ÖNCEDEN (TDK)

Başlarken, başlangıçta, daha önce, evvelce: "Önceden bilmiyordu, sonra öğrendi."- .

Önceden kelimesi baş harfi Ö son harfi N olan bir kelime. Başında Ö sonunda N olan kelimenin birinci harfi Ö , ikinci harfi N , üçüncü harfi C , dördüncü harfi E , beşinci harfi D , altıncı harfi E , yedinci harfi N . Başı Ö sonu N olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BAŞLANGIÇ Nedir?


1 . Bir iş, bir dönem, bir hayat vb.nin ilk bölümü: "Hayatın başlangıcı gibi sonu da bir ninni, masal ve uyku ihtiyacını duyuyor."- A. Ş. Hisar.
2 . edebiyat Ön söz, giriş, mukaddime.

DAHA Nedir?


1 . Şimdiye kadar, henüz: "Daha kimse gelmemiş. Daha bir saat olmadı."- .
2 . Var olana, elde bulunana ek olarak, olana katarak: "Bir kızım daha olsaydı, adını Meliha koyardım."- P. Safa.
3 . Kendisinden sonra üçüncü kişi iyelik eki alan bir sıfatla birlikte sözü edilen konuda en önemli durumu belirtmek için kullanılan bir söz: "Daha kötüsü treni de kaçırdık."- .
4 . Bundan başka, bunun dışında: "Daha çiçekleri de sulayacağım."- H. Taner.

EVVEL Nedir?


1 . Önce: "Hikâyeye girmeden evvel uzun uzun gevezelikler yapmamalıyız."- S. F. Abasıyanık.
2 . sıfat İlk, önceki, geçmiş.

EVVELCE Nedir?


1 . Önce.
2 . Önceleri, eskiden: "Evvelce, yolda bir yere çarpmaktan, bir şey devirmekten korkar gibi sünepe sünepe yürürdü."- R. H. Karay.

ÖNCE Nedir?


1 . Baştaki, geçmişteki bölüm, geçmiş zaman: "Demin söyledikleri bana sadece daha önce olup bitenleri düşündürdü."- T. Buğra.
2 . zarf (ö'nce) İlk olarak, başlangıçta, sonra karşıtı: "Önce hep birlikte basın suçunu tarif edelim."- B. Felek.

SONRA Nedir?


1 . Daha ileri bir zamanda, müteakiben, önce karşıtı: "Hadi sen git yağmur bastırmadan ben sonra gelirim."- A. İlhan.
2 . Daha uzak ve ileri bir yerde: "Bahçeden sonra geriye dönerek biraz da sokaklarda dolaştık."- R. N. Güntekin.
3 . Makam, sıra, değer ve önemde arkada oluşu bildiren bir söz: "Evvela arabada, sonra sundurmada uyuyup dinlendiğime fena etmiştim."- R. N. Güntekin.
4 . Yoksa, aksi hâlde: "Tembellik etmesin, sonra sınıfta kalır."- .
5 . isim Arkadan gelen bölüm veya zaman: "Bunun sonrası yok. Bu işi sonraya bırakmamalı."- .

C D E E N N Ö Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Dönence, Önceden,

6 Harfli Kelimeler

Ödence,

5 Harfli Kelimeler

Neden,

4 Harfli Kelimeler

Nece, Nene, Önce,

3 Harfli Kelimeler

Ece, Ede,

2 Harfli Kelimeler

Ce, De, En, Ne, Öd, Ön,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.