Başında ök olan 27 kelime var. ÖK ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde ök olan kelimeler listesine ya da sonu ök ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

15 Harfli Kelimeler

ÖKSÜZSEVİNDİREN

12 Harfli Kelimeler

ÖKSÜZDOYURAN

9 Harfli Kelimeler

ÖKSELEMEK, ÖKSÜRTMEK, ÖKSÜRTÜCÜ, ÖKSÜRÜKLÜ, ÖKÜZBURNU

8 Harfli Kelimeler

ÖKSELEME, ÖKSÜRMEK, ÖKSÜRTME, ÖKSÜZLÜK, ÖKÜZDİLİ, ÖKÜZGÖZÜ

7 Harfli Kelimeler

ÖKÇESİZ, ÖKSEMEK, ÖKSÜRME, ÖKSÜRÜK, ÖKSÜRÜŞ, ÖKÜZLÜK

6 Harfli Kelimeler

ÖKÇELİ, ÖKELİK, ÖKSEME

5 Harfli Kelimeler

ÖKSÜZ

4 Harfli Kelimeler

ÖKÇE, ÖKSE, ÖKÜZ

3 Harfli Kelimeler

ÖKE


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

ÖKSÜZSEVİNDİREN

 1. [isim] Değeri az, cicili bicili şey

ÖKSÜZDOYURAN

 1. [isim] Çok büyük bardak, çanak ve bunların içindeki yiyecek ve içecek

ÖKSELEMEK

 1. [-i] Ökse ile yakalamak

ÖKSÜRÜKLÜ

 1. [sıfat] Öksürüğü olan, sürekli öksüren
 2. Yaşlı ve hasta
  • "Ekseriyeti öksürüklü ise de henüz rey verecek kadar kolunu oynatabilir." (Falih Rıfkı Atay)

ÖKSÜRTÜCÜ

 1. [isim] Öksürten, öksürüğe yol açan şey

ÖKSÜRTMEK

 1. [-i] Öksürmesini sağlamak

ÖKÜZBURNU

 1. [isim] Serçegillerden, gagası uzun ve çok kalın, eti yenir bir kuş (Calao)

ÖKSÜRMEK

 1. [nsz] Solunum yolları zarlarının rahatsızlığı sebebiyle akciğerlerdeki havayı birdenbire ve gürültülü bir sesle dışarı vermek
  • "Efendim, çocuk durmaz, koşar, terler, öksürür." (Burhan Felek)
 2. Öksürtücü bir hastalığa tutulmuş olmak
  • "Çocuk öksürüyor, sokağa çıkarmamalı."

ÖKSELEME

 1. [isim] Ökselemek işi veya durumu

ÖKSÜRTME

 1. [isim] Öksürtmek işi

ÖKÜZGÖZÜ

 1. [isim] Birleşikgillerden, sarı renkte, papatyayı andırır bir çiçek ve onun bitkisi, sığırgözü, mastı çiçeği, arnika (Arnica montana)

ÖKÜZDİLİ

 1. [isim] Sığırdili

ÖKSÜZLÜK

 1. [isim] Öksüz olma durumu
 2. Kimsesizlik
  • "Deminki öksüzlük hâlim birden, acayip bir merakla dayanılmaz bir tecessüs hissine dönmüştü." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)

ÖKSÜRME

 1. [isim] Öksürmek işi

ÖKSÜRÜK

 1. [isim] Ciğerlerdeki havanın, solunum organlarının kasılması ve zorlanmasıyla ağızdan gürültü ile çıkması
  • "Trende herkes uyuyor, uzun bir öksürük silsilesi ve bazı iniltilerden başka ses yok." (Halide Edip Adıvar)
 2. Üşütme gibi bir sebeple ortaya çıkan göğüs hastalığı
  • "Sancılı bir öksürükle öksürerek ağlamaya başladım." (Aka Gündüz)

ÖKÜZLÜK

 1. [isim] Budalalık, sersemlik
 2. Budalaca, sersemce iş

ÖKSEMEK

 1. [-i] Özlemek, göreceği gelmek, istemek

ÖKÇESİZ

 1. [sıfat] Ökçesi olmayan (ayakkabı)
  • "Ayaklarında kauçuk altlı, ökçesiz ayakkabılar var." (Necati Cumalı)

ÖKSÜRÜŞ

 1. [isim] Öksürme işi veya biçimi

ÖKSEME

 1. [isim] Öksemek durumu

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü