ÇULLAMAK (TDK)


1 . Hayvana çul örtmek.
2 . (-e) Fırtınalı denizde dalgalar güverteye su atmak.

Çullamak kelimesi baş harfi Ç son harfi K olan bir kelime. Başında Ç sonunda K olan kelimenin birinci harfi Ç , ikinci harfi U , üçüncü harfi L , dördüncü harfi L , beşinci harfi A , altıncı harfi M , yedinci harfi A , sekizinci harfi K . Başı Ç sonu K olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DALGA Nedir?


1 . Deniz veya göl gibi geniş su yüzeylerinde genellikle rüzgâr, deprem vb.nin etkisiyle oluşan kıvrımlı hareket: "Rıhtıma vuran dalgaların temposu da içimdeki ölçüye uyuyor."- H. Taner.
2 . Sıcak, soğuk, moda için belli bir süre etkili olan dönem: "Sıcak dalgası. Aerobik dalgası."- .
3 . Bir yüzeydeki kıvrım: "Geniş dalgalarla uzanıp giden ovaların yüzünde ne bir köy görünüyor ne de ufacık olsun bir ağaç."- M. Ş. Esendal.
4 . Saçların kıvrım genişliği.
5 . argo Gizli iş, dalavere: "Film çevirme dalgasıyla para kazanıyorlardı."- S. F. Abasıyanık.
6 . argo Esrar, eroin vb. uyuşturucu maddelerin verdiği keyif durumu.
7 . argo Dalgınlık.
8 . argo Geçici sevgili.
9 . argo Geçici aşk ilişkisi.
10 . fizik Titreşimin bir ortam içinde yayılma hareketi: "Kısık sesinin her dalgası içimi korkunç bir acıyla tırmalıyor."- H. E. Adıvar.

DENİ Nedir?

Alçak, kötü, kişiliksiz (kimse).

DENİZ Nedir?


1 . Yer kabuğunun çukur bölümlerini kaplayan, birbiriyle bağlantılı, tuzlu su kütlesi.
2 . Bu su kütlesinin belirli bir parçası: "Marmara Denizi. Karadeniz."- .
3 . Aydaki düzlükler.
4 . mecaz Geniş alan.
5 . mecaz Çokluk, yoğunluk.

FIRTINALI Nedir?


1 . Çok rüzgârlı: "Karlı, fırtınalı gecelerde bu serviler inilder, haykırır."- M. Ş. Esendal.
2 . mecaz Çok tartışmalı, çekişmeli, gürültülü, karışık: "O kadar fırtınalı bir maziden sonra istikbalde söneceğinize inanmaktan uzağım."- Y. K. Beyatlı.

GÜVE Nedir?

Kurtçuğu yapağı, yünlü kumaş ve dokuma yiyen pul kanatlılardan bir böcek (Tine pellionella).

GÜVERTE Nedir?

Gemide ambar ve kamaraların üstü: "Vapurlar geçer bomboş güverteleri / Bomboş uzanan denizin üstünde."- N. Cumalı.

HAYVAN Nedir?


1 . Duygu ve hareket yeteneği olan, içgüdüleriyle hareket eden canlı yaratık: "İnce ruhlu insanlar gibi Atatürk de hayvanları severdi."- F. R. Atay.
2 . sıfat, mecaz Akılsız, duygusuz, kaba, hoyrat (kimse).
3 . hakaret yollu Kızılan bir kimseye söylenen bir söz.
4 . halk ağzında At, eşek, katır gibi türlü hizmetlerde kullanılan yaratık: "Zavallı hayvan bir saattir yüz okkadan fazla bir yükü sürüklüyordu."- Ö. Seyfettin.

ÖRTME Nedir?


1 . Örtmek işi.
2 . halk ağzında Baş örtüsü: "Kızlığında, başlarına soluk örtmelerini alır, yünlerini sırtlar, ırmak boyuna yün boyamaya giderdi."- N. Meriç.
3 . halk ağzında Üstü kapalı, önü açık yer: "Damın örtmesinin altında hasta koyunlara bakıyordu bir adamla beraber."- Y. Kemal.

ÖRTMEK Nedir?


1 - Korumak, görünmez duruma getirmek ya da gizlemek için üstüne bir şey koymak.
2 - Kapamak.
3 - Kaplamak.
4 - (Kötü bir durumu) Belli etmemek, gizlemek, saklamak.

A A K L L M U Ç Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Çullamak,

7 Harfli Kelimeler

Çullama, Muallak,

6 Harfli Kelimeler

Çalmak, Çamuka, Mualla, Ulamak,

5 Harfli Kelimeler

Açmak, Alçak, Almaç, Almak, Çakal, Çakma, Çalak, Çalma, Kaçma, Kalça, Kalma, Kulaç, Kumla, Laçka, Maçka, Makul, Malak, Malul, Uçmak, Ukala, Ulama,

4 Harfli Kelimeler

Açma, Akaç, Akça, Akma, Alma, Amaç, Amal, Çuka, Kaça, Kala, Kama, Kamu, Kula, Kuma, Laka, Lala, Lama, Maça, Mala, Malç, Uçak, Uçma, Ulaç, Ulak, Ulam,

3 Harfli Kelimeler

Aka, Ala, Ama, Çak, Çal, Çam, Çul, Kaç, Kal, Kam, Kul, Kum, Lak, Lal, Lam, Maç, Mal, Ula,

2 Harfli Kelimeler

Aç, Ak, Al, Am, La, Uç,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.