ÇOKGÖZELİLER (TDK)

Yapısında birden çok göze bulu-nan bitki ve hayvanlar.

Çokgözeliler kelimesi baş harfi Ç son harfi R olan bir kelime. Başında Ç sonunda R olan kelimenin birinci harfi Ç , ikinci harfi O , üçüncü harfi K , dördüncü harfi G , beşinci harfi Ö , altıncı harfi Z , yedinci harfi E , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi İ , onuncu harfi L , onbirinci harfi E , onikinci harfi R . Başı Ç sonu R olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİRDEN Nedir?


1 . Bir defada.
2 . Ansızın: "Birden döndüm ve tahminimde haklı olduğumu anladım."- R. H. Karay.
3 . Birlikte, beraberce, hepsi bir arada: "Şimdi, ikisi birden gülmekten kırılıyorlar."- Y. K. Karaosmanoğlu.
4 . Çabucak.

BİTKİ Nedir?

Bulunduğu yere kökleriyle tutunup gelişen, döl veren ve hayatını tamamladıktan sonra kuruyarak varlığı sona eren, yosun, ot, ağaç vb. canlıların genel adı, nebat.

GÖZE Nedir?


1 . Hücre.
2 . halk ağzında Su kaynağı.

HAYVAN Nedir?


1 . Duygu ve hareket yeteneği olan, içgüdüleriyle hareket eden canlı yaratık: "İnce ruhlu insanlar gibi Atatürk de hayvanları severdi."- F. R. Atay.
2 . sıfat, mecaz Akılsız, duygusuz, kaba, hoyrat (kimse).
3 . hakaret yollu Kızılan bir kimseye söylenen bir söz.
4 . halk ağzında At, eşek, katır gibi türlü hizmetlerde kullanılan yaratık: "Zavallı hayvan bir saattir yüz okkadan fazla bir yükü sürüklüyordu."- Ö. Seyfettin.

YAPI Nedir?


1 . Barınmak veya başka amaçlarla kullanılmak için yapılmış her türlü mimarlık eseri, bina.
2 . Yapılmakta olan konut, yol, köprü vb. inşaat, konstrüksiyon.
3 . Yapma, oluşturma, ortaya konulma, meydana getirme: "Kırıkkale yapısı bir tabanca."- .
4 . Canlı bir varlığın ruh veya beden özelliklerinin tümü, bünye, strüktür: "Yapısı sağlam, güzel bir erkekti."- Y. Z. Ortaç.
5 . Bütünün bir araya getirilişinde uyulan dizge, strüktür: "Dil yapısı. Cümle yapısı."- .
6 . felsefe Ögeleriyle somut bağımlılığı olan bütün.
7 . toplum bilimi Parçaları ve ögeleri arasında yasaya uygunluk, durağan bağlar ve karşılıklı ilişkiler bulunan dizge veya bütün, strüktür.

E E G K L L O R Z Ç Ö İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Çerezlik, Geçerlik, Gerçekli, Reçellik,

7 Harfli Kelimeler

Çekirge, Çizelge, Çökelge, Elçekli, Geçerli, Gerekli, Gerilek, Görelik, İçerlek, İlerlek, Keçiler, Leçelik, Ölçekli, Özellik,

6 Harfli Kelimeler

Çerkez, Elekçi, Geçeli, Gerçek, Gerzek, Gezlik, Glikol, Glikoz, Göçeri, Görele, Göreli, Gözeli, Grekçe, Keçeli, Koreli, Kölçer, Köleli, Krezol, Lekeli, Ökçeli, Özelik,

5 Harfli Kelimeler

Çekel, Çeker, Çelek, Çelgi, Çelik, Çello, Çerez, Çerge, Çilek, Çiroz, Çizer, Çizge, Çökel, Çörek, Ekler, Elçek, Ellik, Erkeç, Erkli, Erlik, Erzel, Ezgiç, Geçek, Geçer, Gelir, Gerçi, Gereç, Gerek, Geriz, Gerze, Goril, Göçer, Gökçe, Gölek, Gözer, İçrek, İlgeç, İlkel, İzlek, İzole,

4 Harfli Kelimeler

Çeki, Çeri, Çile, Ekli, Ekol, Elçi, Elek, Elik, Elli, Erek, Ergi, Erik, Eril, Erke, Ezel, Ezgi, Ezik, Geçe, Gele, Geri, Gezi, Göle, Göre, Görk, Göze, Grek, Gril, İçel, İçre, İlçe, İlke, İlle, Keçe, Keçi, Kele, Kere, Kile, Kilo, Klor, Koli,

3 Harfli Kelimeler

Çek, Çil, Çir, Çok, Çor, Çöl, Çöz, Ege, Ego, Eke, Eko, Elk, Erg, Erk, Geç, Gez, Giz, Gol, Göç, Gök, Göl, Göz, Gri, İle, İlk, Kel, Ker, Kez, Kil, Kir, Koç, Kol, Kor, Koz, Kör, Köz, Lig, Lir, Lok, Lor,

2 Harfli Kelimeler

Çe, Ek, El, Er, Ge, İç, İl, İz, Ke, Ki, Le, Ok, Ol, Öç, Öz, Re, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.