ÖDENMEK (TDK)

Ödeme işine konu olmak: "Buğday, ot, deve ve tekmil hizmetler Suriye'de bütün harp müddeti altınla ödenmiştir."- F. R. Atay.

Ödenmek kelimesi baş harfi Ö son harfi K olan bir kelime. Başında Ö sonunda K olan kelimenin birinci harfi Ö , ikinci harfi D , üçüncü harfi E , dördüncü harfi N , beşinci harfi M , altıncı harfi E , yedinci harfi K . Başı Ö sonu K olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ALTI Nedir?


1 . Beşten sonra gelen sayının adı.
2 . Bu sayıyı gösteren 6, VI rakamlarının adı.
3 . sıfat Beşten bir artık.

ALTIN Nedir?


1 . Atom sayısı 79, atom ağırlığı 196,
9 olan, 106
4 °C'de eriyen, kolay işlenen, yüksek değerli, paslanmaz element, zer (simgesi Au): "Altın çok eski zamanlardan beri para basımında kullanılmaktadır."- .
2 . sıfat Bu elementten yapılmış: "Müsteşar, pantolonunun arka cebinden altın tabakasını çıkarıp sigara veriyor."- M. Ş. Esendal.
3 . Altından yapılmış sikke: "Çocuğa bir altın taktı."- .
4 . sıfat, mecaz Üstün nitelikli, değerli: "Altın ses."- .

BÜTÜN Nedir?


1 . Eksiksiz, tam: "Güller bütün güller bu sabah / Bir ağızdan şarkı söyler gibi açıyor her bahçede."- N. Cumalı.
2 . Çok sayıdaki varlık ve nesnelerin hepsi: "Bütün civar köylerde onu sevmeyen yoktu."- Y. K. Karaosmanoğlu.
3 . Bozuk olmayan (para): "Bütün para."- .
4 . Parçalanmamış.
5 . isim Birlik, tamlık: "Şiirde bir bütünün lüzumuna inananlar bile mısralar arasında birtakım aralıklar kabul eder."- O. V. Kanık.

DEVE Nedir?

Geviş getiren memelilerden, boynu uzun, sırtında bir veya iki hörgücü olan, yük taşımakta kullanılan hayvan (Camelus).

HARP Nedir?

Sava?

HİZMET Nedir?


1 - Birinin işini görme ya da birine yarayan bir işi yapma.
2 - Görev, i?
3 - Bakım, özen, °ihtimam.

KONU Nedir?


1 . Konuşmada, yazıda, eserde ele alınan düşünce, olay veya durum, mevzu, süje: "Öğretmenimizin verdiği konuları manzum yazardım."- Y. Z. Ortaç.
2 . Üzerinde konuşulan şey, bahis: "Daha fazla tafsilata girmeyi bugün zararlı gördüğüm için bu konuda susacağım."- B. Felek.

MÜDDET Nedir?

Süre.

ÖDEME Nedir?

Ödemek işi, tediye: "Aradan yedi sekiz ay geçmiş, hiç aksama olmamıştı ödemelerde."- Y. Z. Ortaç.

TEKMİL Nedir?


1 . Tamamlama, bitirme.
2 . sıfat Bütün, tüm: "O bana Ahmet Midhat Efendi'nin tekmil kitaplarını sattı."- H. C. Yalçın.
3 . sıfat Eksiksiz.
4 . askerlik Tekmil haberi.

D E E K M N Ö Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Ödenmek,

6 Harfli Kelimeler

Denmek, Dönmek, Ödemek, Ödenek, Ödenme,

5 Harfli Kelimeler

Demek, Denek, Denme, Dökme, Dönek, Dönem, Dönme, Ödeme,

4 Harfli Kelimeler

Deme, Denk, Ekme, Emek, Emen, Enek, Keme, Kene, Meke, Ödem, Önem,

3 Harfli Kelimeler

Dek, Dem, Ede, Eke, Kem, Men, Nem, Öke,

2 Harfli Kelimeler

De, Ek, Em, En, Ke, Me, Ne, Öd, Ön,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.