ÇOKRİTİMLİLİK (TDK)

Farklı yapılardaki iki ya da daha çok düzenlemenin eşzamanda kullanılması.

Çokritimlilik kelimesi baş harfi Ç son harfi K olan bir kelime. Başında Ç sonunda K olan kelimenin birinci harfi Ç , ikinci harfi O , üçüncü harfi K , dördüncü harfi R , beşinci harfi İ , altıncı harfi T , yedinci harfi İ , sekizinci harfi M , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi İ , onbirinci harfi L , onikinci harfi İ , onüçüncü harfi K . Başı Ç sonu K olan 13 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DAHA Nedir?


1 . Şimdiye kadar, henüz: "Daha kimse gelmemiş. Daha bir saat olmadı."- .
2 . Var olana, elde bulunana ek olarak, olana katarak: "Bir kızım daha olsaydı, adını Meliha koyardım."- P. Safa.
3 . Kendisinden sonra üçüncü kişi iyelik eki alan bir sıfatla birlikte sözü edilen konuda en önemli durumu belirtmek için kullanılan bir söz: "Daha kötüsü treni de kaçırdık."- .
4 . Bundan başka, bunun dışında: "Daha çiçekleri de sulayacağım."- H. Taner.

DÜZE Nedir?

Doz.

DÜZEN Nedir?


1 . Belli yöntem, ilke veya yasalara göre kurulmuş olan durum, uyum, nizam, sistem.
2 . Soyut ve somut nesnelerin bir sıraya, bir hedefe, bir amaca göre sıralanması, konsept.
3 . Yerleştirme, tertip: "Evin en bozuk düzeninde bile hastalığa mahsus birtakım aletler vardır."- R. N. Güntekin.
4 . Bir devletin belli başlı ilkeleri bakımından yönetimde tuttuğu yol, yönetim biçimi, rejim.
5 . mecaz Bir kimseye, bir kuruluşa karşı toplu olarak alınan gizli karar, dolap, komplo.
6 . mecaz Topluca ve gizlice yürütülen herhangi bir plan, dolap, komplo.
7 . mecaz Dolap, hile: "Hile, düzen dağarcığından elbette yeni bir şey bulup çıkaracak."- E. E. Talu.
8 . müzik Müzik aletlerinde ses ayarı, akort.
9 . toplum bilimi Toplumsal bir yapı içinde ögelerin bütüne, bütünün ögelere ve ögelerin birbirlerine göre ilişkileri: "Orta hâlli ailelerin kurduğu bu düzende herkesin bacası tüten, kapısı çalınan bir evi var."- N. Meriç.
10 . halk ağzında Alet edevat takımı. 1
1 . halk ağzında Bez dokuma tezgâhı.

DÜZENLEME Nedir?


1 . Düzenlemek işi, tertip, organizasyon.
2 . Belirli kurallara göre bir araya getirilmiş olan nesne, aranjman.
3 . hukuk Yayımlanan mevzuatın derlenip toplanması ve mevzuatta yapılan değişikliklerin ilgili ana mevzuata işlenmesi, kodifikasyon.
4 . müzik Belirli sesler, çalgılar veya topluluklar için yazılmış bir eserin, başka sesler, çalgılar veya topluluklar tarafından söylenip çalınabilmesi için o eserde yapılan değişiklik, aranjman.

EŞZAMAN Nedir?

Aynı zaman içinde hareket eden, °senkron.

FARKLI Nedir?

Farkı olan, aralarında fark bulunan, değişik, ayrımlı: "Vücut ve yüz hatları, giyiniş ve yürüme tarzı çok mu farklı?"- R. H. Karay.

KULLANILMA Nedir?

Kullanılmak işi.

YAPI Nedir?


1 . Barınmak veya başka amaçlarla kullanılmak için yapılmış her türlü mimarlık eseri, bina.
2 . Yapılmakta olan konut, yol, köprü vb. inşaat, konstrüksiyon.
3 . Yapma, oluşturma, ortaya konulma, meydana getirme: "Kırıkkale yapısı bir tabanca."- .
4 . Canlı bir varlığın ruh veya beden özelliklerinin tümü, bünye, strüktür: "Yapısı sağlam, güzel bir erkekti."- Y. Z. Ortaç.
5 . Bütünün bir araya getirilişinde uyulan dizge, strüktür: "Dil yapısı. Cümle yapısı."- .
6 . felsefe Ögeleriyle somut bağımlılığı olan bütün.
7 . toplum bilimi Parçaları ve ögeleri arasında yasaya uygunluk, durağan bağlar ve karşılıklı ilişkiler bulunan dizge veya bütün, strüktür.

K K L L M O R T Ç İ İ İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

İlikçilik,

8 Harfli Kelimeler

Kirlilik, Kirtikli, Mikrolit, Tilkilik,

7 Harfli Kelimeler

Çilimli, İçimlik, İçlilik, İlmikli, Kilitli, Ritimli,

6 Harfli Kelimeler

Çitili, Çitmik, İçimli, İçirik, İçkili, İkilik, İlikçi, İlikli, İrilik, Kimlik, Kirkit, Kirtil, Klikçi, Klorik, Kritik, Ritmik,

5 Harfli Kelimeler

Çilli, İçlik, İkili, İklim, İlmik, İmlik, İrmik, İtlik, Kilim, Kilit, Killi, Kiril, Kirli, Kolik, Kolit, Komik, Kriko, Kroki, Likit, Limit, Lirik, Mikro, Milli, Milli, Mitil, Orkit, Ritim, Rotil, Tilki, Torik, Triko,

4 Harfli Kelimeler

Çiti, İçim, İçit, İçki, İçli, İliç, İlik, İlim, İtki, Kilo, Kimi, Klik, Klor, Koli, Komi, Kort, Krom, Lort, Miço, Trio, Trok, Trol,

3 Harfli Kelimeler

Çil, Çim, Çir, Çit, Çok, Çor, İki, İlk, İri, İti, Kik, Kil, Kim, Kir, Kit, Koç, Kok, Kol, Kom, Kor, Kot, Lim, Lir, Lok, Lor, Lot, Mil, Mir, Mit, Mor, Rol, Rom, Rot, Tik, Tim, Tok, Tol, Tor,

2 Harfli Kelimeler

İç, İl, İm, İt, Ki, Mi, Ok, Ol, Om, Ot, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.