,

3 Harfli Kelimeler

Eke, Kem, Kes, Kös, Men, Nem, Öke, Sek, Sem, Sen,

2 Harfli Kelimeler

Ek, Em, En, Es, Ke, Me, Ne, Ön, Se,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.