ÇUHAÇİÇEĞİGİLLER (TDK)

İkiçeneklilerden, örneği çuhaçiçeği olan bir bitki familyası.

Çuhaçiçeğigiller kelimesi baş harfi Ç son harfi R olan bir kelime. Başında Ç sonunda R olan kelimenin birinci harfi Ç , ikinci harfi U , üçüncü harfi H , dördüncü harfi A , beşinci harfi Ç , altıncı harfi İ , yedinci harfi Ç , sekizinci harfi E , dokuzuncu harfi Ğ , onuncu harfi İ , onbirinci harfi G , onikinci harfi İ , onüçüncü harfi L , ondördüncü harfi L , onbeşinci harfi E , Başı Ç sonu R olan 16 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİTKİ Nedir?

Bulunduğu yere kökleriyle tutunup gelişen, döl veren ve hayatını tamamladıktan sonra kuruyarak varlığı sona eren, yosun, ot, ağaç vb. canlıların genel adı, nebat.

ÇUHAÇİÇEĞİ Nedir?

İlkbaharda çiçek açan çuhaçiçeğigillerin örnek bitkisi (Primula).

FAMİLYA Nedir?


1 . Aile: "Halep'in esas familyalarının asılları Türklerdi."- F. R. Atay.
2 . biyoloji Birçok ortak özelliği sebebiyle bir araya getirilen cinslerin topluluğu, fasile: "Karabuğdaygiller. İzmaritgiller. Gelincikgiller."- .
3 . halk ağzında Karı, eş.

İKİÇENEKLİLER Nedir?

Tohumlarında iki çenek bulunan kapalıtohumlu bitkiler sınıfı.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

A E E G H L L R U Ç Ç Ç Ğ İ İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Çehreli, Gaileli, Geçerli, Gelirli, Gerilla, İlgeçli,

6 Harfli Kelimeler

Algler, Çariçe, Çileli, Eğrili, Ereğli, Galeri, Geçeli, Gerili, Haleli, Halile, Hareli, Hileli, İçelli, İlgili, Lahuri,

5 Harfli Kelimeler

Çehre, Çelgi, Çerçi, Çerge, Çiğil, Çiğli, Çilli, Çulha, Eçhel, Gaile, Geççe, Geçer, Gelir, Gerçi, Gereç, Haile, Halel, Haliç, Hariç, Helal, Hiççi, Hilal, İçeri, İhale, İhlal, İhraç, İlahe, İlahi, İleri, İlgeç, Legal, Lehçe, Lugar, Rahle, Ralli, Reçel,

4 Harfli Kelimeler

Agel, Ahir, Aile, Alil, Çare, Çeçe, Çeri, Çile, Çuha, Eğer, Eğiç, Eğil, Eğir, Eğri, Ehil, Elçi, Elli, Ergi, Eril, Eruh, Gahi, Gale, Gali, Geçe, Gele, Geri, Gril, Hail, Hale, Hali, Harç, Hare, Hela, Hele, Hile, Hurç, Huri, İare, İçel, İçli,

3 Harfli Kelimeler

Agu, Ahi, Ahu, Alg, Ali, Ari, Çağ, Çal, Çar, Çeç, Çiğ, Çil, Çir, Çul, Ege, Eğe, Ela, Erg, Gah, Gar, Geç, Gri, Haç, Hal, Har, Her, Hiç, Huğ, İla, İle, İri, Lal, Leh, Lig, Lir, Ruh, Ula,

2 Harfli Kelimeler

Aç, Ağ, Ah, Al, Ar, Çe, Eh, El, Er, Ge, Ha, He, Hu, İç, İğ, İl, La, Le, Ra, Re, Uç, Ur,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.