ÖLÇÜŞTÜRMEK (TDK)


1 . Ölçüşme işini yaptırmak.
2 . Aradaki farkı bulmak için iki şeyi yan yana getirmek, karşılaştırmak, mukayese etmek.

Ölçüştürmek kelimesi baş harfi Ö son harfi K olan bir kelime. Başında Ö sonunda K olan kelimenin birinci harfi Ö , ikinci harfi L , üçüncü harfi Ç , dördüncü harfi Ü , beşinci harfi Ş , altıncı harfi T , yedinci harfi Ü , sekizinci harfi R , dokuzuncu harfi M , onuncu harfi E , onbirinci harfi K . Başı Ö sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BULMAK Nedir?


1 - Arayarak ya da aramadan bir şeyle, bir kimseyle karşılaşmak; bir şeyi elde etmek.
2 - Yitirilen bir şeyi yeniden ele geçirmek.
3 - Varlığı bilinmeyen bir şeyi ortaya çıkarmak, °keşfetmek.
4 - İlk kez yeni bir şey yaratmak, ºicat etmek.
5 - İstenilen şeye kavuşmak, nail olmak.
6 - Bir yere, bir noktaya erişmek, ulaşmak.
7 - Herhangi bir görüşe, bir yargıya varmak.
8 - Seçmek, uygun saymak.
9 - Sağlamak, ºtemin etmek.
10 - (Kabahat, suç, kusur için) Yüklemek. 1
1 - Erişmek. 1
2 - Cezaya uğramak. 1
3 - Anımsamak, hatırlamak.

ETME Nedir?

Etmek işi.

ETMEK Nedir?


1 . Bir işi yapmak: "Şemsi, sıra düştükçe emlak komisyonculuğu ediyordu."- H. Taner.
2 . "İyi, kötü" zarflarıyla birlikte davranmak: "İyi ettiniz de geldiniz."- .
3 . (-i) Bulmak, erişmek: "Hemşerileri gelir, kemençe gibi bir çalgıyla sabahı ederlerdi."- R. H. Karay.
4 . (-i, -den) Birini bir şeyden yoksun bırakmak.
5 . Eşit değer kazanmak: "İki iki daha dört eder."- .
6 . Herhangi bir değerde olmak: "Kira dâhil olduğu hâlde aylık masrafımız tam beş lira ediyordu."- Ö. Seyfettin.
7 . Kötülükte bulunmak: "Ah, iki bardak süt sen bana neler ettin?"- S. F. Abasıyanık.
8 . (-e) Küçük veya büyük abdestini yapmak: "Çocuk altına etti."- .

GETİRMEK Nedir?


1 . Gelmesini sağlamak: "Dün bir deri bir kemik hâlinde eve getirip bırakmışlar."- R. N. Güntekin.
2 . (-de) Bir şeyi yanında veya üstünde bulundurmak.
3 . (-i) Erişmek veya eriştiğini sanmak: "Baharı getirdik."- .
4 . (nsz) İleri sürmek: "Örnek getirmek."- .
5 . (nsz) Sebep olmak, ortaya çıkarmak: "Bu rüzgâr kar getirir."- .
6 . (-i) İletmek, bildirmek: "Bir zabit nefes nefese şu haberi getirdi."- O. S. Orhon.
7 . (nsz) Sağlamak: "Haftada bir cuma günleri işleyen küçük bir kahve ayda ne kadar gelir getirirse."- Ö. Seyfettin.
8 . Bir makama atamak veya seçmek.
9 . (yardımcı fiil) Bazı kelimelerle birleşik fiil yapar: "Ateh getirmek. Nedamet getirmek."- .

KARŞI Nedir?


1 . Bir şeyin, bir yerin, bir kimsenin, esas tutulan yüzünün ilerisi: "Karşımdaki kitap rafında eserlerim sırayla duruyor."- H. E. Adıvar.
2 . Yol, deniz, ırmak vb.nin öbür kıyısı veya yanı: "Karşıki kıyıda yün denkleri çıkaran gemiye haykırdık, işaretler ettik."- R. H. Karay.
3 . Ön, kat, huzur: "İkisi birden müdürün karşısına çıkarlar."- Y. Z. Ortaç.
4 . sıfat Bulunan yere göre önde, ileride olan: "Karşı evin kızları. Karşı mahalle."- .
5 . sıfat Karşıt, zıt, muhalif: "Karşı parti. Karşı takım."- .
6 . zarf Yüzünü bir şeye doğru çevirerek: "Bahçeye karşı oturmak."- .
7 . zarf Karşılık olarak, mukabil: "Bir ölüm haberine karşı ben, içimde bin ezinti, bin çöküntü duydum."- A. Ş. Hisar.
8 . zarf İçin, hakkında: "Edebiyata karşı ilk alaka sizde nasıl ve ne zaman başladı?"- S. F. Abasıyanık.
9 . zarf -e doğru: "Bir sabaha karşı yine çakal sesleriyle uyanmıştım."- S. F. Abasıyanık.

KARŞILAŞTIRMA Nedir?

Kişi ve nesnelerin benzer veya aynı yanlarını incelemek için kıyaslama, mukayese.

KARŞILAŞTIRMAK Nedir?


1 . Karşılaştırma işini yaptırmak.
2 . Kişi ve nesnelerin benzer veya ayrı yanlarını incelemek için kıyaslamak, mukayese etmek: "İlk önce ikisinin el yazısını elde edeceğiz, sonra bu mektupla karşılaştıracağız."- A. Gündüz.
3 . Dikişte giysinin bir yanına yapılan işlemi, eşitlik sağlamak amacıyla öbür yanında uygulamak.

MUKAYESE Nedir?

Benzeterek veya karşılaştırarak değerlendirme, karşılaştırma, kıyaslama: "Bu kitabın kahramanıyla hakikat arasında yeniden mukayeseye başladı."- P. Safa.

ÖLÇÜŞME Nedir?

Ölçüşmek işi: "Zekâ ölçüşmesinde çoğu erkeklerden üstün olan Halide Edip ..."- H. Taner.

YAPTIRMA Nedir?

Yaptırmak işi.

YAPTIRMAK Nedir?

Yapmasını sağlamak, yapmasına imkân vermek: "Uzatmayalım, yeni yaptırdığım smokini giydim."- B. Felek.

E K L M R T Ç Ö Ü Ü Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Ölçüştürmek,

10 Harfli Kelimeler

Çöktürülme, Ölçüştürme,

9 Harfli Kelimeler

Ölçtürmek,

8 Harfli Kelimeler

Çöktürme, Çürütmek, Küçültme, Ölçtürme, Ölçüşmek, Örtülmek, Örtüşmek,

7 Harfli Kelimeler

Çöküşme, Çürümek, Çürütme, Kömürlü, Kötürüm, Küçülme, Müşküle, Ölçüşme, Örtülme, Örtüşme, Örülmek, Ötürmek, Ötüşmek, Tükürme, Ürkütme, Ürüşmek, Üşürmek, Üşütmek, Ütülmek,

6 Harfli Kelimeler

Çömlek, Çürüme, Kölçer, Kültür, Kürtçe, Kürüme, Lektör, Müşkül, Ölçmek, Ömürlü, Örtmek, Örtülü, Örülme, Örülüş, Ötümlü, Ötürme, Ötürük, Ötüşme, Tümleç, Tümler, Tümlük, Türkçe, Türkçü, Ürümek, Ürüşme, Üşümek, Üşürme, Üşütme, Ütülme,

5 Harfli Kelimeler

Çekül, Çökel, Çökme, Çöküm, Çöküş, Çörek, Çörkü, Çörtü, Çükür, Çürük, Kömeç, Kömür, Kömüş, Külçe, Külte, Küşüm, Kütle, Kütlü, Kütör, Ölçek, Ölçer, Ölçme, Ölçüm, Ölçüş, Ölçüt, Ölmek, Ölmüş, Örmek, Örtme, Örtük, Örtüş, Örülü, Ötmek, Ötürü, Rüküş, Şükür, Törel, Tümel, Tümör, Tümür,

4 Harfli Kelimeler

Köle, Köre, Köşe, Kötü, Krem, Kreş, Kült, Küme, Küre, Kürt, Mert, Meşk, Mülk, Mürt, Öçlü, Ökçe, Ölçü, Ölet, Ölme, Ölük, Ölüm, Ölüş, Ömür, Örek, Örme, Örtü, Örük, Örüm, Örüş, Öşür, Ötme, Ötre, Ötüş, Röle, Rüşt, Şerç, Terk, Töre, Trük, Tülü,

3 Harfli Kelimeler

Çek, Çöl, Çük, Çüş, Ekü, Elk, Erk, Kel, Kem, Ker, Keş, Ket, Kör, Kül, Kür, Küt, Leş, Lök, Lük, Meç, Met, Öke, Ölü, Örk, Örü, Öte, Ret, Şek, Şem, Şer, Şet, Tek, Tel, Tem, Ter, Tör, Tül, Tüm, Tür, Üre,

2 Harfli Kelimeler

Çe, Ek, El, Em, Er, Eş, Et, Ke, Le, Me, Öç, Re, Şe, Te, Üç,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.