ÖĞÜRTÜ (TDK)


1 . Öğürmek işi: "İnsan rakı masasının başına eğlenelim, iş görelim diye oturur ve ekseriya eğlence öğürtü, iş gürültü ile biter."- R. H. Karay.
2 . Öğürürken çıkan sesin adı: "Cevap beklemeden hastanın öğürtüleri işitilen odaya koştu."- P. Safa.

Öğürtü kelimesi baş harfi Ö son harfi Ü olan bir kelime. Başında Ö sonunda Ü olan kelimenin birinci harfi Ö , ikinci harfi Ğ , üçüncü harfi Ü , dördüncü harfi R , beşinci harfi T , altıncı harfi Ü . Başı Ö sonu Ü olan 6 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BEKLEME Nedir?

Beklemek işi: "Pencere kapandıktan sonra aynı hareketsizlik ve bekleme devam etti."- N. S. Örik.

DİYE Nedir?


1 . Herhangi bir yargıya vararak.
2 . Niteleyerek.
3 . Sanarak, diyerek.

EĞLENCE Nedir?


1 . Eğlenme işi, sefahat: "Biz bu işe tuhaf bir merakla eğlence şeklinde başladık."- F. R. Atay.
2 . Neşeli ve hoşça vakit geçirten şey veya kimse: "Karıma göre en güzel eğlence, kırda yayan gezmek, kırların havasından istifade etmektir."- Ö. Seyfettin.

EKSERİYA Nedir?

Genellikle: "Birçok seviyelere göre güzellik olan şeyler ekseriya çirkinliktir."- Y. K. Beyatlı.

GÖRE Nedir?


1 . Bir şeye uygun olarak, bir şey uyarınca, gereğince: "... günün modasına göre taranmış saçlarıyla güzel bir kadın başı uzandı bahçeye."- N. Cumalı.
2 . Bakılırsa, hesaba katılırsa, göz önünde tutulunca, bakarak, nazaran: "Bilginlerin dediğine göre on milyona yakın Türk yurt değiştirdi."- N. Araz.

GÖRELİ Nedir?

Göreceli.

GÜRÜLTÜ Nedir?


1 - Aralarında uyum bulunmayan düzensiz seslerin tümü, patırtı, °şamata.
2 - Birçok kişinin karıştığı kavga, karışıklık ya da tartışma.

HASTA Nedir?


1 . Sağlığı bozuk olan, esenliği yerinde olmayan, hastalanmış, rahatsız: "Annem o evin önü sofalı bir odasında hasta yatıyordu."- Y. K. Beyatlı.
2 . mecaz Aşırı düşkün, tutkun: "Maç hastası."- .
3 . argo Parasız, züğürt.
4 . teklifsiz konuşmada Zihinsel yetenekleri bozulmuş olan.

KARA Nedir?

Yeryüzünün denizle örtülü olmayan bölümü, toprak: "Havamız da karamız da denizlerimiz de kirli olduğuna göre..."- H. Taner.

MASA Nedir?


1 - Bir destek üzerine oturtulmuş bir tabladan oluşan mobilya.
2 - Aynı masada oturanların tümü: Bizim masa sanatçıdan Rumeli türküleri istedi .
3 - Çeşitli amaçlarla kullanılan düz yüzeyli gereç.
4 - Belli konularla ilgili işlerin görüldüğü bölüm.
5 -
6 - İç içe geçme ayaklarıyla yüksekliği ayarlanabilen masa biçiminde atlama arası.

ÖĞÜR Nedir?


1 . Akran.
2 . Takım, fırka, zümre.
3 . sıfat Öğrenmiş.
4 . sıfat Alışmış, yadırganmaz olmuş, menus.

ÖĞÜRMEK Nedir?


1 . Kusarken veya kusacak gibi olurken "öğürtü" sesi çıkarmak: "Elini göğsüne bastırarak üst üste öğürdü."- P. Safa.
2 . halk ağzında Böğürmek.

ÖĞÜRTÜ Nedir?


1 . Öğürmek işi: "İnsan rakı masasının başına eğlenelim, iş görelim diye oturur ve ekseriya eğlence öğürtü, iş gürültü ile biter."- R. H. Karay.
2 . Öğürürken çıkan sesin adı: "Cevap beklemeden hastanın öğürtüleri işitilen odaya koştu."- P. Safa.

RAKI Nedir?

Üzüm, incir, erik vb. meyvelerin alkolle mayalanarak damıtılmasıyla elde edilen içki, aslansütü: "Mollanın ağzından sert bir rakı kokusu çıkıyordu."- Ö. Seyfettin.

SAFA Nedir?

bakınız sefa.

R T Ö Ü Ü Ğ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Öğürtü,

5 Harfli Kelimeler

Ötürü,

4 Harfli Kelimeler

Öğür, Öğüt, Örtü,

3 Harfli Kelimeler

Örü, Tör, Tür, Ütü,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.