ÇOKANLAMLILIK (TDK)

Bir sözcüğün birden çok anlam bildirme niteliği.

Çokanlamlılık kelimesi baş harfi Ç son harfi K olan bir kelime. Başında Ç sonunda K olan kelimenin birinci harfi Ç , ikinci harfi O , üçüncü harfi K , dördüncü harfi A , beşinci harfi N , altıncı harfi L , yedinci harfi A , sekizinci harfi M , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi I , onbirinci harfi L , onikinci harfi I , onüçüncü harfi K . Başı Ç sonu K olan 13 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ANLAM Nedir?


1 . Bir kelimeden, bir sözden, bir davranış veya olgudan anlaşılan şey, bunların hatırlattığı düşünce veya nesne, mana, fehva, valör.
2 . mantık Bir önermenin, bir tasarının, bir düşüncenin veya eserin anlatmak istediği şey.

BİLDİRME Nedir?

Bildirmek işi, beyan, tebliğ.

BİRDEN Nedir?


1 . Bir defada.
2 . Ansızın: "Birden döndüm ve tahminimde haklı olduğumu anladım."- R. H. Karay.
3 . Birlikte, beraberce, hepsi bir arada: "Şimdi, ikisi birden gülmekten kırılıyorlar."- Y. K. Karaosmanoğlu.
4 . Çabucak.

NİTE Nedir?

Nasıl, niçin.

NİTEL Nedir?

Nitelik bakımından, nitelikle ilgili, kalitatif.

SÖZCÜ Nedir?

Bir kurul, bir topluluk veya kişi adına söz söyleme, onun düşünce ve davranışlarını savunma yetkisi olan kimse: "Kongrede bunların beş yüz sözcüsü bulunuyordu."- H. Taner.

A A I I K K L L L M N O Ç Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Anlamlılık, Çıkılanmak, Çıkınlamak, Kılıçlamak,

9 Harfli Kelimeler

Açıklıkla, Amaçlılık, Çıkılamak, Çıkılanma, Çıkınlama, Çınlamalı, Kılıçlama, Kıllanmak, Klonlamak, Koçlanmak, Kollanmak,

8 Harfli Kelimeler

Akçıllık, Alçaklık, Çakıllık, Çakılmak, Çakmaklı, Çalımlık, Çalınmak, Çanaklık, Çıkılama, Çıkılmak, Çınlamak, Çolaklık, Kaçılmak, Kaçınmak, Kalçalık, Kalınlık, Kalınmak, Kalkınma, Kanlılık, Kılınmak, Kıllanma, Kınlamak, Klonlama, Koçlanma, Kollamak, Kollanma, Laçkalık, Lakçılık, Mollalık, Oklanmak, Olanaklı,

7 Harfli Kelimeler

Açıklık, Açılmak, Açınmak, Açmalık, Alıklık, Alınlık, Alınmak, Anaçlık, Anıklık, Anılmak, Anlaklı, Anlamlı, Anlıkçı, Anmalık, Çakıllı, Çakılma, Çalılık, Çalımlı, Çalınma, Çıkılma, Çıkmalı, Çınlama, Ikınmak, Iklamak, Ilınmak, Kaçılma, Kaçınık, Kaçınma, Kakılma, Kakmalı, Kalçalı, Kalımlı, Kalınma, Kalmalı, Kamanço, Kamçılı, Kanıkma, Kılınma, Kınamak, Kınlama,

6 Harfli Kelimeler

Açılım, Açılma, Açınım, Açınma, Açkılı, Akıllı, Alaçık, Alakok, Alçılı, Alıkça, Alımlı, Alınma, Amaçlı, Amalık, Analık, Anılık, Anılma, Çakılı, Çakmak, Çalılı, Çalkak, Çalmak, Çamlık, Çıkkın, Çıkmak, Çınlak, Ikınma, Iklama, Ilıkça, Ilımak, Ilıman, Ilınma, Kaçkın, Kaçlık, Kaçmak, Kakıma, Kakınç, Kalçın, Kalkan, Kalkma,

5 Harfli Kelimeler

Açlık, Açmak, Akçıl, Aklan, Aklık, Akmak, Akman, Alçak, Alkan, Alkım, Alkol, Allık, Almaç, Almak, Alman, Alnaç, Analı, Anlak, Anlam, Anlık, Anmak, Çakal, Çakıl, Çakım, Çakın, Çakma, Çalak, Çalık, Çalım, Çalkı, Çalma, Çanak, Çanlı, Çıkak, Çıkan, Çıkık, Çıkın, Çıkma, Çokal, Çolak,

4 Harfli Kelimeler

Açan, Açık, Açım, Açkı, Açma, Akaç, Akak, Akça, Akıl, Akım, Akın, Aklı, Akma, Alan, Alçı, Alıç, Alık, Alım, Alın, Allı, Alma, Amaç, Amal, Aman, Anaç, Anal, Anam, Anık, Anka, Anma, Çakı, Çalı, Çıkı, Çıma, Ilık, Ilım, Kaça, Kaçı, Kaka, Kala,

3 Harfli Kelimeler

Açı, Aka, Akı, Ala, Alo, Ama, Ana, Anı, Çak, Çal, Çam, Çan, Çın, Çok, Kaç, Kak, Kal, Kam, Kan, Kıç, Kıl, Kın, Koç, Kok, Kol, Kom, Lak, Lal, Lam, Lan, Lok, Maç, Mal, Nal, Nam, Nom, Oma, Ona,

2 Harfli Kelimeler

Aç, Ak, Al, Am, An, La, Ok, Ol, Om, On,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.