ÖGLENAGİLLER (TDK)

Örnek hayvanı öglena olan kamçılı bir hücreliler sınıfı.

Öglenagiller kelimesi baş harfi Ö son harfi R olan bir kelime. Başında Ö sonunda R olan kelimenin birinci harfi Ö , ikinci harfi G , üçüncü harfi L , dördüncü harfi E , beşinci harfi N , altıncı harfi A , yedinci harfi G , sekizinci harfi İ , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi L , onbirinci harfi E , onikinci harfi R . Başı Ö sonu R olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

HAYVAN Nedir?


1 . Duygu ve hareket yeteneği olan, içgüdüleriyle hareket eden canlı yaratık: "İnce ruhlu insanlar gibi Atatürk de hayvanları severdi."- F. R. Atay.
2 . sıfat, mecaz Akılsız, duygusuz, kaba, hoyrat (kimse).
3 . hakaret yollu Kızılan bir kimseye söylenen bir söz.
4 . halk ağzında At, eşek, katır gibi türlü hizmetlerde kullanılan yaratık: "Zavallı hayvan bir saattir yüz okkadan fazla bir yükü sürüklüyordu."- Ö. Seyfettin.

HÜCRE Nedir?


1 . İnce bir zar içindeki protoplazma ve çekirdekten oluşmuş, bir organizmanın yapı ve görev bakımlarından en küçük birliği, göze.
2 . Küçük oda.
3 . Tutukluların veya hükümlülerin yalnız olarak kapatıldıkları küçük oda: "Sonunda hücresine götürdüler de boylu boyunca uzanabildi."- S. F. Abasıyanık.
4 . mecaz Siyasi bir inançla gizli olarak çalışan bir örgütün genellikle aynı yerde çalışanlarının oluşturduğu topluluk.

HÜCRELİ Nedir?

Hücresi olan.

KAMÇILI Nedir?


1 . Kamçısı olan.
2 . mecaz Zor kullanan.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

ÖGLENA Nedir?

Tatlı sularda yaşayan, kamçı biçimindeki uzantısı ile hareket eden mekik biçimindeki bir hücreli.

ÖRNEK Nedir?


1 . Benzeri yapılacak olan, benzetilmek istenen şey, model: "Cemal Paşa ecnebi mütehassısların yardımı ile örnek çiftlikler de yapmıştır."- F. R. Atay.
2 . İncelemek üzere insan ve hayvan vücudunun, bitkinin veya nesnenin herhangi bir yerinden alınan doku parçası, numune: "Vali, burada yapılmış olan peynirlerden bir örnek görmek istedi."- M. Ş. Esendal.
3 . Bir şeyin benzeri, tıpkısı, misil: "Bu yapının bir örneği daha yoktur."- .
4 . Bir düşünceyi, kuralı, gözlemi veya savı desteklemek ve açıklamak amacıyla ileri sürülen söz, yapılan davranış, misal.
5 . Durum ve niteliği benimsenmeye değer kimse veya şey, model, paradigma: "Örnek aransa öyle sanıyorum ki bizimkinden âlâsı bulunmaz."- H. Taner.
6 . sıfat En iyi biçimde olan: "Bir dâhinin, olağanüstü bir adamın, örnek bir hoca olmamasını doğal karşılamalı."- H. Taner.

SINIF Nedir?


1 . Öğrencilerin yıllık öğrenime göre ayrıldıkları bölümlerden her biri: "Birinci sınıf öğrencileri."- .
2 . Çeşitli amaçlarla oluşmuş kümeler.
3 . Ders okutulan yer, dershane, derslik.
4 . Önemlerine, niteliklerine göre kişi veya nesnelerin yerleştirildiği kategorilerden her biri: "Üçüncü sınıf bir gazeteciydi."- N. Cumalı.
5 . biyoloji Takımlardan oluşan birlik, dalların alt bölümü: "Memeliler, kuşlar, balıklar, omurgalılar dalının birer sınıfıdırlar."- .
6 . mantık Belli ortak belirtileri olan tek tek nesneler öbeği.
7 . toplum bilimi Bir toplumda, aynı görevi yapan, aynı yararı sağlayan, aynı şartlarda yaşayan büyük insan grubu, klas: "Parter, her sınıftan insanla hıncahınç dolu idi."- R. N. Güntekin.

A E E G G L L L N R Ö İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

Öglenagiller,

8 Harfli Kelimeler

Gelgelli,

7 Harfli Kelimeler

Alengir, Engelli, General, Gerilla, Gölgeli, İllegal, Nargile,

6 Harfli Kelimeler

Algler, Ergani, Erigen, Galeri, Geleni, Gelgel, Gergin, Görele, Göreli, İnegöl, Laleli, Lenger, Lineer, Nereli, Öglena, Önerge, Reglan,

5 Harfli Kelimeler

Aleni, Anele, Elgin, Engel, Ergen, Ergin, Gaile, Gelen, Gelin, Gelir, Genel, Geren, Gergi, Giren, Gölge, Grena, Legal, Neler, Öneri, Örgen, Ralli, Ringa,

4 Harfli Kelimeler

Agel, Aile, Alil, Elan, Elli, Enir, Enli, Eren, Ergi, Eril, Erin, Gale, Gali, Gang, Gani, Gele, Gene, Geri, Gine, Göle, Göre, Gren, Gril, İane, İare, İlan, İlga, İlla, İlle, İnal, Lain, Lale, Liga, Lira, Nail, Nale, Nere, Önel, Ören, Örge,

3 Harfli Kelimeler

Alg, Ali, Ani, Ari, Ege, Ela, Erg, Gag, Gar, Gen, Göl, Gön, Gri, İla, İle, Lal, Lan, Lig, Lir, Nal, Nar, Öge,

2 Harfli Kelimeler

Al, An, Ar, El, En, Er, Ge, İl, İn, La, Le, Ne, Ön, Ra, Re,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.