ÖDÜNLEMEK (TDK)

Ödünle karşılamak, taviz vermek.

Ödünlemek kelimesi baş harfi Ö son harfi K olan bir kelime. Başında Ö sonunda K olan kelimenin birinci harfi Ö , ikinci harfi D , üçüncü harfi Ü , dördüncü harfi N , beşinci harfi L , altıncı harfi E , yedinci harfi M , sekizinci harfi E , dokuzuncu harfi K . Başı Ö sonu K olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

KARŞI Nedir?


1 . Bir şeyin, bir yerin, bir kimsenin, esas tutulan yüzünün ilerisi: "Karşımdaki kitap rafında eserlerim sırayla duruyor."- H. E. Adıvar.
2 . Yol, deniz, ırmak vb.nin öbür kıyısı veya yanı: "Karşıki kıyıda yün denkleri çıkaran gemiye haykırdık, işaretler ettik."- R. H. Karay.
3 . Ön, kat, huzur: "İkisi birden müdürün karşısına çıkarlar."- Y. Z. Ortaç.
4 . sıfat Bulunan yere göre önde, ileride olan: "Karşı evin kızları. Karşı mahalle."- .
5 . sıfat Karşıt, zıt, muhalif: "Karşı parti. Karşı takım."- .
6 . zarf Yüzünü bir şeye doğru çevirerek: "Bahçeye karşı oturmak."- .
7 . zarf Karşılık olarak, mukabil: "Bir ölüm haberine karşı ben, içimde bin ezinti, bin çöküntü duydum."- A. Ş. Hisar.
8 . zarf İçin, hakkında: "Edebiyata karşı ilk alaka sizde nasıl ve ne zaman başladı?"- S. F. Abasıyanık.
9 . zarf -e doğru: "Bir sabaha karşı yine çakal sesleriyle uyanmıştım."- S. F. Abasıyanık.

KARŞILAMA Nedir?


1 . Karşılamak işi, istikbal.
2 . halk ağzında Trakya ve Marmara bölgesinde oynanan bir halk oyunu veya bu oyunun müziği.

KARŞILAMAK Nedir?


1 . Dışarıdan gelen bir kimseye karşılayıcı olarak çıkmak, istikbal etmek: "Belgrat, Türkiye Cumhuriyeti başvekilini karşılamaya hazırlamıştır."- F. R. Atay.
2 . Karşılık olmak, denk gelmek, tekabül etmek: "Herhâlde bu küçük bahçeyi kendi sebze ihtiyaçlarını karşılamak için yetiştirmişlerdi."- N. Cumalı.
3 . Söylenen, yapılan, bildirilen bir şeyi olumlu veya olumsuz bulmak: "Bu suçlamayı hiç üzerimize almadan karşılar ve hoş görürüz."- B. Felek.
4 . Önlemek, durdurmak: "Bu ilaç sıtmayı karşılar."- .
5 . spor Boksta karşı oyuncunun yumruklarını savmak.

ÖDÜN Nedir?

Uzlaşmaya varabilmek için hak, istek ya da savlarının bir bölümünden, karşı taraf yararına vazgeçme, °ivaz, °taviz.

TAVİZ Nedir?

Ödün.

VERME Nedir?

Vermek işi: "İşitilen sözler, görülen tavırlar, beğenilen düşünceler Şinasi Bey'e yeni fikirler vermeye başladı."- M. Ş. Esendal.

VERMEK Nedir?


1 - (Üzerinde ya da yakınında olan bir şeyi) Birisine eriştirmek, iletmek.
2 - Bırakmak ya da bağışlamak.
3 - Ondan bilmek °atfetmek.
4 - (Düşünce ya da bilgi anlatan şeyler için) Başkalarına iletmek, bildirmek.
5 - Döndürmek, çevirmek, yöneltmek.
6 - Herhangi bir duruma yol açmak.
7 - (Eğlenceli toplantı) Düzenlemek, konuk çağırıp ağırlamak.
8 - (Sanatçı) Topluluk önünde sanatını göstermek, °icra etmek.
9 - Satmak.
10 - Biriyle evlendirmek. 1
1 - (-i) Ödemek. 1
2 - Yaymak. 1
3 - Ürün üretmek. 1
4 - Herhangi bir şey ortaya çıkarmak, oluşturmak. 1
5 - Tümünü herhangi bir duruma sokmak. 1
6 - Sahip olmasını sağlamak. 1
7 - (Bir şey üzerinde) Etki yapmak, biçimini değiştirmek. 1
8 - Saptamak, tespit etmek. 1
9 - Kazandırmak, katmak.
20 - Ayırmak, harcamak. 2
1 - Dayamak. 2
2 - Kök ya da gövdeleri sonuna -e (-a) ulaç eki almış eylemsilerle tezlikbildirir. 2
3 - Dilek bildiren birleşik eylemler yapar.

D E E K L M N Ö Ü Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Ödünlemek,

8 Harfli Kelimeler

Dönelmek, Dönülmek, Ödünleme,

7 Harfli Kelimeler

Denklem, Dökülme, Dökünme, Dönelme, Dönülme, Kölemen, Ödenmek, Ölünmek, Önlemek, Ünlemek,

6 Harfli Kelimeler

Delmek, Denmek, Dönmek, Ödemek, Ödenek, Ödenme, Ölünme, Önleme, Ünleme,

5 Harfli Kelimeler

Delme, Demek, Denek, Denme, Dökme, Döküm, Dölek, Dönek, Dönel, Dönem, Dönme, Dönük, Dönüm, Dümen, Eklem, Elden, Elmek, Enlem, Kelem, Künde, Ledün, Lümen, Melek, Ödeme, Ödlek, Ölmek, Önlem, Önlük, Ünlem,

4 Harfli Kelimeler

Delk, Deme, Denk, Ekme, Elde, Elek, Elem, Emek, Emel, Emen, Enek, Kele, Keme, Kene, Köle, Küme, Leke, Meke, Menü, Mönü, Mülk, Ödem, Ödül, Ödün, Ölme, Ölük, Ölüm, Önel, Önem, Ülen, Ülke,

3 Harfli Kelimeler

Dek, Dem, Döl, Dük, Dün, Ede, Eke, Ekü, Elk, Kel, Kem, Kül, Lök, Lük, Men, Nem, Öke, Ölü,

2 Harfli Kelimeler

De, Ek, El, Em, En, Ke, Le, Me, Ne, Nü, Öd, Ön, Ün,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.