ÇUKURBASKI (TDK)


1 - Oyularak baskı kalıpları elde etme yöntemi.
2 - Bu kalıpları kullanan baskı yöntemi, °tifdruk.

Çukurbaskı kelimesi baş harfi Ç son harfi I olan bir kelime. Başında Ç sonunda I olan kelimenin birinci harfi Ç , ikinci harfi U , üçüncü harfi K , dördüncü harfi U , beşinci harfi R , altıncı harfi B , yedinci harfi A , sekizinci harfi S , dokuzuncu harfi K , onuncu harfi I . Başı Ç sonu I olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BASKI Nedir?


1 . Bir eserin basılış biçimi veya durumu, print: "Baskı yanlışlıkları yüzünden kapatılan gazeteler vardı."- A. Ş. Hisar.
2 . Bası sayısı: "Bu gazetenin baskısı yüz bindir."- .
3 . Bir eserin tekrarlanarak yapılan baskı işlemlerinden her biri, edisyon: "Sözlüğün yeni baskısı."- .
4 . Giysinin içine kıvrılıp dikilen kenarı: "Etek baskısı."- .
5 . Hak ve özgürlükleri kısıtlayarak zor altında bulundurma durumu, tahakküm: "Politik baskıların yanı sıra daha başka yasaklara da bağlıydık."- N. Cumalı.
6 . Bir maddeyi sıkıp ezen alet, pres.
7 . spor Top oyunlarında karşı takım oyuncusunun hareketini ve sonuç almasını engellemek amacıyla uygulanan yakın savunma durumu, pres.
8 . ruh bilimi Belirli ruhsal etkinlik ve süreçleri, kişinin isteği dışında bilinçaltına itmesi veya bu itilenlerin bilince çıkmasını önleme durumu.

ETME Nedir?

Etmek işi.

KALIP Nedir?


1 . Bir şeye biçim vermeye veya eski biçimini korumaya yarayan araç: "İstenilen kalıplarda ve istenilen nüanslarda heykeller yapılabilir."- P. Safa.
2 . Biçki modeli, patron.
3 . sıfat Genellikle küp biçiminde yapılan: "Bir kalıp peynir."- . "İki kalıp sabun."- .
4 . mecaz Gösterişli görünüş: "Kalıbına bakarsan aslan gibi."- .
5 . mecaz Biçim, durum: "Muayyen bir kalıba girecek insana benzemiyordu."- H. E. Adıvar.

YÖNTEM Nedir?


1 . Bir amaca erişmek için izlenen, tutulan yol, usul, sistem, prosedür, politika.
2 . Bilimde belli bir sonuca erişmek için bir plana göre izlenen yol, metot.

A B I K K R S U U Ç Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Burukça, Kabuksu,

6 Harfli Kelimeler

Brıçka, Burası, Burçak, Burkuk, Kauçuk, Kırbaç, Kıskaç, Kısrak, Kursak, Sarkık,

5 Harfli Kelimeler

Bakır, Basık, Baskı, Basur, Bıçak, Buçuk, Burak, Bursa, Buruk, Çabuk, Çakır, Çarık, Çıkak, Çıkar, Çıkra, Çırak, Çubuk, Çukur, Kabuk, Kabus, Kaçık, Kakıç, Karık, Kasık, Kasır, Kıraç, Kırba, Kıska, Kubur, Kurak, Kusur, Rusça, Sabık, Sabır, Sabur, Saçık, Sarık, Sıkça, Sırça, Subra,

4 Harfli Kelimeler

Abuk, Abus, Açık, Açkı, Aksu, Akur, Arık, Asık, Asır, Askı, Bakı, Baks, Barı, Bark, Bası, Bura, Burç, Burs, Buru, Çakı, Çark, Çıra, Çuka, Irak, Iska, Kaçı, Karı, Kars, Kask, Kırç, Kırk, Kısa, Kuka, Kura, Kurs, Kuru, Rakı, Raks, Ruba, Saçı,

3 Harfli Kelimeler

Abu, Açı, Akı, Aks, Arı, Ark, Ası, Ask, Baç, Bak, Bar, Bas, Çak, Çar, Ira, Irk, Kaç, Kak, Kar, Kas, Kıç, Kır, Kur, Rab, Rus, Saç, Sak, Sık, Sır, Suç, Sur,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Aç, Ak, Ar, As, Bu, Ra, Su, Uç, Ur, Us,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.