ÖKSÜZLÜK (TDK)


1 . Öksüz olma durumu.
2 . Kimsesizlik: "Deminki öksüzlük hâlim birden, acayip bir merakla dayanılmaz bir tecessüs hissine dönmüştü."- Y. K. Karaosmanoğlu.

Öksüzlük kelimesi baş harfi Ö son harfi K olan bir kelime. Başında Ö sonunda K olan kelimenin birinci harfi Ö , ikinci harfi K , üçüncü harfi S , dördüncü harfi Ü , beşinci harfi Z , altıncı harfi L , yedinci harfi Ü , sekizinci harfi K . Başı Ö sonu K olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ACAYİP Nedir?


1 . Sağduyuya, göreneğe, olağana aykırı, garip, tuhaf, yadırganan, yabansı: "Dişlerinin arasından ıslık gibi acayip sesler çıkarmaya başladılar."- R. N. Güntekin.
2 . ünlem Şaşma anlatan bir söz: "Öyle dedi ha?"- . "Acayip!"- .

BİRDEN Nedir?


1 . Bir defada.
2 . Ansızın: "Birden döndüm ve tahminimde haklı olduğumu anladım."- R. H. Karay.
3 . Birlikte, beraberce, hepsi bir arada: "Şimdi, ikisi birden gülmekten kırılıyorlar."- Y. K. Karaosmanoğlu.
4 . Çabucak.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

HİSSİ Nedir?

Duygusal.

KARA Nedir?

Yeryüzünün denizle örtülü olmayan bölümü, toprak: "Havamız da karamız da denizlerimiz de kirli olduğuna göre..."- H. Taner.

KİMSE Nedir?

Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi: "Kimsenin girdisi çıktısı, alacağı borcu ile uğraşmak istemiyordum."- N. Cumalı.

KİMSESİZ Nedir?


1 . Annesi babası, yakını, koruyucusu olmayan (kimse), sahipsiz: "Ocağın kimsesiz çocukları okuttuğunu da biliyordum."- F. R. Atay.
2 . Boş, ıssız, içinde kimse bulunmayan: "Sokaktayım, kimsesiz bir sokak ortasında / Yürüyorum arkama bakmadan yürüyorum."- N. F. Kısakürek.
3 . zarf Kimsesi olmadan.

KİMSESİZLİK Nedir?

Kimsesiz olma durumu, yalnızlık: "Yalnızlığımı, kimsesizliğimi ve yabancılığımı o günkü kadar şiddetli hissettiğim olmamıştır."- Y. K. Karaosmanoğlu.

MERA Nedir?

Otlak: "Yağmurun altında çobanıyla beraber meraya çıktı, birdenbire şaşırdı."- Ö. Seyfettin.

MERAK Nedir?


1 - Bir şeyi anlamak ya da öğrenmek için duyulan istek.
2 - Bir şeyi edinmek, yapmak, bir şeyle uğraşmak isteği.
3 - Düşkünlük, heves.
4 - Kaygı, tasa, evham.

ÖKSÜZ Nedir?


1 . Anası veya hem anası hem babası ölmüş olan (çocuk): "Nihayet iki saat uzakta bir köyde öksüz bir kız bulundu."- Ö. Seyfettin.
2 . mecaz Kimsesiz: "Ben hem öksüzüm hem yetimim hem de tam 2
3 saattir açım."- Y. K. Karaosmanoğlu.

ÖKSÜZLÜK Nedir?


1 . Öksüz olma durumu.
2 . Kimsesizlik: "Deminki öksüzlük hâlim birden, acayip bir merakla dayanılmaz bir tecessüs hissine dönmüştü."- Y. K. Karaosmanoğlu.

TECESSÜS Nedir?


1 . Belli etmeden kendini ilgilendirmeyen şeyleri öğrenmeye çalışma: "Yahya Kemal tecessüsü, üstelemeyi Doğuluların bir kusuru olarak görür."- S. Birsel.
2 . Merakını gidermeye çalışma, görme, anlama merakı: "Yenemediğim bir tecessüs beni, bu iki sefilin yanına kadar sürükledi."- Y. K. Karaosmanoğlu.

K K L S Z Ö Ü Ü Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Öksüzlük,

7 Harfli Kelimeler

Öküzlük,

6 Harfli Kelimeler

Köksüz, Küslük, Sözlük,

5 Harfli Kelimeler

Köklü, Köksü, Kölük, Küskü, Öksüz, Özlük, Sökük, Sözlü, Sülük, Süzük, Üzlük,

4 Harfli Kelimeler

Klüz, Küsü, Lüks, Öküz, Ölük, Özlü, Ülkü,

3 Harfli Kelimeler

Kök, Kös, Köz, Kül, Küs, Lök, Lös, Lük, Ölü, Söz, Zül,

2 Harfli Kelimeler

Öz, Üs,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.