ÖNALIM (TDK)

Bir mülk kaça satın alınmışsa, o mülke o para ile sahip olma, °Şufa.

Önalım kelimesi baş harfi Ö son harfi M olan bir kelime. Başında Ö sonunda M olan kelimenin birinci harfi Ö , ikinci harfi N , üçüncü harfi A , dördüncü harfi L , beşinci harfi I , altıncı harfi M . Başı Ö sonu M olan 6 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ALIN Nedir?


1 - Yüzün, kaşlarla saçlar arasındaki bölümü.
2 - (Kimi şeylerde) Ön, ön yüz, (ön) cephe, alnaç.
3 - karşı.

KAÇA Nedir?

Ne kadar bir değer karşılığında?: "Bu giysi kaça satılıyor?"- .

PARA Nedir?


1 . Devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kâğıt veya metalden ödeme aracı, nakit.
2 . Kazanç: "Balıkçılıkta para vardır ama dalgıçlık kadar genç işidir."- S. F. Abasıyanık.
3 . eskimiş Kuruşun kırkta biri.

SAHİP Nedir?


1 . Herhangi bir şey üstünde mülkiyeti olan, onu yasaya uygun bir biçimde dilediği gibi kullanabilen kimse, iye, malik.
2 . Herhangi bir niteliği olan kimse, ehil: "Bilgi sahibi. Zevk sahibi."- .
3 . Bir iş yapmış, üstlenmiş veya bir eser ortaya koymuş kimse: "Düğün sahipleri gibi adımbaşında bahşiş dağıttığım için hizmetçiler de yüksünmüyorlardı."- R. N. Güntekin.
4 . mecaz Koruyan, arka çıkan, gözeten kimse.

SATIN Nedir?

"Bedelini ödeyerek bir şey almak" anlamındaki satın almak birleşik fiilinde geçen bir söz: "Okuma yazma bilmemesine rağmen bir Köroğlu gazetesi satın aldı."- H. Taner.

A I L M N Ö Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

5 Harfli Kelimeler

Namlı,

4 Harfli Kelimeler

Alım, Alın,

3 Harfli Kelimeler

Anı, Lam, Lan, Mal, Nal, Nam,

2 Harfli Kelimeler

Al, Am, An, La, Ön,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.