ÇOKÇU (TDK)

Çokçuluk öğretisini benimseyen, plüralist.

Çokçu kelimesi baş harfi Ç son harfi U olan bir kelime. Başında Ç sonunda U olan kelimenin birinci harfi Ç , ikinci harfi O , üçüncü harfi K , dördüncü harfi Ç , beşinci harfi U . Başı Ç sonu U olan 5 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ÇOKÇULUK Nedir?

Gerçekçiliğin açıklanmasında birden çok ilkenin temelde bulunduğunu kabul eden öğreti, tekçilik karşıtı, plüralizm.

ÖĞRETİ Nedir?


1 . Bilimde, felsefede bir görüşü bir sistem içinde belli bir anlayışa, düşünceye dayalı olarak oluşturan ilke ve dogmalar bütünü, doktrin.
2 . Toplumda herhangi bir alanda çığır açan bir düşünce adamının ortaya koyduğu görüşler, ilkeler bütünü, doktrin: "Öğretisini başkalarına iletebilmekten umudunu kestiği anlar bile oluyordu."- H. Taner.
3 . Birbirine bağlı bilimsel veya felsefi düşünceler birliği, meslek.
4 . Belli bir görüşe dayalı çalışma anlayışının bütünü.

PLÜRALİST Nedir?


1 . Çoğulcu.
2 . felsefe Çokçu.

K O U Ç Ç Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

5 Harfli Kelimeler

Çokçu,

4 Harfli Kelimeler

Koçu, Okçu,

3 Harfli Kelimeler

Çok, Koç,

2 Harfli Kelimeler

Ok, Uç,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.