ÇOKTANRILI (TDK)

Birden çok tanrısı bulunan ve onlara inanan (kimse, toplum, din), °pagan.

Çoktanrılı kelimesi baş harfi Ç son harfi I olan bir kelime. Başında Ç sonunda I olan kelimenin birinci harfi Ç , ikinci harfi O , üçüncü harfi K , dördüncü harfi T , beşinci harfi A , altıncı harfi N , yedinci harfi R , sekizinci harfi I , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi I . Başı Ç sonu I olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİRDEN Nedir?


1 . Bir defada.
2 . Ansızın: "Birden döndüm ve tahminimde haklı olduğumu anladım."- R. H. Karay.
3 . Birlikte, beraberce, hepsi bir arada: "Şimdi, ikisi birden gülmekten kırılıyorlar."- Y. K. Karaosmanoğlu.
4 . Çabucak.

İNAN Nedir?


1 . İnanmak işi.
2 . Bir kimse veya şeyin doğruluğunu, büyüklüğünü ve gücünü sarsılmaz bir duygu ile benimseme: "... kendi paylarına düşen fedakârlığı, devlet, millet uğrunda inanla, güvenle, umutla bir daha tazeliyorlardı."- R. E. Ünaydın.
3 . Tanrı'ya duyulan sınırsız inanış, iman, itikat.

ONLAR Nedir?

Ondalık sayı sistemine göre yazılan bir tam sayıda sağdan sola doğru ikinci basamak. onlar (II) zamir O şahıs zamirinin çokluk biçimi.

TANRI Nedir?

Çok tanrıcılıkta var olduğuna inanılan insanüstü varlıklardan her biri, ilah. Birleşik Sözler çok tanrılı http://sozbul.ASPX?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EF05A79F75456518CA&Kelime=çok tanrılı&EskiSoz=tanrı&GeriDon=2 neden tanrıcı http://sozbul.ASPX?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EF05A79F75456518CA&Kelime=neden tanrıcı&EskiSoz=tanrı&GeriDon=2 Tanrı (II) özel, isim, din b. (***) Kâinatta var olan her şeyi yaratan, koruyan, tek ve yüce varlık, Yaradan, Allah, Rab, İlah, Mevla, Halik, Hüda, Hu, Oğan.

TOPLU Nedir?


1 . Topu olan: "Toplu tabanca."- .
2 . Hepsi bir arada bulunan, toplanmış: "Yol, toplu yaşamanın doğurduğu bir gereksinmeyi karşılamak için yapılır."- N. Cumalı.
3 . Birlikte yapılan, kombine.
4 . Düzenlenmiş, dağınık olmayan: "Toplu bir oda."- .
5 . Topunu, tamamını, bütününü içine alan: "Toplu bir bakış."- .
6 . Vücutça dolgun.

TOPLUM Nedir?


1 . Aynı toprak parçası üzerinde bir arada yaşayan ve temel çıkarlarını sağlamak için iş birliği yapan insanların tümü, cemiyet: "İlkel toplum."- .
2 . Topluluk.

A I I K L N O R T Ç Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Ortalıkçı, Rantçılık,

8 Harfli Kelimeler

Artçılık, Çınarlık, Natırlık, Orantılı, Tanrılık, Tırnakçı, Tırnaklı,

7 Harfli Kelimeler

Anlıkçı, Atçılık, Çakıltı, Çakıntı, Çalıntı, Çankırı, Çarıklı, Çatkılı, Çıkartı, Çınarlı, Çıralık, Çokları, Kaçıntı, Kalıntı, Kalıtçı, Kanıtlı, Karınlı, Karıntı, Koçarlı, Lakırtı, Noktalı, Ortakçı, Ortalık, Otlakçı, Tıkaçlı, Tornalı,

6 Harfli Kelimeler

Açkılı, Akıntı, Alıntı, Anılık, Anırtı, Anıtlı, Antrok, Arıkçı, Arılık, Atkılı, Çakılı, Çarkıt, Çarklı, Çarlık, Çatılı, Çatkın, Çınlak, Çıralı, Çırnık, Çıtlık, Çoktan, Ilıkça, Iraklı, Kalçın, Kantçı, Karılı, Kartlı, Karton, Kınalı, Kırçıl, Kontra, Orakçı, Oranlı, Orantı, Ortalı, Rantçı, Takılı, Talkın, Tankçı, Tarçın,

5 Harfli Kelimeler

Açlık, Akçıl, Akont, Akort, Altık, Altın, Anlık, Antlı, Arkıt, Artçı, Artık, Artın, Atılı, Çakıl, Çakın, Çakır, Çalık, Çalkı, Çaltı, Çanlı, Çarık, Çatık, Çatkı, Çıkan, Çıkar, Çıkın, Çıkıt, Çıkra, Çıktı, Çınar, Çırak, Çıtak, Çokal, Çolak, Çorak, Çotra, Iltar, Irkçı, Itlak, Kaçlı,

4 Harfli Kelimeler

Açık, Açıt, Açkı, Akıl, Akın, Aklı, Akor, Alçı, Alıç, Alık, Alın, Altı, Alto, Anık, Anıt, Anot, Aort, Arık, Arlı, Artı, Atçı, Atık, Atıl, Atkı, Atlı, Atol, Çakı, Çalı, Çark, Çatı, Çıkı, Çıra, Çıta, Ilık, Irak, Itır, Kaçı, Kanı, Kano, Kant,

3 Harfli Kelimeler

Açı, Akı, Alo, Alt, Anı, Ant, Arı, Ark, Art, Çak, Çal, Çan, Çar, Çat, Çın, Çıt, Çok, Çor, Ira, Irk, Kaç, Kal, Kan, Kar, Kat, Kıç, Kıl, Kın, Kır, Kıt, Koç, Kol, Kor, Kot, Lak, Lan, Lok, Lor, Lot, Nal,

2 Harfli Kelimeler

Aç, Ak, Al, An, Ar, At, La, Ok, Ol, On, Ot, Ra, Ta,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.