ÖNISITMA (TDK)

Bir ürüne, temel işlemden önce uygulanan ısıtma yöntemi.

Önısıtma kelimesi baş harfi Ö son harfi A olan bir kelime. Başında Ö sonunda A olan kelimenin birinci harfi Ö , ikinci harfi N , üçüncü harfi I , dördüncü harfi S , beşinci harfi I , altıncı harfi T , yedinci harfi M , sekizinci harfi A . Başı Ö sonu A olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ISITMA Nedir?


1 - Isıtmak eylemi ya da işlemi.
2 - Sıtma.

İŞLEM Nedir?


1 . Bir işi sonuçlandırmak için yapılan iş veya uygulamaların hepsi, muamele, muamelat.
2 . Bir amaca ulaşmak için tutulan yol ve yöntem, prosedür.
3 . ekonomi Nakit veya menkul değerleri kullanarak alım satım, takas, borçlanma vb. piyasa hareketi.
4 . kimya Madde üzerinde her türlü değişim yapma işi, muamele.
5 . kimya Ham veya ara malları ve maddeleri fiziksel, kimyasal değişikliklerle daha uygun, kullanılır duruma getirme, muamele.
6 . matematik Sayıları karşı karşıya getirip belirli birtakım kurallara uygun olarak birbiri üzerine etkilendirme yöntemi: "Her işlem yeni bir sayı bulmaya varır."- .

ÖNCE Nedir?


1 . Baştaki, geçmişteki bölüm, geçmiş zaman: "Demin söyledikleri bana sadece daha önce olup bitenleri düşündürdü."- T. Buğra.
2 . zarf (ö'nce) İlk olarak, başlangıçta, sonra karşıtı: "Önce hep birlikte basın suçunu tarif edelim."- B. Felek.

TEMEL Nedir?


1 . Bir yapının toprak altında kalan ve yapıya dayanak olan duvar, taban vb. bölümlerinin tümü: "Evin temelleri sökülüyor gibi sarsılıyor."- H. E. Adıvar.
2 . Bu bölümleri yapmak için kazılan çukur.
3 . sıfat, mecaz En önemli, belli başlı, ana, taban, esas, asıl, baz: "Devletin temel kanununun adı Anayasa'dır."- B. Felek.
4 . mecaz Bir şeyin gelişimi için gereken ilk ögeler: "Temelde sıradan bir Fransız vodviline dayanırdı oynadıkları oyun."- N. Cumalı.

UYGU Nedir?

İki şey arasındaki uygunluk ilkesi.

ÜRÜN Nedir?


1 . Doğadan elde edilen, üretilen yararlı şey, mahsul.
2 . mecaz Eser: "Cumhuriyet dönemi ressamlarının ürünleri sergilendi."- .
3 . mecaz Bir tutum ve davranışın ortaya çıkardığı şey.
4 . kimya Türlü endüstri alanlarında ham maddelerin işlenmesiyle elde edilen şey.

YÖNTEM Nedir?


1 . Bir amaca erişmek için izlenen, tutulan yol, usul, sistem, prosedür, politika.
2 . Bilimde belli bir sonuca erişmek için bir plana göre izlenen yol, metot.

A I I M N S T Ö Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Anıtsı, Asıntı, Isınma, Isıtma,

5 Harfli Kelimeler

Astım, Mantı, Mastı, Satım, Satın, Sınma, Sıtma, Tanım, Tasım, Tınma,

4 Harfli Kelimeler

Anıt, Asım, Atım, Isın, Sanı, Satı, Sıma, Tanı, Tını,

3 Harfli Kelimeler

Anı, Ant, Ası, Ast, Isı, Mas, Mat, Nam, Nas, Sam, San, Tam, Tan, Tas, Tın, Tıs, Tös,

2 Harfli Kelimeler

Am, An, As, At, Ön, Ta,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.