ÇULLUKGİLLER (TDK)

Yağmur kuşlarının örnek hayvanı çulluk ve batak çulluğu olan alt familyası.

Çullukgiller kelimesi baş harfi Ç son harfi R olan bir kelime. Başında Ç sonunda R olan kelimenin birinci harfi Ç , ikinci harfi U , üçüncü harfi L , dördüncü harfi L , beşinci harfi U , altıncı harfi K , yedinci harfi G , sekizinci harfi İ , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi L , onbirinci harfi E , onikinci harfi R . Başı Ç sonu R olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BATAK Nedir?


1 . Üzerine basıldığında çöken çamurlaşmış toprak: "İnsan bu kumda, bir batakta gibi yürür, ayağını güç çeker, her adımda bir günlük yol zahmeti duyar."- F. R. Atay.
2 . Kötü durum, içinden çıkılmaz iş: "Bu bataktan kendini kurtarmaya çalıştıkça büsbütün saplandığını dehşetle görüyordu."- R. N. Güntekin.
3 . sıfat, mecaz Hayır gelmez, yarar sağlamaz, batmış.

ÇULLUK Nedir?

Çullukgillerden, Avrupa, Asya ve Kuzey Afrika'da yaşayan, tüyleri kahverengi ve kül rengi, göçebe, eti için avlanan, uzun gagalı, göçmen bir kuş, bekas (Scolopax rusticola).

FAMİLYA Nedir?


1 . Aile: "Halep'in esas familyalarının asılları Türklerdi."- F. R. Atay.
2 . biyoloji Birçok ortak özelliği sebebiyle bir araya getirilen cinslerin topluluğu, fasile: "Karabuğdaygiller. İzmaritgiller. Gelincikgiller."- .
3 . halk ağzında Karı, eş.

HAYVAN Nedir?


1 . Duygu ve hareket yeteneği olan, içgüdüleriyle hareket eden canlı yaratık: "İnce ruhlu insanlar gibi Atatürk de hayvanları severdi."- F. R. Atay.
2 . sıfat, mecaz Akılsız, duygusuz, kaba, hoyrat (kimse).
3 . hakaret yollu Kızılan bir kimseye söylenen bir söz.
4 . halk ağzında At, eşek, katır gibi türlü hizmetlerde kullanılan yaratık: "Zavallı hayvan bir saattir yüz okkadan fazla bir yükü sürüklüyordu."- Ö. Seyfettin.

KUŞLAR Nedir?

Çok hücreli hayvanlardan, omurgalıların geniş bir sınıfı.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

ÖRNEK Nedir?


1 . Benzeri yapılacak olan, benzetilmek istenen şey, model: "Cemal Paşa ecnebi mütehassısların yardımı ile örnek çiftlikler de yapmıştır."- F. R. Atay.
2 . İncelemek üzere insan ve hayvan vücudunun, bitkinin veya nesnenin herhangi bir yerinden alınan doku parçası, numune: "Vali, burada yapılmış olan peynirlerden bir örnek görmek istedi."- M. Ş. Esendal.
3 . Bir şeyin benzeri, tıpkısı, misil: "Bu yapının bir örneği daha yoktur."- .
4 . Bir düşünceyi, kuralı, gözlemi veya savı desteklemek ve açıklamak amacıyla ileri sürülen söz, yapılan davranış, misal.
5 . Durum ve niteliği benimsenmeye değer kimse veya şey, model, paradigma: "Örnek aransa öyle sanıyorum ki bizimkinden âlâsı bulunmaz."- H. Taner.
6 . sıfat En iyi biçimde olan: "Bir dâhinin, olağanüstü bir adamın, örnek bir hoca olmamasını doğal karşılamalı."- H. Taner.

YAĞMUR Nedir?


1 . Atmosferdeki su buharının yoğunlaşmasıyla oluşan ve yeryüzüne düşen yağışın sıvı durumda olanı, yağar, yağış, baran, bereket, rahmet: "Hava biraz bozukçaydı, dışarıda serin bir yağmur çiseliyordu."- M. Ş. Esendal.
2 . mecaz Çok ve sık düşen, gelen şey.
3 . mecaz Çokluk, bolluk: "Para yağmuru. Övgü yağmuru."- .

E G K L L L L R U U Ç İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

Çullukgiller,

6 Harfli Kelimeler

Çulluk,

5 Harfli Kelimeler

Çelgi, Çelik, Çilek, Çukur, Ellik, Erkli, Erlik, Gelir, Gerçi, İçrek, İlgeç, İlkel, Kelli, Kiler, Kireç, Kulle, Kurgu, Kurul, Uçkur,

4 Harfli Kelimeler

Çeki, Çeri, Çile, Ekli, Elçi, Elik, Elli, Ergi, Erik, Eril, Geri, Grek, Gril, Gurk, Guru, İçel, İçre, İglu, İlçe, İlke, İlle, Keçi, Kile, Kule, Kulu, Kuru, Uçlu, Uçuk, Uruk,

3 Harfli Kelimeler

Çek, Çil, Çir, Çul, Elk, Erg, Erk, Geç, Gri, İle, İlk, Kel, Ker, Kil, Kir, Kul, Kur, Lig, Lir, Ulu,

2 Harfli Kelimeler

Çe, Ek, El, Er, Ge, İç, İl, Ke, Ki, Le, Re, Uç, Ur,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.