ÖMRÜNDE (TDK)

hiçbir zaman.

Ömründe kelimesi baş harfi Ö son harfi E olan bir kelime. Başında Ö sonunda E olan kelimenin birinci harfi Ö , ikinci harfi M , üçüncü harfi R , dördüncü harfi Ü , beşinci harfi N , altıncı harfi D , yedinci harfi E . Başı Ö sonu E olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

HİÇBİR Nedir?

Bir addan önce getirilerek o adın bildirdiği varlıktan bir tanesinin bile olmadığını anlatan bir söz: "Nevin hiçbir insana kin, hiçbir insana tiksinti duymamıştı."- S. F. Abasıyanık.

ZAMAN Nedir?


1 . Bir işin, bir oluşun içinde geçtiği, geçeceği veya geçmekte olduğu süre, vakit: "Zaman geçtikçe hafifleyecek yerde, daha ziyade ağırlaşan bir vicdan azabı duyarım."- Ö. Seyfettin.
2 . Bu sürenin belirli bir parçası, vakit: "Efendiler, az söylemek çok yapmak zamanı gelmiştir."- A. İlhan.
3 . Belirlenmiş olan an.
4 . Çağ, mevsim: "Gül zamanı. Çocukluk zamanı."- .
5 . Bir işe ayrılmış veya bir iş için alışılmış saatler, vakit.
6 . Dönem, devir: "Eski müdür zamanında hayli şımarmış olan bu miskin ve ukala herifi sepetledi."- H. Taner.
7 . Bir süre ile ilgili durum ve şartlar: "Sigarasını efkârlı olduğu zamanlar yaptığı gibi sık nefeslerle çabuk çabuk içiyordu."- H. Taner.
8 . gök bilimi Olayların oluş ve akış sırasını belirleyen, düzenli ve dönemli gök olaylarını birim olarak kullanan sanal bir kavram.
9 . dil bilgisi Fiillerin belirttikleri geçmiş zaman, şimdiki zaman, gelecek zaman, geniş zaman kavramı: "Geldi, gelmiş, geliyor, gelecek, gelir."- .
10 . jeoloji Yer kabuğunun geçirdiği gelişimde belirlenen ve fosillere göre dörde ayrılan geniş evrelerden her biri.

D E M N R Ö Ü Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

5 Harfli Kelimeler

Dönem, Döner, Dönme, Dönüm, Dümen, Dürme, Önder,

4 Harfli Kelimeler

Dren, Menü, Mönü, Ödem, Ödün, Ömür, Önem, Ören, Örme, Örüm, Ürem,

3 Harfli Kelimeler

Dem, Dün, Men, Nem, Örü, Üre,

2 Harfli Kelimeler

De, Em, En, Er, Me, Ne, Nü, Öd, Ön, Re, Ün,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.