ÖLÇÜLENDİRMEK (TDK)

Ölçme işlemlerini bir düzlem üzerine aktarmak.

Ölçülendirmek kelimesi baş harfi Ö son harfi K olan bir kelime. Başında Ö sonunda K olan kelimenin birinci harfi Ö , ikinci harfi L , üçüncü harfi Ç , dördüncü harfi Ü , beşinci harfi L , altıncı harfi E , yedinci harfi N , sekizinci harfi D , dokuzuncu harfi İ , onuncu harfi R , onbirinci harfi M , onikinci harfi E , onüçüncü harfi K . Başı Ö sonu K olan 13 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AKTAR Nedir?


1 . Baharat veya güzel kokular satan kimse veya dükkân.
2 . İğne, iplik, baharat, zarf, kâğıt, tütün vb. satılan dükkân.

AKTARMA Nedir?


1 . Aktarmak işi.
2 . Bir taşıttan başka bir taşıta geçme: "Bebek'ten aktarma Rumeli kıyısı vapurları bulunurdu."- R. H. Karay.
3 . Sürülmemiş tarlayı ilk veya ikinci kez sürme.
4 . Arıları bir kovandan ötekine geçirme.
5 . edebiyat Alıntı.
6 . spor Bir oyuncunun topu kendi takımından bir başka oyuncuya göndermesi.
7 . ekonomi Bir kimsenin herhangi bir hakkını bir başkasına geçirmesini sağlayan iş, transfer.
8 . ticaret Para aktarımı.

AKTARMAK Nedir?


1 . Bir şeyi bir yerden, bir kaptan başka bir yere veya kaba geçirmek.
2 . (-i) Bir şeyin yolunu, yönünü değiştirmek.
3 . (-den, -e) Bir dilden başka bir dile çevirmek, tercüme etmek.
4 . Bir lehçeyi başka bir lehçeye uyarlamak.
5 . Toprağı altı üstüne gelecek bir biçimde iyice bellemek.
6 . İletmek, bildirmek: "Derdini size aktarıp arınmış, sizi zehirleyip bırakmıştır."- H. Taner.
7 . Bir tekniğe göre biçimlendirmek, uyarlamak.
8 . Bir kitabı başından sonuna kadar okumak.
9 . (-i) Çatı kiremitlerinin kırık ve bozuk olanlarının yerlerine sağlamlarını koymak.
10 . edebiyat Kaynak kişiden derlenen herhangi bir parçayı kitlelere duyurmak ve yaymak. 1
1 . (-i), edebiyat Alıntılamak: "Onun yerine Salah Birsel'in bir şiirini aktaracağız."- S. Birsel. 1
2 . teknik Üretilmiş olan bir enerjiyi, başka organlara iletmek.

DÜZLEM Nedir?


1 . Üzerinde girinti ve çıkıntı olmayan, düz, yassı.
2 . isim, matematik Üzerine, kesişen iki doğrunun her noktasının dokunması gereken yüzey, müstevi.
3 . isim, mecaz Ortam: "Böyle bir anlaşma var, hem ulusal hem uluslararası düzlemde sessiz bir anlaşma."- T. Yücel.

İŞLEM Nedir?


1 . Bir işi sonuçlandırmak için yapılan iş veya uygulamaların hepsi, muamele, muamelat.
2 . Bir amaca ulaşmak için tutulan yol ve yöntem, prosedür.
3 . ekonomi Nakit veya menkul değerleri kullanarak alım satım, takas, borçlanma vb. piyasa hareketi.
4 . kimya Madde üzerinde her türlü değişim yapma işi, muamele.
5 . kimya Ham veya ara malları ve maddeleri fiziksel, kimyasal değişikliklerle daha uygun, kullanılır duruma getirme, muamele.
6 . matematik Sayıları karşı karşıya getirip belirli birtakım kurallara uygun olarak birbiri üzerine etkilendirme yöntemi: "Her işlem yeni bir sayı bulmaya varır."- .

ÖLÇME Nedir?

Ölçmek işi.

ÜZERİNE Nedir?


1 . Üstüne.
2 . Hakkında: "Dil üzerine bir yazı."- .
3 . ...-den dolayı: "Onun gelmesi üzerine ortalık düzeldi. Bu söz üzerine herkes rahat etti."- .
4 . ...-den sonra: "Bunca hazırlık üzerine yola çıkmamak insanı üzer."- .

D E E K L L M N R Ç Ö Ü İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

13 Harfli Kelimeler

Ölçülendirmek,

12 Harfli Kelimeler

Ölçülendirme,

10 Harfli Kelimeler

Ödünçlemek,

9 Harfli Kelimeler

Çeldirmek, Çillenmek, Dillenmek, Döllenmek, İndükleme, Ödünçleme, Ödünlemek, Önerilmek,

8 Harfli Kelimeler

Çeldirme, Çillenme, Delinmek, Delirmek, Denilmek, Derilmek, Dernekçi, Diklenme, Dilenmek, Dillenme, Dinelmek, Dinlemek, Direnmek, Döllemek, Döllenme, Dönelmek, Dönülmek, Erdenlik, İçlenmek, İndükleç, Keçiören, Kirlenme, Körlenme, Küllenme, Mendirek, Münderiç, Nemölçer, Öçlenmek, Ödenekli, Ödünleme, Ölçermek, Ölçülmek, Ölçünmek, Öldürmek, Önderlik, Önerilme, Örneklem, Örükleme, Reçellik,

7 Harfli Kelimeler

Çekilme, Çekinme, Çekmeli, Çemenli, Çenekli, Çilemek, Çökelme, Çökerme, Delinme, Delirme, Denilme, Denklem, Derilme, Dikelme, Dilekçe, Dilemek, Dilenme, Dinelme, Dinleme, Diremek, Direnme, Dökülme, Dökünme, Dölleme, Dönekçe, Dönelme, Dönemeç, Dönmeli, Dönülme, Edilmek, Edinmek, Eklemli, Elçekli, Endemik, Erdemli, Erinmek, İçerlek, İçermek, İçlenme, İçmeler,

6 Harfli Kelimeler

Çelenk, Çelmek, Çelmik, Çemrek, Çeneli, Çermik, Çileme, Çöllük, Çömlek, Çördek, Delmek, Demlik, Denkçi, Denmek, Dereli, Derken, Derlem, Dermek, Dernek, Dikmen, Dileme, Dillek, Dilmek, Dinmek, Direme, Direnç, Dönmek, Dürmek, Edilme, Edinme, Edirne, Ekilme, Eldeli, Elekçi, Elemli, Emekçi, Emekli, Erimek, Erinme, Ermeni,

5 Harfli Kelimeler

Çedik, Çekel, Çekem, Çeker, Çekim, Çekme, Çekül, Çelek, Çelen, Çelik, Çelim, Çelme, Çemen, Çenek, Çilek, Çimek, Çimen, Çökel, Çökme, Çöküm, Çörek, Çörkü, Delik, Delil, Delme, Demeç, Demek, Demin, Demir, Demli, Denek, Denim, Denli, Denme, Derik, Derin, Derme, Dikçe, Dikeç, Dikel,

4 Harfli Kelimeler

Çeki, Çene, Çenk, Çeri, Çile, Çine, Deli, Delk, Deme, Deni, Denk, Derç, Dere, Deri, Derk, Dinç, Dine, Dink, Dreç, Dren, Eder, Edik, Edim, Ekim, Ekin, Ekli, Ekme, Elçi, Elde, Elek, Elem, Elik, Elim, Elli, Emeç, Emek, Emel, Emen, Emik, Emin,

3 Harfli Kelimeler

Çek, Çil, Çim, Çir, Çöl, Çük, Dek, Dem, Dik, Dil, Din, Döl, Dük, Dün, Ede, Edi, Eke, Ekü, Elk, Erk, İde, İle, İlk, İnç, Kel, Kem, Ker, Kil, Kim, Kin, Kir, Kör, Kül, Kür, Lim, Lir, Lök, Lük, Meç, Men,

2 Harfli Kelimeler

Çe, De, Ek, El, Em, En, Er, İç, İl, İm, İn, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Ne, Nü, Öç, Öd, Ön, Re, Üç, Ün,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.