ÖĞRETMENLİK (TDK)

Öğretmenin görevi: "Hayatımızın askerlikte ve sivillikte kırk beş senesi öğretmenlik ile geçti."- B. Felek.

Öğretmenlik kelimesi baş harfi Ö son harfi K olan bir kelime. Başında Ö sonunda K olan kelimenin birinci harfi Ö , ikinci harfi Ğ , üçüncü harfi R , dördüncü harfi E , beşinci harfi T , altıncı harfi M , yedinci harfi E , sekizinci harfi N , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi İ , onbirinci harfi K . Başı Ö sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ASKER Nedir?


1 . Orduda görev yapan erden generale kadar herkes.
2 . Askerlik görevi veya ödevi: "Askere gitmek. Askerden dönmek."- .
3 . Er: "Dışarıda kolları kırmızı beyaz işaretli askerlerin taşıdığı boş sedyeler süratle uzaklaşıyor"- N. Hikmet.
4 . sıfat Topluluk düzenine saygısı olan, disiplinli: "Asker adam."- .
5 . sıfat Yurdun korunması yolunda iyi dövüşmesini başaran: "Asker millet."- .

ASKERLİK Nedir?

Asker olma durumu, askerlik hizmeti, bayrakaltı, askeriye.

FELEK Nedir?


1 . Gök, gökyüzü, sema.
2 . Dünya, âlem.
3 . Talih, baht, şans: "Felek oyun etmişti onlara, yiğitlerden ikisi uyuyakaldı."- C. Meriç.
4 . Askerî mızıkada zilli bir müzik aracı.

GÖRE Nedir?


1 . Bir şeye uygun olarak, bir şey uyarınca, gereğince: "... günün modasına göre taranmış saçlarıyla güzel bir kadın başı uzandı bahçeye."- N. Cumalı.
2 . Bakılırsa, hesaba katılırsa, göz önünde tutulunca, bakarak, nazaran: "Bilginlerin dediğine göre on milyona yakın Türk yurt değiştirdi."- N. Araz.

GÖREV Nedir?


1 . Bir nesne veya bir kimsenin yaptığı iş.
2 . İşlev.
3 . Resmî iş, vazife: "Cavit Bey, görevi ona verdiği gün, Abdi Bey çok sevinmişti."- A. İlhan.
4 . Bir kimseye veya bir kurula verilen özel amaçlı görev, misyon.
5 . dil bilgisi Bir cümlede bir dil biriminin öbür birimlerle ilişkisi aracılığıyla yerine getirdiği iş.
6 . fizyoloji Bir organ veya hücrenin yaptığı iş.
7 . matematik Bir değerin başka değerlerle olan ilişkisi.

KIRK Nedir?


1 - Otuz dokuzdan sonra gelen sayının adı, 40, XL.
2 - Dört kere on, otuz dokuzdan bir artık.
3 - Pek çok.

ÖĞRETME Nedir?

Öğretmek işi.

ÖĞRETMEN Nedir?

Mesleği bilgi öğretmek olan kimse, muallim, muallime: "Öğretmenimizin verdiği konuları manzum yazardım bazen."- Y. Z. Ortaç.

ÖĞRETMENLİK Nedir?

Öğretmenin görevi: "Hayatımızın askerlikte ve sivillikte kırk beş senesi öğretmenlik ile geçti."- B. Felek.

SENE Nedir?

Yıl: "Önde zeytin ağaçları arkasında yâr / Sene 194
6 / Mevsim sonbahar"- B. R. Eyuboğlu.

SİVİL Nedir?


1 . Askerî olmayan: "Sivil savunma."- .
2 . Asker sınıfından olmayan (kimse).
3 . Özel bir biçimde olmayan, üniforma olmayan (giysi): "Arkasında siyah şayaktan bir sivil elbise vardı."- R. N. Güntekin.
4 . Üniforma veya özel giysi giymemiş olan (kimse): "Çoğunlukla sivil insanları yadırgardım."- F. R. Atay.
5 . isim Sivil polis.
6 . argo Çıplak, çırçıplak.

SİVİLLİK Nedir?

Sivil olma durumu: "Hayatımızın askerlikte ve sivillikte kırk beş senesi öğretmenlik ile geçti."- B. Felek.

E E K L M N R T Ö Ğ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Öğretmenlik,

10 Harfli Kelimeler

Öğrenilmek, Öğretilmek,

9 Harfli Kelimeler

Eğriltmek, Nötrlemek, Öğrenilme, Öğretilme, Önerilmek, Teğmenlik,

8 Harfli Kelimeler

Eğirtmek, Eğrilmek, Eğriltme, Eğritmek, İğrenmek, İnletmek, İtlenmek, Kertilme, Kirlenme, Kirletme, Köreltme, Körlenme, Körletme, Metrelik, Nötrleme, Öğrenmek, Öğretmek, Öğretmen, Önerilme, Örneklem,

7 Harfli Kelimeler

Eğilmek, Eğinmek, Eğirmek, Eğirmen, Eğirtme, Eğitmek, Eğitmen, Eğlenti, Eğrelti, Eğrilme, Eğritme, Eklenti, Ektirme, Erinmek, Eritmek, İğrenme, İlenmek, İletken, İletmek, İnlemek, İnletme, İtlenme, Kemerli, Kenetli, Kölemen, Körelme, Meğerki, Mertlik, Metelik, Metilen, Öğrenim, Öğrenme, Öğretim, Öğretme, Önermek, Önlemek, Örenlik, Örkleme, Örtenek, Ötleğen,

6 Harfli Kelimeler

Eğilme, Eğinme, Eğirme, Eğitme, Eğreti, Ekilme, Elenti, Emekli, Ereğli, Erimek, Erinme, Eriten, Eritme, Ermeni, Etilen, Etkime, İlenme, İletme, İlkten, İnleme, İtenek, Kelime, Kement, Kenter, Kentli, Kerime, Kermen, Kertme, Kirmen, Kreten, Lektör, Lineer, Melike, Mertek, Metrik, Nereli, Netlik, Öğreti, Ömerli, Önemli,

5 Harfli Kelimeler

Eğlek, Eğmek, Eğrim, Eklem, Ekler, Elmek, Emlik, Enlem, Enöte, Entel, Erime, Erken, Erkin, Erkli, Erlik, Ermek, Ermin, Etken, Etkin, Etlik, Etmek, Etmen, Etnik, İlmek, İmlek, İmren, İnmek, İrkme, İtmek, Kelem, Keler, Kemer, Kemre, Kenet, Kerem, Kerim, Kerte, Kerti, Keten, Kiler,

4 Harfli Kelimeler

Eğer, Eğik, Eğil, Eğim, Eğin, Eğir, Eğme, Eğri, Ekim, Ekin, Ekli, Ekme, Ekti, Elek, Elem, Elik, Elim, Elit, Elti, Emek, Emel, Emen, Emet, Emik, Emin, Emir, Enek, Enik, Enir, Enli, Erek, Eren, Erik, Eril, Erim, Erin, Erke, Erme, Erte, Etek,

3 Harfli Kelimeler

Eğe, Eke, Elk, Erk, Eti, İle, İlk, Kel, Kem, Ker, Ket, Kil, Kim, Kin, Kir, Kit, Kör, Lim, Lir, Lök, Men, Met, Mil, Mir, Mit, Nem, Net, Nim, Öke, Örk, Öte, Ret, Tek, Tel, Tem, Ten, Ter, Tiğ, Tik, Tim,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, Em, En, Er, Et, İğ, İl, İm, İn, İt, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Ne, Ön, Re, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.