ÇOKPARTİLİLİK (TDK)

Birden çok partinin yasal olarak yönetimine dayanan sistem.

Çokpartililik kelimesi baş harfi Ç son harfi K olan bir kelime. Başında Ç sonunda K olan kelimenin birinci harfi Ç , ikinci harfi O , üçüncü harfi K , dördüncü harfi P , beşinci harfi A , altıncı harfi R , yedinci harfi T , sekizinci harfi İ , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi İ , onbirinci harfi L , onikinci harfi İ , onüçüncü harfi K . Başı Ç sonu K olan 13 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİRDEN Nedir?


1 . Bir defada.
2 . Ansızın: "Birden döndüm ve tahminimde haklı olduğumu anladım."- R. H. Karay.
3 . Birlikte, beraberce, hepsi bir arada: "Şimdi, ikisi birden gülmekten kırılıyorlar."- Y. K. Karaosmanoğlu.
4 . Çabucak.

PARTİ Nedir?


1 . Ortak düşünce ve görüşteki kişilerin oluşturdukları siyasal topluluk, fırka: "Seçmenler yeni güç santrallerinin doğayı bozacağını düşündükleri için karşı partiyi tutmuşlar."- H. Taner.
2 . İnsan topluluğu. Birleşik Sözler parti ocağı http://sozbul.ASPX?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EF05A79F75456518CA&Kelime=parti ocağı&EskiSoz=parti&GeriDon=2 kardeş parti http://sozbul.ASPX?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EF05A79F75456518CA&Kelime=kardeş parti&EskiSoz=parti&GeriDon=2 merkez parti http://sozbul.ASPX?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EF05A79F75456518CA&Kelime=merkez parti&EskiSoz=parti&GeriDon=2 siyasal parti http://sozbul.ASPX?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EF05A79F75456518CA&Kelime=siyasal parti&EskiSoz=parti&GeriDon=2 siyasi parti http://sozbul.ASPX?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EF05A79F75456518CA&Kelime=siyasi parti&EskiSoz=parti&GeriDon=2 muhalefet partisi http://sozbul.ASPX?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EF05A79F75456518CA&Kelime=muhalefet partisi&EskiSoz=parti&GeriDon=2 parti (II) isim Fransızca partie
1 . Bir bütünün parçası, kısım: "Yedi sekiz balyalık bir partiden bir buçuk, iki kilo tütün yürütüyordu."- N. Cumalı.
2 . Bazı oyunlarda bir kez: "Öğle sonları birkaç parti tavla oynamaktan hiç vazgeçmiyorduk."- Y. K. Karaosmanoğlu.
3 . Bir kişi, bir kuruluş veya bir topluluğun, çoğu belli bir şeyi kutlamak amacıyla düzenledikleri eğlence: "Gülümhan'ın partisinde tanışır gibi olmuştuk."- A. İlhan.
4 . ekonomi Tutam (II).
5 . mecaz Çok ucuza elde edilen şey, kelepir.
6 . mecaz Vurgun, kazanç: "Kazanmakta olduğu partinin güme gitmesinden korkan terlikçi İhsan..."- H. Taner.
7 . müzik Armoniyi oluşturan ezgilerden her biri.

SİSTEM Nedir?


1 . Düzen.
2 . Bir sonuç elde etmeye yarayan yöntemler düzeni: "Servet, nasıl kazanılmış olursa olsun, onun kontrolüne girecek rejim ve sistem memleketi mahvedecektir."- H. E. Adıvar.
3 . Yol, yöntem: "Eski bir sistem."- .
4 . Bir aracı oluşturan düzen, düzenek, tertibat: "Fren sistemi."- .
5 . Model, tip: "... son sistem, pırıl pırıl bir rotatif almışlar."- Y. Z. Ortaç.
6 . felsefe Dizge.

YASAL Nedir?

Yasanın, dinin ve kamu vicdanının doğru bulduğu, yasalara uygun, kanuni (I), meşru, legal.

YÖNETİM Nedir?


1 . Yönetme işi, çekip çevirme, idare: "Bu iş sizin yönetiminiz altında yürüyebilir."- .
2 . mecaz Dümen.

A K K L L O P R T Ç İ İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Optikçilik, Partililik, Takipçilik,

9 Harfli Kelimeler

Patriklik, Pratiklik,

8 Harfli Kelimeler

Apolitik, Katillik, Katiplik, Kipkirli, Kirlilik, Kirpikli, Kirtikli, Politika, Rakiplik, Rikkatli, Tilkilik, Torpilli, Tropikal,

7 Harfli Kelimeler

Akrilik, Alkolik, Atiklik, Çipilti, İçlilik, İpçilik, İplikçi, İrtikap, Kalotip, Katolik, Kilitli, Laiklik, Liparit, Optikçi, Partili, Politik, Takipçi, Talipli, Tripoli, Tropika,

6 Harfli Kelimeler

Arktik, Çitari, Çitili, Çotira, İçirik, İçkili, İkilik, İlikçi, İlikli, İllaki, İpilti, İptila, İrilik, İtalik, İtikal, Kaliko, Kalori, Kalpçi, Kalpli, Kaotik, Karpit, Kiplik, Kirkit, Kirpik, Kirtil, Klikçi, Klorik, Koçkar, Kokart, Kokpit, Kolçak, Kripto, Kritik, Lipari, Patrik, Piçlik, Pilaki, Pilili, Portal, Potkal,

5 Harfli Kelimeler

Akkor, Akort, Alkil, Alkol, Apiko, Aplik, Aport, Apotr, April, Çilli, Çipil, Çitar, Çokal, Çolak, Çolpa, Çopra, Çorak, Çorap, Çotra, İçlik, İkili, İpçik, İplik, İptal, İtila, İtlik, Kapik, Katil, Katip, Kikla, Kilit, Killi, Kiril, Kirli, Kirpi, Kitap, Koçak, Kolik, Kolit, Kopal,

4 Harfli Kelimeler

Akik, Akil, Akit, Akli, Akor, Alil, Alto, Aort, Atik, Atol, Çark, Çipo, Çita, Çiti, İçit, İçki, İçli, İlaç, İliç, İlik, İlla, İpçi, İpka, İrap, İrat, İtap, İtki, Kail, Kalp, Kari, Karo, Kart, Kati, Kilo, Kira, Klik, Klip, Klor, Koka, Kola,

3 Harfli Kelimeler

Ait, Ali, Alo, Alp, Alt, Ari, Ark, Arp, Art, Ati, Çak, Çal, Çap, Çar, Çat, Çil, Çip, Çir, Çit, Çok, Çor, İka, İki, İla, İlk, İri, İta, İti, Kaç, Kak, Kal, Kap, Kar, Kat, Kik, Kil, Kip, Kir, Kit, Koç,

2 Harfli Kelimeler

Aç, Ak, Al, Ar, At, İç, İl, İp, İt, Ki, La, Ok, Ol, Ot, Ra, Ta, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.