ÖĞRENCİLİK (TDK)

Öğrenci olma durumu, talebelik: "Alamanya'daki öğrenciliğim Hitler'in iktidar yıllarına rastlar."- H. Taner.

Öğrencilik kelimesi baş harfi Ö son harfi K olan bir kelime. Başında Ö sonunda K olan kelimenin birinci harfi Ö , ikinci harfi Ğ , üçüncü harfi R , dördüncü harfi E , beşinci harfi N , altıncı harfi C , yedinci harfi İ , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi İ , onuncu harfi K . Başı Ö sonu K olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

İKTİDAR Nedir?


1 . Bir işi yapabilme gücü, erk, kudret: "Bu iş benim iktidarım haricinde, demez mi?"- S. F. Abasıyanık.
2 . Bir işi başarabilme yetki ve yeteneği.
3 . Devlet yönetimini elinde bulundurma ve devlet gücünü kullanma yetkisi: "Almanya'daki öğrenciliğim Hitler'in iktidar yıllarına rastlar."- H. Taner.
4 . Bu yetkiyi elinde bulunduran kişi ve kuruluşlar.

ÖĞRENCİ Nedir?


1 . Öğrenim görmek amacıyla ders alan kimse, talebe, şakirt.
2 . Bir bilim veya sanat yetkilisinin gözetimi ve yol göstericiliği altında belli bir konuda çalışan kimse: "Kant'ın öğrencisi."- .
3 . Özel ders alan kimse.

RAST Nedir?


1 . Doğru, düzgün.
2 . isim Tesadüf.
3 . isim Atılan şey hedefi vurma.

RAST Nedir?

Türk müziğinde bir makam adı.

TALEBE Nedir?

Öğrenci.

TALEBELİK Nedir?

Öğrencilik.

TANE Nedir?


1 . Herhangi bir sayıda olan, adet.
2 . Bazı bitkilerin tohumu: "Bu küllerin içinde, kavrulmuş buğday taneleri ... görüyorum."- M. Ş. Esendal.
3 . bitki bilimi Çekirdekli küçük meyve: "Üzüm tanesi. Nar tanesi."- .

C E K L N R Ö Ğ İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Öğrencilik,

7 Harfli Kelimeler

Eğrilik, Erinlik, Erkinci, İğnecik, İğnelik, İncelik, Kilerci, Nicelik, Öğlenci, Öğrenci, Öncelik, Örenlik,

6 Harfli Kelimeler

Eğinik, Eğrili, Ekinci, İğneci, İğneli, İlinek, İlkeci, Köleci, Önceki, Renkli,

5 Harfli Kelimeler

Ciğer, Cinli, Ekici, Ekili, Elcik, Ercik, Erkin, Erkli, Erlik, İğlik, İleri, İlkin, İncik, İncil, İncir, İrice, Kiler, Kinci, Kinli, Kiril, Kirli, Liken, Likör, Lirik, Nicel, Nikel, Öğlen, Öğrek, Öncel, Öneri, Örcin, Örnek,

4 Harfli Kelimeler

Celi, Cenk, Cönk, Ecir, Eğik, Eğil, Eğin, Eğir, Eğri, Ekin, Ekli, Elci, Elik, Enik, Enir, Enli, Erik, Eril, Erin, İğci, İğne, İken, İlik, İlke, İnce, İnci, İnek, İnik, İrin, Kile, Köle, Köre, Lice, Link, Neci, Nice, Öğle, Önce, Önel, Örek,

3 Harfli Kelimeler

Cer, Cin, Elk, Erk, İki, İle, İlk, İni, İri, Kel, Ker, Kil, Kin, Kir, Kör, Lir, Lök, Öke, Örk,

2 Harfli Kelimeler

Ce, Ek, El, En, Er, İğ, İl, İn, Ke, Ki, Le, Ne, Ön, Re,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.