ÖKÜZKÜMESİ (TDK)

Boğa takım yıldızında "v" harfi biçiminde yer alan bir yıldız kümesi.

Öküzkümesi kelimesi baş harfi Ö son harfi İ olan bir kelime. Başında Ö sonunda İ olan kelimenin birinci harfi Ö , ikinci harfi K , üçüncü harfi Ü , dördüncü harfi Z , beşinci harfi K , altıncı harfi Ü , yedinci harfi M , sekizinci harfi E , dokuzuncu harfi S , onuncu harfi İ . Başı Ö sonu İ olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ALAN Nedir?


1 . Düz, açık ve geniş yer, meydan, saha.
2 . Orman içinde düz ve ağaçsız yer, düzlük, kayran.
3 . Yüz ölçümü.
4 . Eski Roma'da açık hava gösterisi yapılan geniş yer.
5 . mecaz Bir çalışma çevresi: "Sanat kapalı bir alan değildir; sanat eseri herkes için, bütün toplum için yaratılır."- N. Ataç.
6 . fizik İçinde birtakım kuvvet çizgilerinin yayılmış bulunduğu varsayılan uzay parçası: "Yer çekimi alanı. Mıknatıs alanı. Elektrik alanı."- .
7 . sinema, TV (***) Bir alıcı merceğinin net bir görüntü sağlayabildiği derinlik ve genişliğin bütünü.
8 . spor Yarışmaların, karşılaşmaların ve oyunların yapıldığı yer, saha.

BİÇİM Nedir?

Biçme işi: "Buğday biçim zamanı."- . biçim (II) isim
1 . Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkal: "İtalya elçiliği bugüne değin ilk biçimini korumuştur."- S. Birsel.
2 . Yakışık alan şekil, uygun şekil: "Söylediklerimden çok, söyleyiş biçimi etkili oluyor kalabalığın üstünde."- A. İlhan.
3 . Herhangi bir şeyin benzeri.
4 . Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form.
5 . Tarz: "İngiliz biçimi ceketler, sıcak iklimler için yapılmış kısa pantolonlar."- F. R. Atay.
6 . bilişim Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format.
7 . bilişim Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu.
8 . edebiyat Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil: "Gazel, mesnevi, rubai, sone birer şiir biçimidir."- .

BOĞA Nedir?

Damızlık erkek sığır.

HARF Nedir?

Dilde sesleri gösteren ve abeceyi oluşturan imlerden her biri.

KÜME Nedir?


1 . Tümsek biçimindeki yığın.
2 . Birbirine benzer veya aynı cinsten olan şeylerin oluşturduğu bütün, takım, öbek, grup: "Tarla kuşları Mustafa'nın sabanı altından yeni kurtulmuş olan kaba çığır üzerine kümeyle konarak buldukları tohumlara gaga çalmakta idiler."- N. Nâzım.
3 . Tomar.
4 . eğitim bilimi Bir sınıfta öğrencilerin, belli bir eğitim ve öğretim amacıyla bir süre için oluşturdukları takım veya öbek.
5 . spor Takımların durum ve nitelikleri göz önünde bulundurularak belli sayıdaki takımdan oluşturulan topluluk, lig.
6 . spor Koşularda, kendiliğinden oluşan yarışçı gruplarının her biri.

KÜMES Nedir?


1 . Tavuk, hindi vb. evcil hayvanların barınmasına yarayan kapalı yer: "Ne kümeste tavuk bırakırmış ne ahırda hayvan ne de ağılda koyun..."- H. R. Gürpınar.
2 . mecaz Ufak ev: "Biriktirdiğimiz para ile bir kümes edindik."- .

TAKI Nedir?


1 . Çoğunlukla evlenen veya nişanlanan birine armağan olarak verilen küpe, bilezik, yüzük, zincir gibi şeylerin tümü.
2 . Kadınların ziynet eşyası: "Abuk sabukluktan bir çizgi yaratan giysileri, ilginç takılarıyla çağdaş bir efsaneydi."- M. Mungan.
3 . dil bilgisi Adın başka bir kelime ile ilgi kurmak üzere aldığı durum eki: "Türkçede -i, -e, -de, -den, -in ekleri birer takıdır."- .
4 . dil bilgisi Cümleler ile kelimeler arasında ilişki kurmaya yarayan kelimeler: "Türkçede ile, göre birer takıdır."- .

YILDIZ Nedir?


1 . Güneş ve ay dışında gökyüzünde görülen ışıklı gök cisimlerinden her biri: "Baktık geceden fecre kadar ellerde / Yıldızlara yükselen kadehler gördük."- Y. K. Beyatlı.
2 . Sinema, tiyatro veya müzikhol sanatçısı, star: "Bir keresinde de bir yerli opera yıldızımız gelmişti."- H. Taner.
3 . Bir noktadan çevreye beş veya daha fazla çıkıntısı olan çok köşeli şekil: "Türk bayrağındaki yıldız beş ışınlıdır."- .
4 . sıfat Bu biçimde olan.
5 . mecaz Bir toplulukta, bir meslekte, üstün başarı gösteren kimse: "Cebirde, geometride, fizikte sınıfımızın yıldızı idim."- Y. Z. Ortaç.
6 . mecaz Baht, şans, talih.
7 . denizcilik Kuzey yönü, kuzey.

E K K M S Z Ö Ü Ü İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Kesmik, Köksüz, Küsmek, Sikmek, Sökmek, Süzmek,

5 Harfli Kelimeler

Eksik, Eksiz, Emzik, Eskiz, Kemik, Kesik, Kesim, Keski, Kimse, Kimüs, Köksü, Kösem, Kümes, Küskü, Küsme, Mekik, Müzik, Öksüz, Sekiz, Semiz, Sikke, Sökme, Sökük, Söküm, Sümek, Sümük, Süzek, Süzme, Süzük, Üzmek,

4 Harfli Kelimeler

Ekim, Eksi, Emik, Esik, Esim, Eski, Ezik, Köse, Küme, Küsü, Misk, Müze, Ökse, Öküz, Özek, Seki, Sezi, Sezü, Söke, Ümük, Üzme, Üzüm, Zeki,

3 Harfli Kelimeler

Ekü, Kek, Kem, Kes, Kez, Kik, Kim, Kök, Kös, Köz, Küs, Mis, Öke, Öze, Sek, Sem, Sik, Sim, Siz, Ski, Söz, Zem,

2 Harfli Kelimeler

Ek, Em, Es, İm, İs, İz, Ke, Ki, Me, Mi, Öz, Se, Si, Üs, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.