ÇOKKARILI (TDK)

Aynı zamanda birden çok karısı bulunan (erkek).

Çokkarılı kelimesi baş harfi Ç son harfi I olan bir kelime. Başında Ç sonunda I olan kelimenin birinci harfi Ç , ikinci harfi O , üçüncü harfi K , dördüncü harfi K , beşinci harfi A , altıncı harfi R , yedinci harfi I , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi I . Başı Ç sonu I olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AYNI Nedir?


1 - Başkası değil, yine o....
2 - Ayırt edilemeyecek kadar benzeri, özdeşi, tıpkısı.
3 - Bir değerde, eşit, özdeş, tıpkı, °müsavi.
4 - Değişmeyen, aralarında ayrım olmayan, eşit.

BİRDEN Nedir?


1 . Bir defada.
2 . Ansızın: "Birden döndüm ve tahminimde haklı olduğumu anladım."- R. H. Karay.
3 . Birlikte, beraberce, hepsi bir arada: "Şimdi, ikisi birden gülmekten kırılıyorlar."- Y. K. Karaosmanoğlu.
4 . Çabucak.

ZAMAN Nedir?


1 . Bir işin, bir oluşun içinde geçtiği, geçeceği veya geçmekte olduğu süre, vakit: "Zaman geçtikçe hafifleyecek yerde, daha ziyade ağırlaşan bir vicdan azabı duyarım."- Ö. Seyfettin.
2 . Bu sürenin belirli bir parçası, vakit: "Efendiler, az söylemek çok yapmak zamanı gelmiştir."- A. İlhan.
3 . Belirlenmiş olan an.
4 . Çağ, mevsim: "Gül zamanı. Çocukluk zamanı."- .
5 . Bir işe ayrılmış veya bir iş için alışılmış saatler, vakit.
6 . Dönem, devir: "Eski müdür zamanında hayli şımarmış olan bu miskin ve ukala herifi sepetledi."- H. Taner.
7 . Bir süre ile ilgili durum ve şartlar: "Sigarasını efkârlı olduğu zamanlar yaptığı gibi sık nefeslerle çabuk çabuk içiyordu."- H. Taner.
8 . gök bilimi Olayların oluş ve akış sırasını belirleyen, düzenli ve dönemli gök olaylarını birim olarak kullanan sanal bir kavram.
9 . dil bilgisi Fiillerin belirttikleri geçmiş zaman, şimdiki zaman, gelecek zaman, geniş zaman kavramı: "Geldi, gelmiş, geliyor, gelecek, gelir."- .
10 . jeoloji Yer kabuğunun geçirdiği gelişimde belirlenen ve fosillere göre dörde ayrılan geniş evrelerden her biri.

A I I K K L O R Ç Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Orakçılık,

8 Harfli Kelimeler

Çarıklık, Çıkralık, Çıraklık, Çoraklık, Kıraçlık,

7 Harfli Kelimeler

Açıklık, Arıklık, Çarıklı, Çıralık, Çokları, Iraklık, Karılık, Koçarlı,

6 Harfli Kelimeler

Açkılı, Arıkçı, Arılık, Çakılı, Çarklı, Çarlık, Çıkrık, Çıralı, Ilıkça, Iraklı, Kaçlık, Karılı, Karlık, Kılçık, Kırçıl, Kırklı, Kırlık, Koçkar, Kolçak, Okkalı, Orakçı,

5 Harfli Kelimeler

Açlık, Akçıl, Akkor, Aklık, Çakıl, Çakır, Çalık, Çalkı, Çarık, Çıkak, Çıkar, Çıkık, Çıkra, Çırak, Çokal, Çolak, Çorak, Irkçı, Kaçık, Kaçlı, Kakıç, Kalıç, Kalık, Karık, Karlı, Kılıç, Kılık, Kılır, Kıraç, Kırık, Kırkı, Koçak, Koral, Lakçı, Lıkır, Oralı,

4 Harfli Kelimeler

Açık, Açkı, Akıl, Aklı, Akor, Alçı, Alıç, Alık, Arık, Arlı, Çakı, Çalı, Çark, Çıkı, Çıra, Ilık, Irak, Kaçı, Karı, Karo, Kırç, Kırk, Klor, Koka, Kola, Kora, Kral, Loça, Okar, Okka, Orak, Oral, Rakı, Roka,

3 Harfli Kelimeler

Açı, Akı, Alo, Arı, Ark, Çak, Çal, Çar, Çok, Çor, Ira, Irk, Kaç, Kak, Kal, Kar, Kıç, Kıl, Kır, Koç, Kok, Kol, Kor, Lak, Lok, Lor, Ora, Rol,

2 Harfli Kelimeler

Aç, Ak, Al, Ar, La, Ok, Ol, Ra,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.