ÖDÜLLENDİRİCİ (TDK)

Doğru, iyi, yerinde bularak ödül yoluyla özendiren.

Ödüllendirici kelimesi baş harfi Ö son harfi İ olan bir kelime. Başında Ö sonunda İ olan kelimenin birinci harfi Ö , ikinci harfi D , üçüncü harfi Ü , dördüncü harfi L , beşinci harfi L , altıncı harfi E , yedinci harfi N , sekizinci harfi D , dokuzuncu harfi İ , onuncu harfi R , onbirinci harfi İ , onikinci harfi C , onüçüncü harfi İ . Başı Ö sonu İ olan 13 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DOĞRU Nedir?


1 . Bir ucundan öbür ucuna kadar yönü değişmeyen, eğri ve çarpık karşıtı.
2 . Gerçek, yalan olmayan: "Doğru haber."- .
3 . Akla, mantığa, gerçeğe veya kurala uygun: "Bunları sana şimdiden söylemek daha doğrudur."- A. Gündüz.
4 . isim Gerçek, hakikat: "Söyleyin doğrusunu, siz insanoğlunun ahlaklı olabileceğine inanmıyorsunuz."- N. Ataç.
5 . isim, matematik İki nokta arasındaki en kısa çizgi: "İki noktadan yalnız bir doğru geçebilir."- .
6 . zarf Yanlışsız, eksiksiz bir biçimde: "Çocuk doğru okudu."- .
7 . zarf Hiçbir yöne sapmadan, dosdoğru, doğruca.
8 . zarf Yakın, yakınlarında: "Şafağa doğru otomobil sesi duyuldu."- F. R. Atay.
9 . edat Karşı yönünce: "Yüzü sapsarı bir kadın iskeleye doğru yürüdü."- S. F. Abasıyanık.
10 . mecaz Yasa, yöntem ve ahlaka bağlı, dürüst, namuslu.

ÖDÜL Nedir?


1 . Bir başarı karşılığında verilen armağan, mükâfat: "İki Nobel Edebiyat Ödülü Balkanlı yazarlara verildi."- H. Taner.
2 . Bir iyiliğe karşılık olarak verilen armağan, mükâfat.

ÖZEN Nedir?

Bir işin elden geldiğince iyi olmasına çabalama, özenme, itina, ihtimam: "Yenisini onlar özenle bileğime geçirdiler."- H. Taner.

YERİNDE Nedir?


1 . İyi, yeterli: "Binbaşı, uzun boylu, ince yapılı, uzun kır bıyıklı, yaşlı ise de gücü yerinde, her işe eli yatan bir adam."- M. Ş. Esendal.
2 . zarf Zamanı, yeri uygun düşerek, gerektiği biçimde: "Yerinde konuşmak."- .
3 . zarf Durumunda: "Sıkılacak ne var, doktor onun babası yerinde."- M. Ş. Esendal.

YOLUYLA Nedir?


1 . Aracılığıyla, vasıtasıyla: "Dilekçesini kaymakamlık yoluyla göndermiş."- .
2 . Yöntemiyle, usulüne uygun olarak: "Her işi yoluyla yapar."- .

C D D E L L N R Ö Ü İ İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Öncüller,

7 Harfli Kelimeler

Dilenci, Dönerci, Ellinci, İlerici,

6 Harfli Kelimeler

Cidden, Delici, Derici, Derili, Dineri, Dirice, Dördül, Dördün, İrinli, Lüleci,

5 Harfli Kelimeler

Celil, Ciddi, Cinli, Delil, Denli, Derin, Dicle, Dilci, Dilli, Dince, Dinci, Dinli, Diren, Diril, Dönel, Döner, Düden, İleri, İncil, İncir, İrice, Ledün, Lider, Nicel, Öncel, Öncül, Önder, Öneri, Örcin,

4 Harfli Kelimeler

Cedi, Celi, Cide, Deli, Deni, Deri, Dide, Dine, Dini, Diri, Dren, Ecir, Elci, Elli, Enir, Enli, Eril, Erin, İdil, İlle, İnce, İnci, İndi, İrin, Lice, Lüle, Neci, Nice, Ödül, Ödün, Önce, Öncü, Önel, Ören, Röle, Ülen,

3 Harfli Kelimeler

Cer, Cin, Dil, Din, Döl, Dün, Edi, İde, İle, İni, İri, Lir, Öcü, Ölü, Örü, Üre,

2 Harfli Kelimeler

Ce, De, El, En, Er, İl, İn, Le, Ne, Nü, Öd, Ön, Re, Ün,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.