ÇOTİRAGİLLER (TDK)

Örnek hayvanı çotira olan kemikli balıklar familyası.

Çotiragiller kelimesi baş harfi Ç son harfi R olan bir kelime. Başında Ç sonunda R olan kelimenin birinci harfi Ç , ikinci harfi O , üçüncü harfi T , dördüncü harfi İ , beşinci harfi R , altıncı harfi A , yedinci harfi G , sekizinci harfi İ , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi L , onbirinci harfi E , onikinci harfi R . Başı Ç sonu R olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BALIK Nedir?

Omurgalılardan, suda yaşayan, solungaçla nefes alan ve yumurtadan üreyen hayvanların genel adı.

ÇOTİRA Nedir?

Çotiragillerden, dikenli, sert pullu, kısa ve geniş, siyaha yakın esmer bir balık (Balistes capriscus).

FAMİLYA Nedir?


1 . Aile: "Halep'in esas familyalarının asılları Türklerdi."- F. R. Atay.
2 . biyoloji Birçok ortak özelliği sebebiyle bir araya getirilen cinslerin topluluğu, fasile: "Karabuğdaygiller. İzmaritgiller. Gelincikgiller."- .
3 . halk ağzında Karı, eş.

HAYVAN Nedir?


1 . Duygu ve hareket yeteneği olan, içgüdüleriyle hareket eden canlı yaratık: "İnce ruhlu insanlar gibi Atatürk de hayvanları severdi."- F. R. Atay.
2 . sıfat, mecaz Akılsız, duygusuz, kaba, hoyrat (kimse).
3 . hakaret yollu Kızılan bir kimseye söylenen bir söz.
4 . halk ağzında At, eşek, katır gibi türlü hizmetlerde kullanılan yaratık: "Zavallı hayvan bir saattir yüz okkadan fazla bir yükü sürüklüyordu."- Ö. Seyfettin.

KEMİKLİ Nedir?


1 . Kemiği olan veya çok kemiği olan.
2 . Kemikleri iyi gelişmiş: "Kemikli çocuk."- .
3 . mecaz Çok zayıf, sıska: "Uzun ve kemikli yüzler sanki keder için yaratılmış."- R. H. Karay.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

ÖRNEK Nedir?


1 . Benzeri yapılacak olan, benzetilmek istenen şey, model: "Cemal Paşa ecnebi mütehassısların yardımı ile örnek çiftlikler de yapmıştır."- F. R. Atay.
2 . İncelemek üzere insan ve hayvan vücudunun, bitkinin veya nesnenin herhangi bir yerinden alınan doku parçası, numune: "Vali, burada yapılmış olan peynirlerden bir örnek görmek istedi."- M. Ş. Esendal.
3 . Bir şeyin benzeri, tıpkısı, misil: "Bu yapının bir örneği daha yoktur."- .
4 . Bir düşünceyi, kuralı, gözlemi veya savı desteklemek ve açıklamak amacıyla ileri sürülen söz, yapılan davranış, misal.
5 . Durum ve niteliği benimsenmeye değer kimse veya şey, model, paradigma: "Örnek aransa öyle sanıyorum ki bizimkinden âlâsı bulunmaz."- H. Taner.
6 . sıfat En iyi biçimde olan: "Bir dâhinin, olağanüstü bir adamın, örnek bir hoca olmamasını doğal karşılamalı."- H. Taner.

A E G L L O R R T Ç İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

Çotiragiller,

8 Harfli Kelimeler

Atgiller, Geriatri,

7 Harfli Kelimeler

Alegori, Allegro, Gaileli, Gelirli, Gerilla, İlgeçli,

6 Harfli Kelimeler

Aletli, Algler, Çileli, Çitari, Çotira, Galeri, Gerili, Getiri, Gotlar, İçelli, Legato, Telaro, Tergal,

5 Harfli Kelimeler

Arter, Çelgi, Çello, Çilli, Çitar, Çotra, Etçil, Gaile, Geçit, Gelir, Geoit, Gerçi, Gitar, Goril, Gotça, İçeri, İleri, İleti, İlgeç, İllet, İrite, İtila, Largo, Legal, Liret, Litre, Lorta, Ortaç, Ralli, Rotil, Talil, Teali, Telli, Teori, Terli, Tirle, Tolga,

4 Harfli Kelimeler

Agel, Aile, Alet, Alil, Alto, Aort, Argo, Atel, Atol, Çare, Çeri, Çile, Çita, Çiti, Elçi, Elit, Elli, Elti, Erat, Ergi, Eril, Etçi, Etil, Etli, Etol, Gale, Gali, Gato, Geri, Getr, Gril, İare, İçel, İçit, İçli, İçre, İlaç, İlçe, İlga, İlgi,

3 Harfli Kelimeler

Ait, Alg, Ali, Alo, Alt, Ari, Art, Ate, Ati, Çal, Çar, Çat, Çil, Çir, Çit, Çor, Ego, Ela, Erg, Eti, Gar, Geç, Gol, Gri, İla, İle, İri, İta, İti, Lal, Lig, Lir, Lor, Lot, Ole, Ora, Org, Ret, Rol, Rot,

2 Harfli Kelimeler

Aç, Al, Ar, At, Çe, El, Er, Et, Ge, İç, İl, İt, La, Le, Ol, Ot, Ra, Re, Ta, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.