ÇOKKARILLILIK (TDK)

Bir erkeğin yasal olarak aynı zamanda iki ya da daha çok sayıda kadınla evli olabildiği evlilik biçimi, °polijini.

Çokkarıllılık kelimesi baş harfi Ç son harfi K olan bir kelime. Başında Ç sonunda K olan kelimenin birinci harfi Ç , ikinci harfi O , üçüncü harfi K , dördüncü harfi K , beşinci harfi A , altıncı harfi R , yedinci harfi I , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi I , onbirinci harfi L , onikinci harfi I , onüçüncü harfi K . Başı Ç sonu K olan 13 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AYNI Nedir?


1 - Başkası değil, yine o....
2 - Ayırt edilemeyecek kadar benzeri, özdeşi, tıpkısı.
3 - Bir değerde, eşit, özdeş, tıpkı, °müsavi.
4 - Değişmeyen, aralarında ayrım olmayan, eşit.

BİÇİM Nedir?

Biçme işi: "Buğday biçim zamanı."- . biçim (II) isim
1 . Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkal: "İtalya elçiliği bugüne değin ilk biçimini korumuştur."- S. Birsel.
2 . Yakışık alan şekil, uygun şekil: "Söylediklerimden çok, söyleyiş biçimi etkili oluyor kalabalığın üstünde."- A. İlhan.
3 . Herhangi bir şeyin benzeri.
4 . Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form.
5 . Tarz: "İngiliz biçimi ceketler, sıcak iklimler için yapılmış kısa pantolonlar."- F. R. Atay.
6 . bilişim Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format.
7 . bilişim Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu.
8 . edebiyat Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil: "Gazel, mesnevi, rubai, sone birer şiir biçimidir."- .

DAHA Nedir?


1 . Şimdiye kadar, henüz: "Daha kimse gelmemiş. Daha bir saat olmadı."- .
2 . Var olana, elde bulunana ek olarak, olana katarak: "Bir kızım daha olsaydı, adını Meliha koyardım."- P. Safa.
3 . Kendisinden sonra üçüncü kişi iyelik eki alan bir sıfatla birlikte sözü edilen konuda en önemli durumu belirtmek için kullanılan bir söz: "Daha kötüsü treni de kaçırdık."- .
4 . Bundan başka, bunun dışında: "Daha çiçekleri de sulayacağım."- H. Taner.

ERKE Nedir?


1 . Enerji.
2 . felsefe Pozitif bilimlerde iş başarma gücü, bir direnmeyi yenme gücü.

EVLİ Nedir?


1 . Evlenmiş olan (kadın veya erkek): "İlk tanıştığı adamlara derhâl evli olup olmadıklarını sorar."- R. H. Karay.
2 . Herhangi bir sayıda ev bulunan (yer): "Yirmi evli bir köy."- .
3 . Evi olan.

EVLİLİK Nedir?

Evli olma durumu: "Yağmurun evliliğe uğur sayıldığını aklından geçirdi."- H. Taner.

KADI Nedir?

Tanzimat'a kadar her türlü davaya, Tanzimat ile Medeni Kanun arasındaki dönemde ise yalnız evlenme, boşanma, nafaka, miras davalarına bakan mahkemelerin başkanları.

KADIN Nedir?


1 . Erişkin dişi insan, zen erkek veya adam karşıtı: "Yanlarında, kendileriyle ahbaplık edecek dostlar, hizmetlerine koşacak kadınlar veya erkekler görmek isterler."- A. Ş. Hisar.
2 . Evlenmiş kız.
3 . sıfat Analık veya ev yönetimi bakımından gereken erdemleri olan.
4 . mecaz Hizmetçi bayan.
5 . eskimiş Bayan: "Hintli kadın toplantıyı renklendirmek için herkesin kendisine bazı şeyler sormasını teklif ediyordu."- B. Felek.

SAYI Nedir?


1 - Sayma, ölçme, tartma gibi işlerin sonunda bulunan birimlerin kaç olduğunu anlatan söz, °rakam.
2 - Gazete ve dergi gibi süreli yayınların bir bütün oluşturan değişik tarih, numara taşıyan baskılarından her biri, °nüsha.
3 - Bir spor karşılaşmasında, karşılaşanlardan her birinin başarı derecesini saptayan nicelik.

YASAL Nedir?

Yasanın, dinin ve kamu vicdanının doğru bulduğu, yasalara uygun, kanuni (I), meşru, legal.

ZAMAN Nedir?


1 . Bir işin, bir oluşun içinde geçtiği, geçeceği veya geçmekte olduğu süre, vakit: "Zaman geçtikçe hafifleyecek yerde, daha ziyade ağırlaşan bir vicdan azabı duyarım."- Ö. Seyfettin.
2 . Bu sürenin belirli bir parçası, vakit: "Efendiler, az söylemek çok yapmak zamanı gelmiştir."- A. İlhan.
3 . Belirlenmiş olan an.
4 . Çağ, mevsim: "Gül zamanı. Çocukluk zamanı."- .
5 . Bir işe ayrılmış veya bir iş için alışılmış saatler, vakit.
6 . Dönem, devir: "Eski müdür zamanında hayli şımarmış olan bu miskin ve ukala herifi sepetledi."- H. Taner.
7 . Bir süre ile ilgili durum ve şartlar: "Sigarasını efkârlı olduğu zamanlar yaptığı gibi sık nefeslerle çabuk çabuk içiyordu."- H. Taner.
8 . gök bilimi Olayların oluş ve akış sırasını belirleyen, düzenli ve dönemli gök olaylarını birim olarak kullanan sanal bir kavram.
9 . dil bilgisi Fiillerin belirttikleri geçmiş zaman, şimdiki zaman, gelecek zaman, geniş zaman kavramı: "Geldi, gelmiş, geliyor, gelecek, gelir."- .
10 . jeoloji Yer kabuğunun geçirdiği gelişimde belirlenen ve fosillere göre dörde ayrılan geniş evrelerden her biri.

A I I I K K K L L L O R Ç Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Akıllılık, Kırçıllık, Orakçılık,

8 Harfli Kelimeler

Akçıllık, Çakıllık, Çarıklık, Çıkıklık, Çıkralık, Çıkrıklı, Çıraklık, Çolaklık, Çoraklık, Irkçılık, Kaçıklık, Kalıklık, Kıkırlık, Kılçıklı, Kıraçlık, Kırıklık, Lakçılık, Oralılık,

7 Harfli Kelimeler

Açıklık, Alıklık, Alırlık, Arıklık, Arlılık, Çakıllı, Çalılık, Çarıklı, Çıralık, Çokları, Ilıkçıl, Ilıklık, Iraklık, Karılık, Kılıçlı, Kılıklı, Kırıkçı, Kırklık, Koçarlı, Krallık, Okkalık,

6 Harfli Kelimeler

Açkılı, Akıllı, Alçılı, Arıkçı, Arılık, Çakılı, Çalılı, Çarklı, Çarlık, Çıkrık, Çıralı, Ilıkça, Iraklı, Kaçlık, Kaklık, Kalkık, Karılı, Karlık, Kılçık, Kırçıl, Kırklı, Kırlık, Koçkar, Kolalı, Kolçak, Korkak, Okkalı, Orakçı,

5 Harfli Kelimeler

Açlık, Akçıl, Akkor, Aklık, Alkol, Allık, Çakıl, Çakır, Çalık, Çalkı, Çarık, Çıkak, Çıkar, Çıkık, Çıkra, Çırak, Çokal, Çolak, Çorak, Irkçı, Kaçık, Kaçlı, Kakıç, Kalıç, Kalık, Karık, Karlı, Kılıç, Kılık, Kılır, Kıllı, Kıraç, Kırık, Kırkı, Koçak, Kokak, Koral, Lakçı, Lıkır, Lokal,

4 Harfli Kelimeler

Açık, Açkı, Akıl, Aklı, Akor, Alçı, Alıç, Alık, Allı, Arık, Arlı, Çakı, Çalı, Çark, Çıkı, Çıra, Ilık, Irak, Kaçı, Karı, Karo, Kırç, Kırk, Klor, Koka, Kola, Kora, Kral, Loça, Okar, Okka, Orak, Oral, Rakı, Roka,

3 Harfli Kelimeler

Açı, Akı, Alo, Arı, Ark, Çak, Çal, Çar, Çok, Çor, Ira, Irk, Kaç, Kak, Kal, Kar, Kıç, Kıl, Kır, Koç, Kok, Kol, Kor, Lak, Lal, Lok, Lor, Ora, Rol,

2 Harfli Kelimeler

Aç, Ak, Al, Ar, La, Ok, Ol, Ra,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.