ÇOKTASIM (TDK)

Birinin vargısı, ötekine öncül olma yoluyla birbirine bağlı bulunan birçok tasımdan oluşmuş kanıt.

Çoktasım kelimesi baş harfi Ç son harfi M olan bir kelime. Başında Ç sonunda M olan kelimenin birinci harfi Ç , ikinci harfi O , üçüncü harfi K , dördüncü harfi T , beşinci harfi A , altıncı harfi S , yedinci harfi I , sekizinci harfi M . Başı Ç sonu M olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BAĞLI Nedir?


1 . Bir bağ ile tutturulmuş olan: "Günlerden beri bağlı duran demir, sert bir hırıltıyla denize daldı."- Halikarnas Balıkçısı.
2 . Gerçekleşmesi bir şartı gerektiren, vabeste: "Ekinlerin gürleşmesi yağmura bağlıdır, Sevincimiz üzüntümüz / Hep sana bağlı."- B. Necatigil.
3 . Sınırlanmış, sınırlı: "Tüzüğe bağlı bir işlem."- .
4 . Kapatılmış olan, kapalı: "Bağlı geçit."- .
5 . Bir kuruluşun yetkisi altında bulunan: "Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunun bağlı kuruluşlarını ziyaret ettim."- .
6 . Sadık: "Türkiye Cumhuriyeti Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir."- Anayasa.
7 . mecaz Bir kimseye, bir düşünceye, bir hatıraya saygı, aşk vb. duygularla bağlanan, tutkun: "Çocuklarına bağlı ana."- .
8 . halk ağzında Halk inanışına göre, büyü etkisiyle cinsel güçten yoksun edilmiş (erkek).

BİRBİRİ Nedir?


1 - Karşılıklı olarak biri ötekini, öteki de onu.
2 - Biri diğerinin yanı sıra, ardından.

BİRÇOK Nedir?

Oldukça çok, sayısı belirsiz, bir hayli, müteaddit: "Bu satırları, birçok mektuba biraz cevap olsun diye yazıyorum."- H. E. Adıvar.

BİRİ Nedir?

ya da.

BİRİ Nedir?


1 - Bir tanesi.
2 - Bilinmeyen bir kimse.
3 - Olumsuz nitelik gösteren bir tamlayanla, kendisinden küçümsemeyle söz eden kimse.

KANI Nedir?

İnanılan düşünce, °kanaat.

OLUŞ Nedir?


1 - Olmak eylemi ya da biçimi, °vuku.
2 - Oluşma, °teşekkül, °tekevvün.
3 - Bir durumdan öteki duruma geçiş.

ÖNCÜL Nedir?


1 . Bir çıkarımın öncüller kümesini oluşturan önermelerden herhangi biri, mukaddem.
2 . Bir tasımda sonucu hazırlayan ilk iki önermeden her biri, mukaddem.
3 . Bir bilimsel çalışmada işe koyulurken, araştırmaya konu edilmeksizin doğru sayılan önerme.
4 . halk ağzında Kılavuz, öncü.

ÖTEKİ Nedir?


1 - Bilinenden, sözü edilenden ayrı, öbür.
2 - Sözü edilen ya da benzer iki nesneden önem ya da konum bakımından uzakta olan.

TASIM Nedir?

Doğru olarak kabul edilen iki yargıdan üçüncü bir yargı çıkarma temeline dayanan bir uslamlama yolu. °kıyas.

VARGI Nedir?

Verilen bir önermeden çıkarsama yoluyla varılan sonuç: "Taşlar katı olur, mermer bir taştır, şu hâlde mermer katıdır uslamlaması bir tasımdır. Bu tasımın ilk önermesine büyük önerme, ikincisine küçük önerme, sonuncusuna da vargı denir."- .

YOLUYLA Nedir?


1 . Aracılığıyla, vasıtasıyla: "Dilekçesini kaymakamlık yoluyla göndermiş."- .
2 . Yöntemiyle, usulüne uygun olarak: "Her işi yoluyla yapar."- .

A I K M O S T Ç Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Iskota, Maskot, Sıçmak, Sıkmaç,

5 Harfli Kelimeler

Astım, Atmık, Çakım, Çatık, Çatkı, Çıkma, Çıtak, Çomak, Iskat, Kamçı, Kasım, Kasıt, Katım, Kısma, Koçma, Mastı, Saçık, Sakıt, Satım, Sıçma, Sıkça, Sıkma, Sımak, Sıtma, Sokma, Somak, Takım, Tasım, Tıkaç, Tıkma, Tokaç, Tomak,

4 Harfli Kelimeler

Açık, Açım, Açıt, Açkı, Akım, Asık, Asım, Askı, Atçı, Atık, Atım, Atkı, Atom, Çakı, Çatı, Çıma, Çıta, Iska, Kaçı, Kaos, Kast, Katı, Kısa, Kıta, Koma, Kosa, Kota, Mask, Moka, Saçı, Sako, Satı, Sıma, Smaç, Soma, Stok, Takı, Toka,

3 Harfli Kelimeler

Açı, Akı, Aks, Ası, Ask, Ast, Çak, Çam, Çat, Çıt, Çok, Kaç, Kam, Kas, Kat, Kıç, Kıt, Koç, Kom, Kot, Maç, Mas, Mat, Oma, Saç, Sak, Sam, Sık, Som, Taç, Tak, Tam, Tas, Tık, Tıs, Tok, Tos,

2 Harfli Kelimeler

Aç, Ak, Am, As, At, Ok, Om, Ot, Ta,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.