ÇOKTANRILILIK (TDK)

Birden çok tanrısı bulunma ve onlara inanma, birden çok tanrıya tapınma, °paganizm.

Çoktanrılılık kelimesi baş harfi Ç son harfi K olan bir kelime. Başında Ç sonunda K olan kelimenin birinci harfi Ç , ikinci harfi O , üçüncü harfi K , dördüncü harfi T , beşinci harfi A , altıncı harfi N , yedinci harfi R , sekizinci harfi I , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi I , onbirinci harfi L , onikinci harfi I , onüçüncü harfi K . Başı Ç sonu K olan 13 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİRDEN Nedir?


1 . Bir defada.
2 . Ansızın: "Birden döndüm ve tahminimde haklı olduğumu anladım."- R. H. Karay.
3 . Birlikte, beraberce, hepsi bir arada: "Şimdi, ikisi birden gülmekten kırılıyorlar."- Y. K. Karaosmanoğlu.
4 . Çabucak.

İNAN Nedir?


1 . İnanmak işi.
2 . Bir kimse veya şeyin doğruluğunu, büyüklüğünü ve gücünü sarsılmaz bir duygu ile benimseme: "... kendi paylarına düşen fedakârlığı, devlet, millet uğrunda inanla, güvenle, umutla bir daha tazeliyorlardı."- R. E. Ünaydın.
3 . Tanrı'ya duyulan sınırsız inanış, iman, itikat.

İNANMA Nedir?

İnanmak işi: "Sizi de inanmaya cebretmek isteyen bunamış bir inat ve ısrar ile söylüyor."- A. Ş. Hisar.

ONLAR Nedir?

Ondalık sayı sistemine göre yazılan bir tam sayıda sağdan sola doğru ikinci basamak. onlar (II) zamir O şahıs zamirinin çokluk biçimi.

TANRI Nedir?

Çok tanrıcılıkta var olduğuna inanılan insanüstü varlıklardan her biri, ilah. Birleşik Sözler çok tanrılı http://sozbul.ASPX?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EF05A79F75456518CA&Kelime=çok tanrılı&EskiSoz=tanrı&GeriDon=2 neden tanrıcı http://sozbul.ASPX?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EF05A79F75456518CA&Kelime=neden tanrıcı&EskiSoz=tanrı&GeriDon=2 Tanrı (II) özel, isim, din b. (***) Kâinatta var olan her şeyi yaratan, koruyan, tek ve yüce varlık, Yaradan, Allah, Rab, İlah, Mevla, Halik, Hüda, Hu, Oğan.

TAPI Nedir?

Kendisine tapınılan şey, °mabut.

TAPINMA Nedir?

Tapınmak işi, ibadet.

A I I I K K L L N O R T Ç Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Tırnakçılık,

10 Harfli Kelimeler

Anlıkçılık, Ortakçılık, Otlakçılık,

9 Harfli Kelimeler

Çakıntılı, Çankırılı, Çatkınlık, Kantçılık, Kırçıllık, Onaltılık, Orakçılık, Ortalıkçı, Rantçılık, Tankçılık, Tırnaklık,

8 Harfli Kelimeler

Akçıllık, Akıntılı, Artçılık, Çakıllık, Çaltılık, Çarıklık, Çatıklık, Çatkılık, Çıkralık, Çıkrıklı, Çınarlık, Çıraklık, Çolaklık, Çoraklık, Irkçılık, Kalınlık, Kanlılık, Katırlık, Kılçıklı, Kılkıran, Kıraçlık, Kıratlık, Kırıtkan, Kırkıntı, Kokartlı, Lakçılık, Natırlık, Oralılık, Orantılı, Ortaklık, Tanıklık, Tanrılık, Tırnakçı, Tırnaklı,

7 Harfli Kelimeler

Açıklık, Alıklık, Alınlık, Alırlık, Altılık, Anıklık, Anlıkçı, Arıklık, Arlılık, Atçılık, Çakıllı, Çakıltı, Çakıntı, Çalılık, Çalıntı, Çankırı, Çarıklı, Çatkılı, Çıkartı, Çıkıntı, Çınarlı, Çıralık, Çokları, Ilıkçıl, Ilıklık, Iraklık, Kaçınık, Kaçıntı, Kakıntı, Kakırtı, Kalıntı, Kalıtçı, Kanıtlı, Karılık, Karınlı, Karıntı, Kartlık, Katıklı, Katılık, Katkılı,

6 Harfli Kelimeler

Açkılı, Akıllı, Akıntı, Alçılı, Alıntı, Altılı, Altlık, Anılık, Anırtı, Anıtlı, Antrok, Arıkçı, Arılık, Atkılı, Çakılı, Çalılı, Çarkıt, Çarklı, Çarlık, Çatılı, Çatkın, Çıkkın, Çıkrık, Çınlak, Çıralı, Çırnık, Çıtlık, Çoktan, Ikıntı, Ilıkça, Iraklı, Itırlı, Kaçkın, Kaçlık, Kakınç, Kalçın, Kantçı, Karılı, Karlık, Kartlı,

5 Harfli Kelimeler

Açlık, Akçıl, Akkor, Aklık, Akont, Akort, Alkol, Allık, Altık, Altın, Altlı, Anlık, Antlı, Arkıt, Artçı, Artık, Artın, Atılı, Çakıl, Çakın, Çakır, Çalık, Çalkı, Çaltı, Çanlı, Çarık, Çatık, Çatkı, Çıkak, Çıkan, Çıkar, Çıkık, Çıkın, Çıkıt, Çıkra, Çıktı, Çınar, Çırak, Çıtak, Çokal,

4 Harfli Kelimeler

Açık, Açıt, Açkı, Akıl, Akın, Aklı, Akor, Alçı, Alıç, Alık, Alın, Allı, Altı, Alto, Anık, Anıt, Anot, Aort, Arık, Arlı, Artı, Atçı, Atık, Atıl, Atkı, Atlı, Atol, Çakı, Çalı, Çark, Çatı, Çıkı, Çıra, Çıta, Ilık, Irak, Itır, Kaçı, Kanı, Kano,

3 Harfli Kelimeler

Açı, Akı, Alo, Alt, Anı, Ant, Arı, Ark, Art, Çak, Çal, Çan, Çar, Çat, Çın, Çıt, Çok, Çor, Ira, Irk, Kaç, Kak, Kal, Kan, Kar, Kat, Kıç, Kıl, Kın, Kır, Kıt, Koç, Kok, Kol, Kor, Kot, Lak, Lal, Lan, Lok,

2 Harfli Kelimeler

Aç, Ak, Al, An, Ar, At, La, Ok, Ol, On, Ot, Ra, Ta,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.