ÖLÜMSÜZLÜK (TDK)


1 - Ölümsüz olma durumu, ölmezlik.
2 - Kalıcılık, °ebedilik.

Ölümsüzlük kelimesi baş harfi Ö son harfi K olan bir kelime. Başında Ö sonunda K olan kelimenin birinci harfi Ö , ikinci harfi L , üçüncü harfi Ü , dördüncü harfi M , beşinci harfi S , altıncı harfi Ü , yedinci harfi Z , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi Ü , onuncu harfi K . Başı Ö sonu K olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

KALICI Nedir?


1 . Sürekli, geçici karşıtı.
2 . Her zaman geçerliğini sürdürecek olan.
3 . Bir süre için belli bir yerde kalan, konuk, gidici karşıtı.

KALICILIK Nedir?


1 . Kalıcı olma durumu.
2 . felsefe Tözün kendi bağımsızlığı içinde var olma biçimi, tözün var oluşunu sürdürmesi ilkesi, ayrılmazlık karşıtı.
3 . fizik Mıknatıslayan etki kalktıktan sonra da mıknatıs olarak kalabilen cisimlerin özelliği.

ÖLME Nedir?

Ölmek durumu, fevt, kabız, uful: "O kafile her vatandaşın maddi ve manevi hak, selamet ve saadeti için ölmeye gidiyordu."- H. E. Adıvar.

ÖLMEZ Nedir?


1 . Ölümsüz, kalıcı olan: "Her kim ki olursa bu sırra mazhar / Dünyaya bırakır ölmez bir eser."- Âşık Veysel.
2 . mecaz Çok dayanıklı, kolay eskimeyen.

ÖLMEZLİK Nedir?

Ölmez olma durumu, ölümsüzlük.

ÖLÜMSÜZ Nedir?


1 - Hiçbir zaman ölmeyecek olan, °ebedi, °layemut.
2 - Hiç unutulmayacak, daima anılacak olan, °ebedi.
3 - Hiç unutulmayacak olan kimse.

K L L M S Z Ö Ü Ü Ü Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Ölümsüzlük,

7 Harfli Kelimeler

Kümülüs, Ölümlük, Ölümsüz, Sümüklü,

6 Harfli Kelimeler

Küsülü, Ölülük, Ölümlü, Sözlük, Üzümlü, Üzümsü,

5 Harfli Kelimeler

Küllü, Öksüz, Özlük, Söküm, Sözlü, Sülük, Sümük, Süzük, Üzlük,

4 Harfli Kelimeler

Klüz, Küsü, Lüks, Mülk, Öküz, Ölük, Ölüm, Özlü, Ülkü, Ümük, Üzüm,

3 Harfli Kelimeler

Kös, Köz, Kül, Küs, Lök, Lös, Lük, Ölü, Söz, Zül,

2 Harfli Kelimeler

Öz, Üs,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.