ÖDÜLLENDİRMEK (TDK)

Bir başarıyı veya bir iyiliği ödülle değerlendirmek, mükâfatlandırmak.

Ödüllendirmek kelimesi baş harfi Ö son harfi K olan bir kelime. Başında Ö sonunda K olan kelimenin birinci harfi Ö , ikinci harfi D , üçüncü harfi Ü , dördüncü harfi L , beşinci harfi L , altıncı harfi E , yedinci harfi N , sekizinci harfi D , dokuzuncu harfi İ , onuncu harfi R , onbirinci harfi M , onikinci harfi E , onüçüncü harfi K . Başı Ö sonu K olan 13 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BAŞARI Nedir?

Başarmak eylemi ya da başarılan iş, °muvaffakiyet.

DEĞER Nedir?


1 . Bir şeyin önemini belirlemeye yarayan soyut ölçü, bir şeyin değdiği karşılık, kıymet, valör.
2 . Bir şeyin para ile ölçülebilen karşılığı, paha.
3 . Yüksek ve yararlı nitelik.
4 . Üstün, yararlı nitelikleri olan kimse.
5 . felsefe Kişinin isteyen, gereksinim duyan bir varlık olarak nesne ile bağlantısında beliren şey.
6 . matematik Bir değişkenin veya bilinmeyenin sayı ile anlatımı.
7 . Bir ulusun sahip olduğu sosyal, kültürel, ekonomik ve bilimsel değerlerini kapsayan maddi ve manevi ögelerin bütünü.

DEĞERLENDİRMEK Nedir?


1 . Bir şeyi yerinde ve yararlı bir yolda kullanmak.
2 . Değer kazandırmak, kıymetlendirmek.
3 . Değer biçmek.
4 . Bir şeyin özünü, önemini, nitelik ve niceliğini belirlemek.

ÖDÜL Nedir?


1 . Bir başarı karşılığında verilen armağan, mükâfat: "İki Nobel Edebiyat Ödülü Balkanlı yazarlara verildi."- H. Taner.
2 . Bir iyiliğe karşılık olarak verilen armağan, mükâfat.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

D D E E K L L M N R Ö Ü İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

13 Harfli Kelimeler

Ödüllendirmek,

12 Harfli Kelimeler

Ödüllendirme,

9 Harfli Kelimeler

Deldirmek, Dillenmek, Döllenmek, Döndürmek, İndükleme, Ödünlemek, Önerilmek,

8 Harfli Kelimeler

Dedirmek, Deldirme, Delinmek, Delirmek, Denilmek, Derilmek, Diklenme, Dilenmek, Dillenme, Dinelmek, Dinlemek, Direnmek, Döllemek, Döllenme, Döndürme, Dönelmek, Dönülmek, Erdenlik, Kirlenme, Körlenme, Küllenme, Mendirek, Mükedder, Ödenekli, Ödünleme, Öldürmek, Önderlik, Önerilme, Örneklem, Örükleme,

7 Harfli Kelimeler

Dedelik, Dedirme, Delinme, Delirme, Denilme, Denklem, Derilme, Dikelme, Dilemek, Dilenme, Dinelme, Dinleme, Diremek, Direnme, Dökülme, Dökünme, Dölleme, Dönelme, Dönmeli, Dönülme, Edilmek, Edinmek, Eklemli, Endemik, Erdemli, Erinmek, İlenmek, İlerlek, İnlemek, Kederli, Kemerli, Killeme, Kölemen, Körelme, Külleme, Kürneme, Lökleme, Müdrike, Nükleer, Ödemeli,

6 Harfli Kelimeler

Delmek, Demlik, Denmek, Dereli, Derken, Derlem, Dermek, Dernek, Dikmen, Dileme, Dillek, Dilmek, Dinmek, Direme, Dönmek, Dördül, Dördün, Dürmek, Edilme, Edinme, Edirne, Ekilme, Eldeli, Elemli, Emekli, Erimek, Erinme, Ermeni, İlenme, İnleme, Kelime, Kendir, Kerime, Kermen, Kirmen, Köleli, Kümeli, Küreme, Lekeli, Lineer,

5 Harfli Kelimeler

Delik, Delil, Delme, Demek, Demin, Demir, Demli, Denek, Denim, Denli, Denme, Derik, Derin, Derme, Dikel, Diken, Dikme, Dilek, Dilme, Dinek, Dinme, Direk, Diren, Dökme, Döküm, Dölek, Dönek, Dönel, Dönem, Döner, Dönme, Dönük, Dönüm, Düden, Dümen, Dürme, Eklem, Ekler, Eküri, Elden,

4 Harfli Kelimeler

Dede, Deli, Delk, Deme, Deni, Denk, Dere, Deri, Derk, Dide, Dine, Dink, Dren, Eder, Edik, Edim, Ekim, Ekin, Ekli, Ekme, Elde, Elek, Elem, Elik, Elim, Elli, Emek, Emel, Emen, Emik, Emin, Emir, Enek, Enik, Enir, Enli, Erek, Eren, Erik, Eril,

3 Harfli Kelimeler

Dek, Dem, Dik, Dil, Din, Döl, Dük, Dün, Ede, Edi, Eke, Ekü, Elk, Erk, İde, İle, İlk, Kel, Kem, Ker, Kil, Kim, Kin, Kir, Kör, Kül, Kür, Lim, Lir, Lök, Lük, Men, Mil, Mir, Nem, Nim, Öke, Ölü, Örk, Örü,

2 Harfli Kelimeler

De, Ek, El, Em, En, Er, İl, İm, İn, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Ne, Nü, Öd, Ön, Re, Ün,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.