ÖŞÜRCÜ (TDK)

Öşür alan, toplayan görevli: "Öşürcüler, ağnamcılar, tahsildarlar, zaptiyeler köylerde kuzu gibi namuslu namuslu dolaşırlarmış."- Ö. Seyfettin.

Öşürcü kelimesi baş harfi Ö son harfi Ü olan bir kelime. Başında Ö sonunda Ü olan kelimenin birinci harfi Ö , ikinci harfi Ş , üçüncü harfi Ü , dördüncü harfi R , beşinci harfi C , altıncı harfi Ü . Başı Ö sonu Ü olan 6 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AĞNAM Nedir?

Sayım vergisi.

AĞNAMCI Nedir?

Sayım vergisi toplayan kimse: "Öşürcüler, ağnamcılar, tahsildarlar, zaptiyeler köylerde kuzu gibi namuslu namuslu dolaşırlarmış."- Ö. Seyfettin.

ALAN Nedir?


1 . Düz, açık ve geniş yer, meydan, saha.
2 . Orman içinde düz ve ağaçsız yer, düzlük, kayran.
3 . Yüz ölçümü.
4 . Eski Roma'da açık hava gösterisi yapılan geniş yer.
5 . mecaz Bir çalışma çevresi: "Sanat kapalı bir alan değildir; sanat eseri herkes için, bütün toplum için yaratılır."- N. Ataç.
6 . fizik İçinde birtakım kuvvet çizgilerinin yayılmış bulunduğu varsayılan uzay parçası: "Yer çekimi alanı. Mıknatıs alanı. Elektrik alanı."- .
7 . sinema, TV (***) Bir alıcı merceğinin net bir görüntü sağlayabildiği derinlik ve genişliğin bütünü.
8 . spor Yarışmaların, karşılaşmaların ve oyunların yapıldığı yer, saha.

DOLAŞ Nedir?

sarma? dola?

GİBİ Nedir?


1 . ...-e benzer: "İn cin, uyanmadan denizin üstü boş gibidir."- H. Taner.
2 . zarf O anda, tam o sırada, hemen arkasından: "Haberi aldığı gibi yola çıktı."- .
3 . zarf İmişçesine, benzer biçimde: "Bu sade dekor, ölümün manzarasını ulvi bir tablo gibi güzelleştirmiştir."- O. S. Orhon.
4 . zarf ...-e yakışır biçimde: "İnsan gibi davrandı."- .

GÖRE Nedir?


1 . Bir şeye uygun olarak, bir şey uyarınca, gereğince: "... günün modasına göre taranmış saçlarıyla güzel bir kadın başı uzandı bahçeye."- N. Cumalı.
2 . Bakılırsa, hesaba katılırsa, göz önünde tutulunca, bakarak, nazaran: "Bilginlerin dediğine göre on milyona yakın Türk yurt değiştirdi."- N. Araz.

GÖREV Nedir?


1 . Bir nesne veya bir kimsenin yaptığı iş.
2 . İşlev.
3 . Resmî iş, vazife: "Cavit Bey, görevi ona verdiği gün, Abdi Bey çok sevinmişti."- A. İlhan.
4 . Bir kimseye veya bir kurula verilen özel amaçlı görev, misyon.
5 . dil bilgisi Bir cümlede bir dil biriminin öbür birimlerle ilişkisi aracılığıyla yerine getirdiği iş.
6 . fizyoloji Bir organ veya hücrenin yaptığı iş.
7 . matematik Bir değerin başka değerlerle olan ilişkisi.

GÖREVLİ Nedir?


1 . Görevi olan, vazifeli: "Herkesi kendisine hizmetle görevli sanırdı."- Ç. Altan.
2 . isim Resmî görevi olan kimse, memur.

KUZU Nedir?


1 . Koyun yavrusu: "Belki beş kuzunun derisinden yapılmış, siyah bir kalpak."- Ö. Seyfettin.
2 . Bir meyve ve sebzeye bitişik olan küçük meyve veya sebze.
3 . sıfat Kuzu etinden yapılan (yiyecek).

NAMUS Nedir?


1 . Bir toplum içinde ahlak kurallarına karşı beslenen bağlılık.
2 . Dürüstlük, doğruluk.

NAMUSLU Nedir?


1 . Ahlak kurallarına uygun olarak davranan, namuskâr: "Benim babam namuslu bir vatanperverdi."- A. Gündüz.
2 . teklifsiz konuşmada Olması gerektiği gibi: "Sallanma, git bana namuslu bir kahve pişir."- M. Ş. Esendal.

ÖŞÜR Nedir?

Aşar, ondalık.

TAHSİL Nedir?


1 . Parayı alma, toplama: "İcra yoluyla tahsile gideriz, o sonra parasını geri alır."- B. Felek.
2 . Öğrenim: "Oğullarının birini tahsil için İstanbul'a göndermiş, ikisini yanında alıkoymuştu."- Y. K. Karaosmanoğlu.

TAHSİLDAR Nedir?


1 . Bir kimse veya bir kuruluş adına para toplamakla görevli kimse, alımcı.
2 . Vergi toplayan görevli, alımcı, vergici.

TOPLA Nedir?

Üç parmaklı dirgen.

ZAPT Nedir?


1 . Zor kullanarak ele geçirme.
2 . Tutma, hâkim olma: "İşte o vakit ben zaptı imkânsız bir vahşi kedi hâline girmişim."- Y. K. Karaosmanoğlu.

ZAPTİYE Nedir?


1 . Osmanlı İmparatorluğu'nda toplum güvenliğini sağlamakla görevli askerî polis kuruluşu.
2 . Bu kuruluştan olan er, zaptiye memuru: "Sağında solunda birer zaptiye, dimdik duruyordu."- Ö. Seyfettin.

C R Ö Ü Ü Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Öşürcü,

5 Harfli Kelimeler

Örücü,

4 Harfli Kelimeler

Örüş, Öşür,

3 Harfli Kelimeler

Öcü, Örü,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.