ÖKSEOTUGİLLER (TDK)

Taçsız ikiçeneklilerden, ökseotu gibi ağaç dalları üzerinde asalak olarak yaşayan bitkileri içine alan bir familya.

Ökseotugiller kelimesi baş harfi Ö son harfi R olan bir kelime. Başında Ö sonunda R olan kelimenin birinci harfi Ö , ikinci harfi K , üçüncü harfi S , dördüncü harfi E , beşinci harfi O , altıncı harfi T , yedinci harfi U , sekizinci harfi G , dokuzuncu harfi İ , onuncu harfi L , onbirinci harfi L , onikinci harfi E , onüçüncü harfi R . Başı Ö sonu R olan 13 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AĞAÇ Nedir?


1 . Meyve verebilen, gövdesi odun veya kereste olmaya elverişli bulunan ve uzun yıllar yaşayabilen bitki.
2 . sıfat Bu gibi bitkilerin gövdesinden ve dallarından yapılan: "Ağaç tekne."- .
3 . Direk.

ALAN Nedir?


1 . Düz, açık ve geniş yer, meydan, saha.
2 . Orman içinde düz ve ağaçsız yer, düzlük, kayran.
3 . Yüz ölçümü.
4 . Eski Roma'da açık hava gösterisi yapılan geniş yer.
5 . mecaz Bir çalışma çevresi: "Sanat kapalı bir alan değildir; sanat eseri herkes için, bütün toplum için yaratılır."- N. Ataç.
6 . fizik İçinde birtakım kuvvet çizgilerinin yayılmış bulunduğu varsayılan uzay parçası: "Yer çekimi alanı. Mıknatıs alanı. Elektrik alanı."- .
7 . sinema, TV (***) Bir alıcı merceğinin net bir görüntü sağlayabildiği derinlik ve genişliğin bütünü.
8 . spor Yarışmaların, karşılaşmaların ve oyunların yapıldığı yer, saha.

ASALAK Nedir?


1 . Bir canlıda sürekli veya geçici yaşayarak ona zarar veren başka canlı, parazit.
2 . sıfat, mecaz Başkalarının sırtından geçinen (kimse), abacı, ekti, otlakçı, tufeyli.

BİTKİ Nedir?

Bulunduğu yere kökleriyle tutunup gelişen, döl veren ve hayatını tamamladıktan sonra kuruyarak varlığı sona eren, yosun, ot, ağaç vb. canlıların genel adı, nebat.

FAMİLYA Nedir?


1 . Aile: "Halep'in esas familyalarının asılları Türklerdi."- F. R. Atay.
2 . biyoloji Birçok ortak özelliği sebebiyle bir araya getirilen cinslerin topluluğu, fasile: "Karabuğdaygiller. İzmaritgiller. Gelincikgiller."- .
3 . halk ağzında Karı, eş.

GİBİ Nedir?


1 . ...-e benzer: "İn cin, uyanmadan denizin üstü boş gibidir."- H. Taner.
2 . zarf O anda, tam o sırada, hemen arkasından: "Haberi aldığı gibi yola çıktı."- .
3 . zarf İmişçesine, benzer biçimde: "Bu sade dekor, ölümün manzarasını ulvi bir tablo gibi güzelleştirmiştir."- O. S. Orhon.
4 . zarf ...-e yakışır biçimde: "İnsan gibi davrandı."- .

İKİÇENEKLİLER Nedir?

Tohumlarında iki çenek bulunan kapalıtohumlu bitkiler sınıfı.

ÖKSEOTU Nedir?

Ökseotugillerden, elma, armut, ıhlamur, kiraz, erik gibi ağaçların dalları üzerinde asalak olarak yaşayan, üzüme benzer yemiş veren, saplarından ökse çıkarılan zararlı bir bitki (Viscum album).

TAÇSIZ Nedir?


1 . Tacı olmayan.
2 . bitki bilimi Taç yaprağı olmayan.

ÜZERİNDE Nedir?


1 . Üstünde: "Donanan minareler sanki yolun üzerinde yakılan meşalelerdir."- R. E. Ünaydın.
2 . ... ile ilgili, üzerine: "Hacı Ömer'in hatırı için gecelerce başımı soğuk su ile ıslatarak kitaplar üzerinde çalıştım."- R. N. Güntekin.

YAŞA Nedir?

Hoşnutluk, sevinç gibi duyguları anlatmak ya da alkışlamak için söylenir.

E E G K L L O R S T U Ö İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

İskerlet, Sektörel, Selektör, Törellik,

7 Harfli Kelimeler

Eklesil, Elektro, Erselik, Gerekli, Gerelti, Gerilek, Görelik, Gösteri, Grotesk, İlerlek, İlkesel, İskelet, Korseli, Köstere, Lökosit, Rekolte, Sertlik, Tekerli, Terslik, Teselli, Töresel,

6 Harfli Kelimeler

Egoist, Ekseri, Ekstre, Erotik, Ertesi, Eskort, Glikol, Göksel, Görele, Göreli, Görsel, İskele, İskete, Keseli, Kesret, Kestel, Kilolu, Klorlu, Koreli, Korist, Koster, Köleli, Kösele, Lekeli, Lektör, Rustik, Sekter, Sektör, Solluk, Steril, Sterol, Storlu, Teksir, Teleks, Teorik, Terlik, Torluk, Töreli,

5 Harfli Kelimeler

Ekler, Ekose, Ekser, Ellik, Erkli, Erlik, Esire, Eskil, Eslek, Esrik, Ester, Etlik, Etsel, Gelir, Geoit, Gerek, Goril, Gotik, Gölek, Gölet, Gulet, Gusto, İlkel, İllet, İstek, İster, Keler, Keles, Kelle, Kelli, Keres, Kerte, Kerti, Kesel, Keser, Kesir, Kesit, Kesre, Kiler, Kitle,

4 Harfli Kelimeler

Ekli, Ekol, Eksi, Ekti, Elek, Elik, Elit, Elli, Elti, Erek, Ergi, Erik, Eril, Erke, Eros, Erte, Eser, Esik, Esir, Eski, Esre, Etek, Eter, Etik, Etil, Etki, Etli, Etol, Gele, Geri, Getr, Göle, Göre, Görk, Grek, Gres, Gril, Gurk, İglu, İlke,

3 Harfli Kelimeler

Ege, Ego, Eke, Eko, Elk, Erg, Erk, Eti, Gol, Gök, Göl, Göt, Gri, Gut, İle, İlk, İrs, Kel, Ker, Kes, Ket, Kil, Kir, Kit, Kol, Kor, Kot, Kör, Kös, Kul, Kur, Kut, Lig, Lir, Lok, Lor, Lot, Lök, Lös, Ole,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, Er, Es, Et, Ge, İl, İs, İt, Ke, Ki, Le, Ok, Ol, Ot, Re, Se, Si, Su, Te, Ti, Tu, Ur, Us, Ut,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.