ÖLÜMSEK (TDK)

Ölümcül: "Bir ölümsek tay için gözlerini verdi, şimdi de neredeyse canını verecek."- Y. Kemal.

Ölümsek kelimesi baş harfi Ö son harfi K olan bir kelime. Başında Ö sonunda K olan kelimenin birinci harfi Ö , ikinci harfi L , üçüncü harfi Ü , dördüncü harfi M , beşinci harfi S , altıncı harfi E , yedinci harfi K . Başı Ö sonu K olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

KEMAL Nedir?


1 - Bilgi ve erdem bakımından olgunluk, yetkinlik, erginlik, eksiksizlik.
2 - En yüksek değer.

NEREDEYSE Nedir?


1 . Hemen hemen: "Arabacım neredeyse donmak üzereydi."- K. Hulûsi.
2 . Kısa bir süre içinde: "Neredeyse gelecek."- .

ÖLÜM Nedir?


1 . Bir insan, bir hayvan veya bitkide hayatın tam ve kesin olarak sona ermesi, ahiret yolculuğu, emrihak, irtihal, memat, mevt, vefat: "Çenesinde babamın ölüm günü gördüğüm asabi buruşmalar var."- Y. Z. Ortaç.
2 . Ölme biçimi: "Yanarak ölümü, feciydi."- .
3 . İdam cezası: "Ölüme mahkûm oldu."- .
4 . ünlem Ölmesi istenen canlı için kullanılan bir söz: "Zalimlere ölüm!"- .
5 . mecaz Sona erme, yok olma, ortadan kalkma: "Küçük sanayinin ölümü."- .
6 . mecaz Çok büyük sıkıntı, üzüntü: "Sürgün benim için ölüm gibi bir şey olmuştu."- R. N. Güntekin.

ÖLÜMCÜL Nedir?


1 . Ölümle sona erme ihtimali olan veya ölümle sona eren: "Uslu yurttaşlar bu ölümcül sorumluluk karşısında her türlü direnişten vazgeçerler."- T. Uyar.
2 . Can çekişen.

ÖLÜMSEK Nedir?

Ölümcül: "Bir ölümsek tay için gözlerini verdi, şimdi de neredeyse canını verecek."- Y. Kemal.

ŞİMDİ Nedir?


1 . Şu anda, içinde bulunduğumuz zamanda: "Şimdi daha bahtiyar bir haberi sevgili bir sesten bizzat duymaya imkân buluyoruz."- A. Ş. Hisar.
2 . Az sonra, yakında: "Annen şimdi gelir, ağlama sus!"- .
3 . Az önce, biraz önce, demin: "Otobüs şimdi geçti, öbürü ne zaman gelir bilmem."- .
4 . Artık, bundan böyle, bu duruma göre: "Sizden kaçan hayvanı da şimdi kim bilir hangi semtte satacaklar?"- B. Felek.

VERDİ Nedir?

Bir borudan bir saniyede geçen suyun veya bir iletken telden bir saniyede geçen elektriğin miktarı.

VERE Nedir?

Bir kalenin veya tahkim edilmiş bir yerin teslimi.

VERECEK Nedir?

Birine verilmesi gereken para, borç, alacak karşıtı.

E K L M S Ö Ü Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Ölümsek, Sökülme,

5 Harfli Kelimeler

Kösem, Kümes, Küsme, Ölmek, Sökel, Sökme, Söküm, Sümek,

4 Harfli Kelimeler

Köle, Köse, Küme, Lüks, Mülk, Ökse, Ölme, Ölük, Ölüm, Söke, Ülke,

3 Harfli Kelimeler

Ekü, Elk, Kel, Kem, Kes, Kös, Kül, Küs, Lök, Lös, Lük, Öke, Ölü, Sek, Sel, Sem,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, Em, Es, Ke, Le, Me, Se, Üs,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.