ÖNEMSEMEK (TDK)

Önemli saymak, önem vermek, mühimsemek, saymak: "Maarif müdürü olduğunu söylese herhâlde Atatürk kendisini daha bir önemserdi."- H. Taner.

Önemsemek kelimesi baş harfi Ö son harfi K olan bir kelime. Başında Ö sonunda K olan kelimenin birinci harfi Ö , ikinci harfi N , üçüncü harfi E , dördüncü harfi M , beşinci harfi S , altıncı harfi E , yedinci harfi M , sekizinci harfi E , dokuzuncu harfi K . Başı Ö sonu K olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DAHA Nedir?


1 . Şimdiye kadar, henüz: "Daha kimse gelmemiş. Daha bir saat olmadı."- .
2 . Var olana, elde bulunana ek olarak, olana katarak: "Bir kızım daha olsaydı, adını Meliha koyardım."- P. Safa.
3 . Kendisinden sonra üçüncü kişi iyelik eki alan bir sıfatla birlikte sözü edilen konuda en önemli durumu belirtmek için kullanılan bir söz: "Daha kötüsü treni de kaçırdık."- .
4 . Bundan başka, bunun dışında: "Daha çiçekleri de sulayacağım."- H. Taner.

KENDİ Nedir?


1 . İyelik ekleri alarak kişilerin öz varlığını anlatmaya yarayan dönüşlülük zamiri, zat.
2 . Kişiler üzerinde direnilerek durulduğunu anlatan bir söz: "Kendisi gelsin. Kendimiz görmeliyiz."- .
3 . Bir işte başkalarının etkisi bulunmadığını belirten bir söz: "Kendi yapacağı işi bırakır, âleme öğüt vermeye kalkar."- B. Felek.
4 . "Kendisi, kendileri" biçiminde bazen saygı duygusuyla veya söz konusu olanları amaçlayarak o ve onlar yerine kullanılan bir söz: "Kendileri evde yoklar mı?"- .

MÜDÜR Nedir?


1 . İdare eden, yöneten: "Yazı işleri müdürleri böyle öyküler istiyorlar."- N. Cumalı.
2 . Başöğretmen.
3 . Yönetmen.

MÜHİM Nedir?

Önemli.

MÜHİMSEME Nedir?

Mühimsemek işi.

MÜHİMSEMEK Nedir?

Önemsemek: "Kendisini büyük görmek, mühimsemek istiyordu."- T. Buğra.

OLDU Nedir?


1 . Evet.
2 . ünlem Başüstüne.

ÖNEM Nedir?

Bir şeyin nitelik veya nicelik bakımından değeri olma durumu, ehemmiyet.

ÖNEMLİ Nedir?


1 . Önemi olan, mühim, ehemmiyetli: "Benim için ne kadar önemli olduğunu tahmin edebilirsiniz."- T. Buğra.
2 . Politik, ekonomik, psikolojik ve askerî açıdan önemli olan, stratejik.

SAYMA Nedir?

Saymak işi, ad, tadat.

TANE Nedir?


1 . Herhangi bir sayıda olan, adet.
2 . Bazı bitkilerin tohumu: "Bu küllerin içinde, kavrulmuş buğday taneleri ... görüyorum."- M. Ş. Esendal.
3 . bitki bilimi Çekirdekli küçük meyve: "Üzüm tanesi. Nar tanesi."- .

VERME Nedir?

Vermek işi: "İşitilen sözler, görülen tavırlar, beğenilen düşünceler Şinasi Bey'e yeni fikirler vermeye başladı."- M. Ş. Esendal.

VERMEK Nedir?


1 - (Üzerinde ya da yakınında olan bir şeyi) Birisine eriştirmek, iletmek.
2 - Bırakmak ya da bağışlamak.
3 - Ondan bilmek °atfetmek.
4 - (Düşünce ya da bilgi anlatan şeyler için) Başkalarına iletmek, bildirmek.
5 - Döndürmek, çevirmek, yöneltmek.
6 - Herhangi bir duruma yol açmak.
7 - (Eğlenceli toplantı) Düzenlemek, konuk çağırıp ağırlamak.
8 - (Sanatçı) Topluluk önünde sanatını göstermek, °icra etmek.
9 - Satmak.
10 - Biriyle evlendirmek. 1
1 - (-i) Ödemek. 1
2 - Yaymak. 1
3 - Ürün üretmek. 1
4 - Herhangi bir şey ortaya çıkarmak, oluşturmak. 1
5 - Tümünü herhangi bir duruma sokmak. 1
6 - Sahip olmasını sağlamak. 1
7 - (Bir şey üzerinde) Etki yapmak, biçimini değiştirmek. 1
8 - Saptamak, tespit etmek. 1
9 - Kazandırmak, katmak.
20 - Ayırmak, harcamak. 2
1 - Dayamak. 2
2 - Kök ya da gövdeleri sonuna -e (-a) ulaç eki almış eylemsilerle tezlikbildirir. 2
3 - Dilek bildiren birleşik eylemler yapar.

E E E K M M N S Ö Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Önemsemek,

8 Harfli Kelimeler

Önemseme,

7 Harfli Kelimeler

Esnemek, Kösemen,

6 Harfli Kelimeler

Enemek, Esneme, Kesene, Mesken, Ökseme, Sekene, Sekmen, Sönmek,

5 Harfli Kelimeler

Eksen, Emmek, Eneme, Eseme, Esmek, Esnek, Kesen, Kesme, Kösem, Mesen, Nekes, Nemse, Sekme, Semen, Senek, Sökme, Sönme,

4 Harfli Kelimeler

Ekme, Emek, Emen, Emme, Enek, Ense, Esen, Esme, Keme, Kene, Kese, Köse, Meke, Meme, Ökse, Önem, Seme, Sene, Söke,

3 Harfli Kelimeler

Eke, Kem, Kes, Kös, Men, Nem, Öke, Sek, Sem, Sen,

2 Harfli Kelimeler

Ek, Em, En, Es, Ke, Me, Ne, Ön, Se,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.