ÖĞÜR (TDK)


1 . Akran.
2 . Takım, fırka, zümre.
3 . sıfat Öğrenmiş.
4 . sıfat Alışmış, yadırganmaz olmuş, menus.

Öğür kelimesi baş harfi Ö son harfi R olan bir kelime. Başında Ö sonunda R olan kelimenin birinci harfi Ö , ikinci harfi Ğ , üçüncü harfi Ü , dördüncü harfi R . Başı Ö sonu R olan 4 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AKRAN Nedir?

Yaş, meslek, toplumsal durum vb. bakımından birbirine eşit olanlardan her biri, boydaş, taydaş, öğür: "Babası silik, adsız bir berberken çocuk bütün akranlarını çekerek dükkânını canlandırdı."- N. Cumalı.

ALIŞ Nedir?

Alma işi.

FIRKA Nedir?


1 . İnsan topluluğu.
2 . Parti (I): "Mecliste, hâkim olan fırkanın, hükûmet teşkilini, muhalif ve ekalliyette bulunan bir fırkaya terk etmesi ise asla mevzubahis olamaz."- Atatürk.
3 . askerlik Tümen: "Benim burada bir fırka kumandanım vardı."- P. Safa.

MENUS Nedir?


1 . Alışılmış olan.
2 . Yabancılık çekmeyen, alışmış, alışık.

OLMUŞ Nedir?


1 - Olgunlaşmış, ergin.
2 - Oluşmuş.

SIFAT Nedir?


1 - Bir kimsenin görev, ödev, toplumsal ya da hukuksal bakımdan yeri ve özelliği.
2 - Yüz, kılık ve dış görünüş.
3 - Bir adı, nitelik, nicelik, yer, sıra vb. bakımından niteleyen, belirten sözcük, önad.

TAKI Nedir?


1 . Çoğunlukla evlenen veya nişanlanan birine armağan olarak verilen küpe, bilezik, yüzük, zincir gibi şeylerin tümü.
2 . Kadınların ziynet eşyası: "Abuk sabukluktan bir çizgi yaratan giysileri, ilginç takılarıyla çağdaş bir efsaneydi."- M. Mungan.
3 . dil bilgisi Adın başka bir kelime ile ilgi kurmak üzere aldığı durum eki: "Türkçede -i, -e, -de, -den, -in ekleri birer takıdır."- .
4 . dil bilgisi Cümleler ile kelimeler arasında ilişki kurmaya yarayan kelimeler: "Türkçede ile, göre birer takıdır."- .

YADIRGANMA Nedir?

Yadırganmak işi.

ZÜMRE Nedir?


1 . Topluluk, takım, grup, camia: "Ben de kardeş sadakasıyla, ötekinin berikinin lütfuyla yaşayan tufeyliler zümresinden çıktım."- R. N. Güntekin.
2 . Tür, cins.

R Ö Ü Ğ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

4 Harfli Kelimeler

Öğür,

3 Harfli Kelimeler

Örü,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.