ÇOKANLAMLI (TDK)

Çokanlamlılıkla ilgili olan.

Çokanlamlı kelimesi baş harfi Ç son harfi I olan bir kelime. Başında Ç sonunda I olan kelimenin birinci harfi Ç , ikinci harfi O , üçüncü harfi K , dördüncü harfi A , beşinci harfi N , altıncı harfi L , yedinci harfi A , sekizinci harfi M , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi I . Başı Ç sonu I olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ÇOKANLAMLI Nedir?

Çokanlamlılıkla ilgili olan.

ÇOKANLAMLILIK Nedir?

Bir sözcüğün birden çok anlam bildirme niteliği.

İLGİLİ Nedir?

İlgilenmiş olan, ilgisi bulunan, alakalı, alakadar, müteallik: "Tütün piyasası ile ilgili hesapların bir ucu, yine elindeydi."- N. Cumalı.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

A A I K L L M N O Ç Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Çalınmak, Çınlamak, Kıllanma, Klonlama, Koçlanma, Kollanma, Olanaklı,

7 Harfli Kelimeler

Açılmak, Açınmak, Açmalık, Alınmak, Anaçlık, Anılmak, Anlaklı, Anlamlı, Anmalık, Çakılma, Çalınma, Çınlama, Kaçılma, Kaçınma, Kalçalı, Kalınma, Kalmalı, Kamanço, Kınlama, Kolaçan, Kollama, Nalçalı, Oklanma,

6 Harfli Kelimeler

Açılma, Açınma, Alaçık, Alıkça, Alınma, Amaçlı, Amalık, Analık, Anılma, Çalmak, Çamlık, Çınlak, Iklama, Kalçın, Kaloma, Kamalı, Kınama, Kolalı, Malkoç, Manalı, Molalı, Oklama, Olanak, Onamak,

5 Harfli Kelimeler

Açlık, Açmak, Akçıl, Aklan, Akman, Alçak, Alkan, Alkım, Alkol, Allık, Almaç, Almak, Alman, Alnaç, Analı, Anlak, Anlam, Anlık, Anmak, Çakal, Çakıl, Çakım, Çakın, Çakma, Çalak, Çalık, Çalım, Çalkı, Çalma, Çanak, Çanlı, Çıkan, Çıkma, Çokal, Çolak, Çomak, Kaçlı, Kaçma, Kalan, Kalça,

4 Harfli Kelimeler

Açan, Açık, Açım, Açkı, Açma, Akaç, Akça, Akıl, Akım, Akın, Aklı, Akma, Alan, Alçı, Alıç, Alık, Alım, Alın, Allı, Alma, Amaç, Amal, Aman, Anaç, Anal, Anam, Anık, Anka, Anma, Çakı, Çalı, Çıma, Kaça, Kaçı, Kala, Kama, Kana, Kanı, Kano, Kına,

3 Harfli Kelimeler

Açı, Aka, Akı, Ala, Alo, Ama, Ana, Anı, Çak, Çal, Çam, Çan, Çın, Çok, Kaç, Kal, Kam, Kan, Kıç, Kıl, Kın, Koç, Kol, Kom, Lak, Lal, Lam, Lan, Lok, Maç, Mal, Nal, Nam, Nom, Oma, Ona,

2 Harfli Kelimeler

Aç, Ak, Al, Am, An, La, Ok, Ol, Om, On,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.