ÇOKULUSLU (TDK)

İki ya da daha çok ulusla ilgili olan.

Çokuluslu kelimesi baş harfi Ç son harfi U olan bir kelime. Başında Ç sonunda U olan kelimenin birinci harfi Ç , ikinci harfi O , üçüncü harfi K , dördüncü harfi U , beşinci harfi L , altıncı harfi U , yedinci harfi S , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi U . Başı Ç sonu U olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DAHA Nedir?


1 . Şimdiye kadar, henüz: "Daha kimse gelmemiş. Daha bir saat olmadı."- .
2 . Var olana, elde bulunana ek olarak, olana katarak: "Bir kızım daha olsaydı, adını Meliha koyardım."- P. Safa.
3 . Kendisinden sonra üçüncü kişi iyelik eki alan bir sıfatla birlikte sözü edilen konuda en önemli durumu belirtmek için kullanılan bir söz: "Daha kötüsü treni de kaçırdık."- .
4 . Bundan başka, bunun dışında: "Daha çiçekleri de sulayacağım."- H. Taner.

İLGİLİ Nedir?

İlgilenmiş olan, ilgisi bulunan, alakalı, alakadar, müteallik: "Tütün piyasası ile ilgili hesapların bir ucu, yine elindeydi."- N. Cumalı.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

ULUS Nedir?

Derebeylik düzeninin yıkılışı ve anamalcı düzenin oluşumu döneminde ortaya çıkan, toprak, ekonomik yaşam, dil, ruhsal yapı ve kültürel özellikler yönünden ortaklık gösteren, tarihsel olarak oluşmuş, en geniş insan topluluğu, °millet.

K L L O S U U U Ç Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Suçluluk,

7 Harfli Kelimeler

Sululuk, Usçuluk, Usluluk,

6 Harfli Kelimeler

Çulluk, Okullu, Oluklu, Sokulu, Solluk, Ululuk, Ulusçu, Uluslu,

5 Harfli Kelimeler

Çoklu, Kollu, Kolsu, Soluk, Suçlu, Suluk, Suoku,

4 Harfli Kelimeler

Koçu, Kulu, Okçu, Okul, Oluk, Soku, Sulu, Uçlu, Uçuk, Ulus, Usçu, Uslu, Usul,

3 Harfli Kelimeler

Çok, Çul, Koç, Kol, Kul, Lok, Sol, Suç, Ulu,

2 Harfli Kelimeler

Ok, Ol, Su, Uç, Us,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.